Izobraževanje

Izobraževalni cilji Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) ter Laboratorija za polprevodniško elektroniko (LPE) so usmerjeni k prenosu sodobnih znanj v vsebine predmetov I., II. in III. bolonjske stopnje na UL FE in k usposabljanju študentov in raziskovalcev, ki poleg opravljanja študijskih obveznosti pridobivajo znanja iz polprevodniške elektronike, elektronskih vezij, optoelektronike in fotovoltaike ter spoznavajo metodologijo dela pri reševanju interdisciplinarnih problemov s širokega segmenta tehnike.