Izobraževanje

Izobraževalni cilji Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) z dvema pedagoškima laboratorijema - Laboratorija za polprevodniško elektroniko (LPE) in Laboratorija za aplikativno elektroniko (LAE) - so usmerjeni k prenosu sodobnih znanj v vsebine predmetov I., II. in III. bolonjske stopnje na UL FE in k usposabljanju študentov in raziskovalcev, ki poleg opravljanja študijskih obveznosti pridobivajo znanja iz polprevodniške elektronike, elektronskih vezij, elektronskih naprav in vgrajenih sistemov, optoelektronike in fotovoltaike ter spoznavajo metodologijo dela pri reševanju interdisciplinarnih problemov s širokega segmenta tehnike in inženirstva.