^

Meritev sončnih celic

Lastnosti sončne celice so odvisne od tipa same celice in od pogojev pod katerimi delujejo. Da bi lahko celice različnih tipov ali proizvajalcev medsebojno primerjali jih moramo izmeriti pod Standardnimi testnimi pogoji (STC). Standardni testni pogoji so

 • spekter AM1.5
 • sončno sevanje 1000 W/m2
 • temperatura 25°C

Za potrebe meritev lastnosti sončnih celic imamo v laboratoriju umetno sonce, ki zagotavlja sevanje 1000 W/m2, kot ga določa standard.

^

Meritev kristalno silicijevih sončnih celic

Meritve kristalnosilicijevih sončnih celic lahko opravimo na temperaturno regulirani kontaktni plošči, ki omogoča večtočkovno meritev sončnih celic.

^

Elektrokemijske sončne celice

Pri elektrokemijskih sončnih celicah izvajamo sledeče meritve:

 • tokovno-napetostna karakteristika,
 • spektralni odziv,
 • impedančna spektroskopija,

pri STC, različnih temperaturah celice in različnih intenzitetah vpadne svetlobe.

^

Lokalna učinkovitost pretvorbe

Elektroluminiscenca polikristalne silicijeve sončne celice

Zmogljivost sončne celice je odvisna od prispevka vsakega delčka aktivne površine. Pomembno je, da je površina sončne celice čim bolj homogena in brez defektov. V LPVO smo razvili dva sistema za določanje lokalne učinkovitosti pretvorbe:

 • LBIC - Light Beam Induced Current in
 • EL - ELektroluminiscenca.

Sistema se med seboj dopolnujeta in omogočata popolno karakterizacijo površine vseh vrst sončnih celic.

^

Kontakti in povpraševanje

Za podrobnejše informacije, tehnična vprašanja in povpraševanje smo vam na voljo.

 • Marko Jankovec, E-mail: Marko.Jankovec[at]fe.uni-lj.si, Tel.: +386 1 4768 931
 • Kristijan Brecl, E-mail: Kristijan.Brecl[at]fe.uni-lj.si, Tel.: +386 1 4768 848
 • Marko Topič, E-mail: Marko.Topic[at]fe.uni-lj.si, Tel.: +386 1 4768 470

Lahko pa uporabite spodnji obrazec.