LPVO ima več kot tridesetletne izkušnje s področja modeliranja in simulacij optoelektronskih struktur, predvsem sončnih celic. Simulacije s preizkušenimi in ustrezno kalibriranimi modeli omogočajo vpogled ne samo v zunanje karakteristike struktur, temveč tudi v realne notranje optične in električne razmere. To nam daje prednost pri optimizaciji obstoječih in načrtovanju povsem novih struktur, gradnikov in naprav.

Za večjo učinkovitost raziskovalnega in razvojnega dela razvijamo tudi lastne simulacijske programe: 

SunShine - 1D optični simulator (delnokoherentni model)

FEMOS 2D - 2D optični simulator (FEM metoda)

CROWM - 3D optični simulator (koherentna + geometrijska optika)

ASPIN3 - 2D električni simulator

SunIrradiance - Simulator sončnega obsevanja

Nika - Program za določevanje lomnih količnikov (direkten R&T prostop)

Combined growth model - Model realne rasti tankih plasti (direktna in izotropna rast)

AFM Analyzer - Program za avtomatsko analizo AFM meritev