Član

E-pošta

Bibliografija

Telefon

prof. dr. Marko Topič (predstojnik)

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 470

prof. dr. Franc Smole

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 330

prof. dr. Janez Krč

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 843

doc. dr. Marko Jankovec

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 931

doc. dr. Benjamin Lipovšek

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 845

viš. znan. sod. dr. Kristijan Brecl

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 848

znan. sod. dr. Marko Berginc*

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 276

znan. sod. dr. Matevž Bokalič

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 276

znan. sod. dr. Andrej Čampa

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 875

as. dr. Boštjan Glažar

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 953

as. dr. Matija Pirc

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 407

as.-raz. dr. Gašper Matič

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

as.-raz. dr. Martin Sever*

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

Jošt Balent, univ.dipl. inž. el.

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 276

Marko Jošt, univ.dipl. inž. el.

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

Milan Kovačič, univ. dipl. inž. el.

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

Blaž Kirn, univ. dipl. inž. el.

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 848

Žiga Lokar, univ. dipl. fiz.

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

Rok Kimovec, univ. dipl. inž. el.

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

Jože Stepan, dipl. inž. el., spec. el. sist.

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 936

Dorijan Morelj, dipl. inž. el.

e-pošta

(01) 4768 276

* dopolnilno zaposlen

^

Študenti

Borut Britovšek

Primož Prijatelj

Domen Gregorin

Urban Senica

Matija Mavsar 

Jan Slapšak

Anže Mraz

Blaž Strojin

Jernej Perko

Matjaž Tome

Žan Predalič

^

Alumni člani

zasl. prof. dr. Jože Furlan

dr. Jurij Kurnik

dr. Tine Andrejašič

dr. Uroš Merc

dr. Gregor Černivec

dr. Marko Nerat

dr. Marija Drev

dr. Martina Schmid

dr. Miha Filipič

dr. Mišo Vukadinović

dr. Matic Herman

mag. Tjaša Vidmar

dr. Mateja Hočevar

mag. Andrej Žunič

dr. David Jurman

Jure Petric

dr. Urša Opara Krašovec

Marijan Žurga