Predavatelj: prof. dr. Marko Topič

^

Vsebina

Predmet podaja temeljna znanja s področja elementov polprevodniške elektronike, ki so osnova za inženirje elektrotehnike. Predmet sestavljajo teoretične osnove, ki so navezane na praktična znanja iz prakse. Snov predstavlja zaključeno celoto s področja elektronskih elementov in predstavlja podlago za strokovne predmete v višjih letnikih študija elektronike.

Polprevodniški materiali in njihove lastnosti. Električne lastnosti homogenih (nedopiranih in dopiranih) polprevodnikov.

Polprevodniški pn spoj in diode. Analiza elektrostatičnih razmer, tokovno-napetostna karakteristika idealnega in realnega pn spoja, režimi delovanja, malosignalna analiza z linearizacijo dvopolov, velikosignalna analiza, frekvenčna odvisnost. Prebojne diode. Močnostne diode. Bipolarni tranzistorji. Analiza elektrostatičnih razmer, tokovno-napetostne karakteristike idealnih in realnih bipolarnih tranzistorjev, orientacije in režimi delovanja, malosignalna analiza z linearizacijo, velikosignalna analiza, frekvenčna odvisnost. Ojačevalne stopnje.

Unipolarni tranzistorji, FET s pn-spojem in MOS tranzistor. Analiza elektrostatskih razmer, tokovno-napetostne karakteristike idealnih in realnih tranzistorjev, orientacije in režimi delovanja, malosignalna analiza z linearizacijo četveropolov, velikosignalna analiza, frekvenčna odvisnost. Ojačevalne stopnje. CMOS invertor.

Zgradbe in delovanje močnostnih polprevodniških elementov: pnpn dioda, diac, tiristor, triak, IGBT.

Zgradbe in delovanje optoelektronskih elementov: svetleče diode, laserske diode, optospojniki. Detektorji svetlobe. Senzorji fizikalnih veličin. Sončne celice in fotonapetostni moduli. Zaščitni elementi.

^

Literatura

  • Smole F. in M. Topič: Elementi polprevodniške elektronike, Založba FE in FRI, (ISBN: 961-243-020-9) 2005.
  • Neamen, Donald A., Semiconductor Device Fundamentals, McGraw-Hill Education (ISBN: 0071116273) 2005.
  • Pierret, Robert F., Semiconductor Device Fundamentals, Pearson Education Limited (ISBN: 0131784595) 1996.
  • List z enačbami
^

Laboratorijske vaje

Termini laboratorijski vaj - za leto 2020/21.

Delovno gradivo je na voljo v skriptarnici.

^

Izpitni roki

Termini in prijave na izpit

Pisni in ustni roki so razpisani v STUDIS-u. Na izpit se je potrebno prijaviti preko STUDIS-a. Če imate težave pri prijavi, se obrnite na Študentsko pisarno.

  • Pogoj za pisni izpit: Opravljene vse laboratorijske vaje
  • Pogoj za ustni izpit: Pozitivno ocenjen pisni izpit (vsaj 50 od 100 točk)

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu

  • Uradni A4 list z enačbami (glej zgoraj).
  • Namenski kalkulator (mobilni telefoni in tablice niso dovoljeni)