Predavatelja: prof. dr. Marko Topič in izr. prof. dr. Janez Krč

^

Vsebina

Osnovni cilj predmeta: predstavitev vezav, lastnosti in postopkov načrtovanja pomembnejših linearnih in nelinearnih vezij.

 

Potrebno predznanje: Osnove vezij, Elektronika, Teorija sistemov.

1. del (zimski semester):

 • Širokopasovni ojačevalniki.
 • Selektivni ojačevalniki.
 • Operacijski ojačevalniki.
 • Negativni povratni sklop pri ojačevalnikih.
 • Pozitivni povratni sklop pri ojačevalnikih.
 • Posebni ojačevalniki.
 • Popačenja in šum.

Podrobna vsebina EV-1 (pdf, 42KB)

2. del (poletni semester):

 • Vezja za preoblikovanje signalov.
  • Ohmski usmerniki.
  • Rezalniki.
  • Napetostni regulatorji.
  • Tokovni regulatorji.
  • Komparatorji.
  • Nelinearni ojačevalniki.
  • Mocnostni ojačevalniki.
 • Dinamična vezja z enim vhodom.
  • Detektorji: amplitude, srednje, temenske, medtemenske, prave efektivne vrednosti.
  • Pripenjalniki.
  • RC usmerniki.
  • Množilniki napetosti.
 • Preklopni regulatorji (DC/DC) in usmerniki (AC/DC).
 • Vezja za generiranje signalov: monostabilni, bistabilni, astabilni multivibrator.
 • Fazno sklenjene zanke.
 • Pretvorniki: Vezja za vzorcenje in zadrzevanje, V/F in F/V pretvorniki, D/A in A/D pretvorniki.

Podrobna vsebina EV-2 (pdf, 56KB)

^

Literatura

 • Leonardis S., Ojačevalniki, Založba FER, Ljubljana, 1994.
 • Topič M., Elektronska vezja 1. del - Zbirka rešenih nalog, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1998. (popravki)
 • Horowitz P., The Art of Electronics, Cambridge University Press, 1989.
 • Topič M., Levstek A., Jankovec M., Zbirka rešenih nalog iz nelinearnih elektronskih vezij, Založba FE in FRI, Ljubljana, 3. izdaja, 2006.
^

Izpitni roki

Pisni izpitni roki bodo potekali hkrati z roki pri novem predmetu Nelinearna elektronska vezja (NEV). Vmesnih izpitnih rokov (aprila ali novembra) ne bo. 

V primeru manjkajočih podatkov ali dvoumnosti so veljavni podatki v studentskem informacijskem sistemu. 

Na izpitu imate lahko eno A4 stran s formulami.

^

Laboratorijske vaje

Zadnje leto izvajanja tega predmeta je bilo š.l. 2011/2012.