doc. dr. Benjamin Lipovšek

^

Delovno mesto: Docent
Katedra: III. Katedra za elektroniko
Laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
Kabinet: BN311

Tel.: (01) 4768 845
Tajnica: (01) 4768 319
E-pošta: benjamin.lipovsek@fe.uni-lj.si

^

Biografija

Izobrazba

 • 2012 doktor elektrotehniških znanosti na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 2007 univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, smer elektronika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Izvolitve in zaposlitve

 • 2015 docent
 • 2012 asistent z doktoratom
 • 2007 mladi raziskovalec

 Gostovanja v tujini

 • 2009 INESC-MN, Lizbona, Portugalska (3 tedni)
 • 2010 INESC-MN, Lizbona, Portugalska (2 tedna)
 • 2013 iMEET, Univerza Erlangen-Nürnberg, Nemčija (3 meseci)
 • 2014 iMEET, Univerza Erlangen-Nürnberg, Nemčija (3 tedni)

Področje pedagoškeda dela

 • Polprevodniška elektronika
 • Optoelektronika
 • Fotonika
 • Nanoelektronika

Področje raziskovalnega dela

V okviru programske skupine Polprevodniška elektronika in v okviru evropskih in domačih projektov Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko raziskujem na naslednjih področjih:

 • razvoj modelov za numerično analizo in simulacije tankoplastnih optoelektronskih elementov
 • načrtovanje in optimizacija naprednih konceptov svetlobnega ujetja v tankoplastnih sončnih celicah (a-Si:H, uc-Si:H, CIGS, HIT, OSC, ...)
 • optična karakterizacija tankoplastnih optoelektronskih elementov

 Pomembni dosežki

^

Bibliografija

 • 10 objav v mednarodnih revijah, ki jih indeksirajo po SCI Expanded (4-krat kot prvi avtor)
 • 28 prispevkov na specializiranih mednarodnih konferencah
 • poglavje v monografski publikaciji Next Generation of Photovoltaics

Popoln seznam v sistemu COBISS.