^

Obvestila

Vsa aktualna obvestila so objavljena v spletni učilnici.

^

O predmetu

Fotonski oziroma optoelektronski elementi in naprave nas danes spremljajo vsepovsod. Namen predmeta je, da se s teoretičnega in predvsem s praktičnega vidika seznanimo z osnovami fotonike, spoznamo in analiziramo delovanje fotonskih oz. optoelektronskih elementov ter naprav. Za razumevanje snovi so potrebna predhodna znanja iz osnov polprevodniške elektronike in fizike. 

 

Pregled vsebine:

 • uvod v fotoniko
 • osnovni pojmi svetlobe in barve
 • izvori svetlobe (LED, laserji, LCD in ostali zasloni)
 • detektorji svetlobe, svetlobna detektorska polja (CCD-ji, večja polja)
 • optična vlakna
 • fotovoltaika:pretvorba sončne energije v električno, delovanje sončnih celic, tipi sončnih celic in PV modulov, sodobni tehnološki trendi, PV moduli, PV sistemi, sončne elektrarne, ekološki in ekonomski vidik fotovoltaike
^

Gradiva in literatura

Literatura

 • S. O. Kasap, Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices, Prentice Hall, 2001
 • D. Malacara, Color Vision and Colorimetry – Theory and Applications, Spie press, 2002
 • W. J. Smith, Modern Optical Engineering, Mc-Gray Hill books, 2008
 • A. Luque, S. Hegedus, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiley & Sons Ltd., 2006.

 

Zanimive animacije, videoposnetki, spletne strani itd.

 

Študijsko gradivo

Skripta z navodili za laboratorijske vaje je naprodaj v fakultetni skriptarni.

Vso ostalo aktualno študijsko gradivo, kot so prosojnice s predavanj, zbirke vaj, primeri izpitov itd., je zbrano v spletni učilnici.

^

Avditorne in laboratorijske vaje

asistent: Benjamin Lipovšek

Laboratorijske vaje se izvajajo v dveh sklopih. Redne laboratorijske vaje se izvajajo v študentskem laboratoriju LPE in obsegajo 6 vaj, ki jih opravljajo vsi študenti. Dodatna izbirna laboratorijska vaja pa se izvaja v raziskovalnem Laboratoriju za Fotovoltaiko in Optoelektroniko (LPVO), pri čemer si študenti izberejo eno izmed treh tematik.

Redne laboratorijske vaje:

 1. Vaja: Osnove optike
 2. Vaja: Spektralni odziv silicijevega fotodetektorja
 3. Vaja: Laserska dioda
 4. Vaja: Sončna celica
 5. Vaja: Optični spojnik
 6. Vaja: Načrtovanje optičnega sistema

Izbirne laboratorijske vaje v raziskovalnem laboratoriju LPVO:

 1. Vaja: Optična karakterizacija nanohrapavih elektrod v sončnih celicah
 2. Vaja: Karakterizacija sončnih celic pod umetnim soncem
 3. Vaja: Izdelava fotonapetostnega modula

Laboratorijske vaje so obvezne in so pogoj za opravljanje pisnega izpita. Študentom, ki so laboratorijske vaje že opravili v preteklih letih, vaj ni potrebno še enkrat opravljati. Skripta z navodili za laboratorijske vaje je naprodaj v fakultetni skriptarni.

V ostalih terminih v semestru, ko laboratorijskih vaj ni, pa se izvajajo klasične avditorne vaje, tj. utrjevanje snovi, reševanje primerov nalog itd. Avditorne vaje prav tako potekajo v laboratoriju LPE.

^

Izpiti

Pogoji in prijave na izpit

Pregled razpisanih izpitnih rokov in prijave na pisne in ustne izpite se izvajajo neposredno preko študijskega informacijskega sistema.

 • Pogoj za pisni izpit: Opravljene vse laboratorijske vaje
 • Pogoj za ustni izpit: Pozitivno ocenjen pisni izpit (vsaj 50 od 100 točk)

 

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu

 • Uradni list z enačbami (na voljo je v spletni učilnici)
 • Namenski kalkulator (mobilni telefoni in tablice niso dovoljeni)