prof. dr. Janez Krč

^

 

Delovno mesto: redni profesor
Katedra: III. Katedra za elektroniko
Laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
Kabinet: BN311

Tel.: (01) 4768 843
Tajnica: (01) 4768 320
E-pošta: janez.krc@fe.uni-lj.si

^

Biografija

Izobrazba

 • 2002 zaključil doktorski študij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
 • 2001 zaključil magistrski študij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 1998 vpisal na podiplomski študij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 1998 zaključil univerzitetni študijski program elektrotehnike, smer Elektronika, na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 1993 zaključil Gimnazijo v Kranju

 

Zaposlitve

 • 2013 redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 2008 izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 1999 redni asistent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 1998 mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Unverze v Ljubljani, Laboratorij za polprevodniške strukture


Izvolitve v nazive

 • 2013 izvolitev v naziv redni profesor za področje Elektrotehnike
 • 2008 izvolitev v naziv izredni profesor za področje Elektrotehnike
 • 2003 izvolitev v naziv docent za področje Elektrotehnike
 • 2002 druga izvolitev v naziv asistent za področje Elektrotehnike
 • 1999 prva izvolitev v naziv asistent za področje Elektrotehnike


Usposabljanja v tujini

 • 2011 Tehnična Univerza Delft, Inštitut DIMES, Nizozemska (2 meseca),
 • 2010 Tehnična Univerza Delft, Inštitut DIMES, Nizozemska (2 meseca),
 • 2009 Tehnična Univerza Delft, Inštitut DIMES, Nizozemska (2 meseca),
 • 2008 Tehnična Univerza Delft, Inštitut DIMES, Nizozemska (2 meseca),
 • 2005 Tehnična Univerza Delft, Inštitut DIMES, Nizozemska (4 mesece),
 • 2001 Tehnična Univerza Delft, Inštitut DIMES, Nizozemska (4 mesece),
 • 2001 Raziskovalni center Juelich, Inštitut za fotovoltaiko, Nemčija (1.5 meseca) 

 

Področje pedagoškega dela

Predavatelj pri predmetih:

 • Fotonika (izbirni predmet, 1. letnik magistrskega študija)
 • Analogna elektronska vezja (3. letnik 1. bolonjske stopnje UN)
 • Optoelektronika (3. letnik 1. bolonjske stopnje UN)
 • Optoelektronske komponente in sistemi (3. letnik 1. bolonjske stopnje VS)
 • Optoelektronika (izbirni predmet, doktorski študij)
 • mentorstva pri seminarskih nalogah, diplomskih,magistrskih in doktorskih delih


Področje raziskovalnega dela

V okviru raziskovalnega programa in projektov Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko raziskujem predvsem na naslednjih področjih:

 • integrirana fotonika, fotonska integrirana vezja
 • optično in električno modeliranje ter simulacije sončnih celic in fotonapetostnih modulov
 • optično modeliranje in simulacije organskih svetlečih diod (OLED)
 • mikro in nanofotonski koncepti za vodenje in upravljanje svetlobe v fotonapetostnih strukturah in OLED
 • svetleče diode na osnovi perovskitnih materialov
 • metode optičnih karakterizacij optoelektronskih struktur
  (meritve razprševanja svetlobe, dinamične lastnosti, spektralni odziv)

 

Nosilec projektov

 • 2022 - 2025 QuantERA projekt uTP4Q (nosilec projekta s slovenske strani, projekt na integriranih fotonskih vezjih, mikro prenosni tisk, kvantna fotonika)
 • 2020 - 2023 FLAG-ERA projekt LASERGRAPH (nosilec projekta s slovenske strani, lasersko reducirani grafenovi oksidi za uporabo v tandemskih perovskitno-CIGS sončnih celicah)
 • 2016 - 2019 H2020 projekt ARCIGS-M (sonosilec s slovenske strani)
 • 2009 - 2012 FP7 evropski projekt Silicon_Lght (nosilec s Slo strani)
 • 2008 - 2011 Napredni optični koncepti tankoplastnih sončnih celic (ARRS J2-0851-1538-08, temeljni projekt)
 • 2008 – 2009 Fotodiode za nizke osvetlitve – optoelektronsko zaznavanje fluorescence in kemijske luminiscence izbranih biomolekul (ARRS BI-PT/08-09-004, bilateralni projekt s Portugalsko)
 • 2005 – 2011 več tržnih projektov z industrijskimi partnerji (Kaneka, Malibu, Schott, idr.)


Sodelovanje v organizacijskih odborih konferenc

 • 2019 predsednik konference MIDEM 2019, Bled
 • 2017 vodilni soorganizator simpozija E na konferenci E-MRS, Strasbourg, Francija
 • 2016 predsednik delavnice in programskega odbora EUROREG-PV, Ljubljana
 • 2015 soorganizator simpozija C na konferenci E-MRS, Lille, Francija
 • 2009 Konferenca MIDEM 2009 (podpredsednik konference in predsednik delavnice o naprednih konceptih in tehnologijah v fotovoltaiki)
 • 2008 Slovenska fotovoltaična konferenca SLO-PV 2008 (član programskega odbora)

 

Vključenost v druge aktivnosti

 • 2020 - danes  pridruženi urednik revije Frontiers in Photonics
 • 2020 - danes  član uredniškega odbora revije Solar Energy materials and Solar cells
 • 2020 - danes  podpredsednik društva MIDEM (Društvo za mikroelektroniko, elektronske komponente in materiale)


Nagrade in dosežki

 • 2021 Zlata plaketa Univerze v Ljubljani
 • 2018 Jabolko navdiha - posebno priznanje predsednika Republike Slovenije (skupaj z Markom Joštom, Markom Topičem, Benjaminom Lipovškom iz UL ter Stevem Albrechtom in Berndom Rechom (HZB))
 • 2016 Zoisovo priznanje za pomembne dosežke v znanosti
 • 2013 Vodovnikova nagrada za raziskovalno delo
 • 2006 Zlati znak Jožefa Stefana za doktorsko delo
 • 2005 Vodovnikova nagrada Fakultete za Elektrotehniko za doktorsko delo
^

Bibliografija

Zbrana v bazah:

Cobiss

Scopus

Google Scholar