^

Obvestila

Vsa aktualna obvestila so objavljena v spletni učilnici.

^

O predmetu

V sklopu predavanj in laboratorijskih vaj se bomo s teoretičnega in praktičnega vidika spoznali z osnovnimi pojmi optoelektronike in s principi zgradbe in delovanja ter načrtovanjem nekaterih sodobnih optoelektonskih elementov in naprav. Potrebna so predhodna znanja iz polprevodniške elektronike in fizike.

Več o predmetu...

 

Pregled vsebine:

 • uvod v optoelektroniko in fotoniko
 • svetloba in barve, radiometrija in fotometrija
 • izvori svetlobe: LED, laserji, laserske diode
 • zasloni: LCD, plazma, LED, 3D zasloni
 • foto-detektorji, CCD, CMOS in večja detektorska polja na osnivi a-Si:H
 • sistemi z optičnimi vlakni, fotonski kristali
 • ostali izbrani optoelektronski elementi in naprave
 • fotovoltaika:uvod, pretvorba sončne energije v električno, delovanje sončnih celic, sodobne tehnologije sončnih celic in PV modulov, trendi, osnove načrtovanja PV sistemov in sončnih elektrarn, ekološki in ekonomski vidik fotovoltaike, razmere v Sloveniji in Evropi
^

Gradiva in literatura

Literatura

 • Fundamentals of photonics (Saleh, 2007)
 • Handbook of optoelectronics (Dakin, 2006)
 • Optoelectronics and photonics (Kasap, 2001)
 • Optics and photonics (Smith et al., 2007)
 • Soltrain – slovenski priročnik (FE, 2004)
 • Handbook of photovoltaic science and eng. (Luque,2011)
 • Fotonapetostni sistemi (Lenardič, 2009)

 

Zanimive animacije, videoposnetki, spletne strani itd.

 

Študijsko gradivo

Skripta z navodili za laboratorijske vaje je naprodaj v fakultetni skriptarni.

Vso ostalo aktualno študijsko gradivo, kot so prosojnice s predavanj, zbirke vaj, primeri izpitov itd., je zbrano v spletni učilnici.

^

Avditorne in laboratorijske vaje

asistent: Benjamin Lipovšek

Laboratorijske vaje se izvajajo v dveh sklopih. Redne laboratorijske vaje se izvajajo v študentskem laboratoriju LPE in obsegajo 6 vaj, ki jih opravljajo vsi študenti. Dodatna izbirna laboratorijska vaja pa se izvaja v raziskovalnem Laboratoriju za Fotovoltaiko in Optoelektroniko (LPVO), pri čemer si študenti izberejo eno izmed treh tematik.

Redne laboratorijske vaje:

 1. Vaja: Osnove optike
 2. Vaja: Spektroskopija z monokromatorjem
 3. Vaja: Polprevodniški laser
 4. Vaja: Sončne celice in fotonapetostni moduli
 5. Vaja: Numerično načrtovanje optoelektronskih elementov
 6. Vaja: Optična povezava

Izbirne laboratorijske vaje v raziskovalnem laboratoriju LPVO:

 1. Vaja: Optična karakterizacija nanohrapavih elektrod v sončnih celicah
 2. Vaja: Karakterizacija sončnih celic pod umetnim soncem
 3. Vaja: Izdelava fotonapetostnega modula

Laboratorijske vaje so obvezne in so pogoj za opravljanje pisnega izpita. Študentom, ki so laboratorijske vaje že opravili v preteklih letih, vaj ni potrebno še enkrat opravljati. Skripta z navodili za laboratorijske vaje je naprodaj v fakultetni skriptarni.

V ostalih terminih v semestru, ko laboratorijskih vaj ni, pa se izvajajo klasične avditorne vaje, tj. utrjevanje snovi, reševanje primerov nalog itd. Avditorne vaje prav tako potekajo v laboratoriju LPE.

^

Izpiti

Pogoji in prijave na izpit

Pregled razpisanih izpitnih rokov in prijave na pisne in ustne izpite se izvajajo neposredno preko študijskega informacijskega sistema.

 • Pogoj za pisni izpit: Opravljene vse laboratorijske vaje
 • Pogoj za ustni izpit: Pozitivno ocenjen pisni izpit (vsaj 50 od 100 točk)

 

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu

 • Uradni list z enačbami (na voljo je v spletni učilnici)
 • Namenski kalkulator (mobilni telefoni in tablice niso dovoljeni)