^

Vsebina

Osnovni cilj predmeta: 
Posredovati temeljne segmente optoelektronike in jih nadgraditi s sodobnimi razvojnimi trendi. Podati primere in možnosti praktične uporabe.

Potrebno predznanje: 
Osnove nelinearnih elementov.

Vsebina:
Povezava med optoelektroniko, elektrooptiko in optiko. 
Elektromagnetni in kvantni značaj svetlobe. 
Radiometrija in fotometrija: radiometrijske in fotometrijske veličine, barva in barvni prostori.
Sevalni izvori: klasifikacija širokopasovnih, ozkopasovnih in spektralno selektivnih izvorov; termični izvori (črno in sivo telo), plinske žarnice in bliskavice; svetleče diode; elektroluminescentni izvori; vakuumski fluorescenčni izvori; plazemski izvori.
Laserji: elementi laserske optike, principi delovanja, tipi laserjev, laserska dioda, laser kot element optoelektronskih vezij, uporaba laserjev, laserski sistemi. 
Prikazovalniki. 
Detekcija optičnih signalov: karakteristike optičnih detektorjev, termični in fotonski detektorji, šum pri optični detekciji, zmogljivosti fotodetektorjev in odvisnost od načina vezave v vezje. 
Detektorji barve: metamerična napaka, konfiguracije detektorjev barve in Moire efekt, barvna detektorska polja. CCD in CMOS detektorska polja in kamere.
Optična prevajalna funkcija, določevanje amplitudnega in faznega dela, optimizacija prenosne funkcije celotnega optičnega sistema. 
Optospojniki. Optična vlakna, sistemi z oddajniki, ojačevalniki in sprejemniki, senzorji iz optičnih vlaken.

^

Literatura

  • J. Singh, Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures. Academic Press, 2007.
  • Kasap, S. O., Optoelectronics and Photonics; Principles and Practices, Addison-Wesley, 2000.
  • Uiga, E., Optoelectronics, Prentice Hall, 1995.
^

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje se izvajajo v dogovorjenem terminu v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko.

^

Povezave