Raziskovalna dejavnost LPVO je usmerjena na področje fotovoltaike, optoelektronike in elektronike. Raziskovalni program "Fotovoltaika in elektronika" (P2-197) nadgrajujemo z domačimi (ARRS) in mednarodnimi (EU 7.OP) temeljnimi in aplikativnimi projekti. Hkrati pa sodelujemo s številnimi industrijskimi partnerji in uglednimi raziskovalnimi skupinami doma in po svetu.