^

Odbojnost, prepustnost, absorpcija

S pomočjo UV-VIS spektrometra Lambda 950 določamo valovno odvisno odbojnost, prepustnost in absorpcijo vzorcev. Instrument omogoča meritve pod poljubnimi vpadnimi koti v širokem spektralnem območju med 250 – 2500 nm. V primeru tankoplastnih vzorcev lahko na podlagi meritev natančno določimo tudi kompleksne lomne količnike vzorcev z uporabo naprednega numeričnega orodja, razvitega v laboratoriju. Lokalno odvisnost prepustnosti vzorcev določamo s pomočjo dvo-osnega X-Y merilnega sistema, ki omogoča meritve večjih površin z ločljivostjo pod 10 µm.

^

Faktor razpršitve

UV-VIS spektrometer Lambda 950, nadgrajen z integracijsko sfero, omogoča določanje razpršitvenih lastnosti teksturiranih vzorcev. Razmerje med difuzno in totalno odbito ali prepuščeno svetlobo (t. i. faktor razpršitve - "Haze") je mogoče izmeriti v širokem spektralnem območju med 250 – 2500 nm.

^

Kotna odvisnost razpršene svetlobe

V laboratoriju razviti sistem ARS ("Angular Resolved Scattering") omogoča merjenje kotne odvisnosti razpršene svetlobe (ADF - "Angular Distribution Function") v celotnem obsegu 360 stopinj okrog teksturiranega vzorca s kotno ločljivostjo do 1 stopinje. Meritve pod različnimi vpadnimi koti in z raznovrstnimi svetlobnimi viri so mogoče v širokem spektralnem območju (UV, VIS, IR).

^

Kontakti in povpraševanje

Za podrobnejše informacije, tehnična vprašanja in povpraševanje smo vam na voljo.

  • Benjamin Lipovšek, e-pošta: benjamin.lipovsek@fe.uni-lj.si, tel.: (01) 4768 321
  • Janez Krč, e-pošta: janez.krc@fe.uni-lj.si, tel.: (01) 4768 843

 

Lahko pa uporabite spodnji obrazec.