Član

orcid

E-pošta

Bibliografija

Telefon

prof. dr. Marko Topič (predstojnik)

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8470

zasl. prof. dr. Franc Smole

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8330

prof. dr. Janez Krč

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8843

izr. prof. dr. Marko Jankovec

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8931

izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8845

doc. dr. Matija Pirc

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8407

doc. dr. Marko Jošt

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8846

znan. sod. dr. Kristijan Brecl

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8848

znan. sod. dr. Matevž Bokalič

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8276

znan. sod. dr. Milan Kovačič

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

as. dr. Boštjan Glažar

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8953

as. dr. Gašper Matič

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8321

Žan Ajdič, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

Andraž Debevc, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8276

Matej Guštin, univ. dipl. ekon.

e-pošta

(01) 476 8848

Miha Kikelj, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8276

Miloš Ljubotina, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

Žiga Miklič, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

Jure Pušnjak, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

Špela Tomšič, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8276

Darjo Uršič, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8848

Jože Stepan, dipl. inž. el., spec. el. sist.

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8936

Fatmir Mehić, dipl. inž. el.

e-pošta

(01) 476 8723

Matjaž Tome, dipl. inž. el.

e-pošta

(01) 476 8936

^

Študenti

Aljaž Kontestabile

Marko Remec*

Florian Scheller*

*Doktorski študent

^

Alumni člani

zasl. prof. dr. Jože Furlan

dr. Sascha Lindig

dr. Tine Andrejašič

dr. Žiga Lokar

dr. Julian Ascencio Vasquez

dr. Uroš Merc

dr. Jošt Balent

dr. Stefan Mitterhofer

dr. Marko Berginc

dr. Marko Nerat

dr. Andrej Čampa

dr. Martin Sever

dr. Gregor Černivec

dr. Martina Schmid

dr. Marija Drev

dr. Mišo Vukadinović

dr. Miha Filipič

dr. Tjaša Vidmar

dr. Matic Herman

mag. Andrej Žunič

dr. Mateja Hočevar

Urban Barbič

dr. David Jurman

Dorijan Morelj

dr. Rok Kimovec

Jure Petric

dr. Blaž Kirn

Timotej Radovan

dr. Urša Opara Krašovec

Jan Slapšak

dr. Jurij Kurnik

Marijan Žurga