Član

orcid

E-pošta

Bibliografija

Telefon

prof. dr. Marko Topič (predstojnik)

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 470

prof. dr. Franc Smole

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 330

prof. dr. Janez Krč

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 843

izr. prof. dr. Marko Jankovec

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 931

doc. dr. Matija Pirc

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 407

doc. dr. Benjamin Lipovšek

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 845

doc. dr. Marko Jošt

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 846

viš. znan. sod. dr. Kristijan Brecl

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 848

znan. sod. dr. Matevž Bokalič

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 276

as. dr. Boštjan Glažar

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 953

as. dr. Gašper Matič

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 321

viš. raz. dr. Milan Kovačič

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

mag. Julian Andres Ascencio Vasquez

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 848

mag. Stefan Mitterhofer

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 848

Jošt Balent, univ.dipl. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 276

Andraž Debevc, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 276

Miha Kikelj, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 276

Špela Tomšič, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 276

Jure Pušnjak, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

Miloš Ljubotina, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

Urban Barbič, dipl. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 723

Jože Stepan, dipl. inž. el., spec. el. sist.

e-pošta

bibliografija

(01) 4768 936

Matjaž Tome, dipl. inž. el.

e-pošta

(01) 4768 848

^

Študenti

Sascha Lindig*

Fatme Hakka*

Marko Remec*

Jakob Bevc

Urban Bevc

Matic Pustoslemšek

Žiga Šmelcer

Aljaž Kontestabile

Franci Ovčak

*Doktorski študent

^

Alumni člani

zasl. prof. dr. Jože Furlan

dr. Jurij Kurnik

dr. Tine Andrejašič

dr. Žiga Lokar

dr. Marko Berginc

dr. Uroš Merc

dr. Andrej Čampa

dr. Marko Nerat

dr. Gregor Černivec

dr. Martin Sever

dr. Marija Drev

dr. Martina Schmid

dr. Miha Filipič

dr. Mišo Vukadinović

dr. Matic Herman

dr. Tjaša Vidmar

dr. Mateja Hočevar

mag. Andrej Žunič

dr. David Jurman

Dorijan Morelj

dr. Rok Kimovec

Jure Petric

dr. Blaž Kirn

Jan Slapšak

dr. Urša Opara Krašovec

Marijan Žurga