^

O predmetu

V sklopu predavanj in laboratorijskih vaj se bomo spoznali s pristopi k načrtovanju in analizi analognih elektronskih vezij. Predmet sestavljajo tako teoretične pristopi kot praktična znanja. Potrebna so predhodnja znanja s področja polprevodniške elektronike in linearnih elektronskih vezij.

 

 Pregled vsebine

 • Uvod v analogna elektronska vezja.
 • Popačenja v ojačevalnikih.
 • Diferencialni ojačevalnik kot vhodna stopnja.
 • Močnostni ojačevalniki (načrtovanje audio ojačevalnikov).
 • Operacijski ojačevalniki (realni model, aplikacije).
 • Napetostni komparatorji (s histerezo in brez).
 • Relaksacijski in sinusni oscilatorji.
^

Gradiva in literatura

 

Osnovna literatura

 • D. A. Neamen, Microelectronics – circuit analysis and design, 4th Ed., Mc. Graw Hill, 2010 (ISBN 978-007-128947-4)
 • S. Leonardis, Ojačevalniki, UL FE (ISBN 86-7739-067-7)
 • M. Topič: Elektronska vezja 1. del – Zbirka rešenih nalog (ISBN: 961-6210-33-5) 1998.
 • B. Cordell, Designing audio power amplifiers, Mc Graw Hill, 2011, (ISBN: 978-0-07-164025-1)
 • J. Hujsing, Operational amplifiers – theory and design, 2nd Ed., Springer, 2011 (ISBN 978-94-007-0595-1)

Ostala literatura

 • S.P. Bali, Linear Integrated Circuits, Tata Mv Graw Hill, 2008
 • D. Self, Audio Power Amplifier Design Handbook, 3rd. Ed., 2002
 • J. W. Nilsson and S. Riedel, Electric Circuits 9th Ed., 2010
 • R. E. Thomas, Analysis and Design of Linear Circuits, 2012
 • D. O. Pederson and K. Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication: Principles, Simulation and Design, 2007
 • Horwitz and Hill, The art of electronics, 1999.
 • Simulacija vezij z LTspice

Gradiva iz predavanj

 

 

^

Laboratorijske vaje

Termini laboratorijskih vaj - urnik za št. leto 2022/23.

V št. letu 2023/24 pričakujte spremembe pri prvih treh vajah in preštevilčenje vaj.

 1. Uvodna vaja
 2. Tokovna zrcala
 3. Emitorski sledilnik
 4. Širokopasovni ojačevalnik
 5. Močnostni ojačevalnik v AB razredu
 6. Invertirajoči ojačevalnik z operacijskim ojačevalnikom
 7. Diferencialni ojačevalnik
 8. Sinusni oscilator

Gradivo za laboratorijske vaje bo na voljo v založbi FE. Besedilo laboratorijskih vaj je na voljo v Spletni učilnici e.FE. Opravljene laboratorijske vaje veljajo vsaj še naslednji dve študijski leti.

^

Izpiti

Termini in prijave na izpit

Pregled razpisanih izpitnih rokov in prijave na pisne in ustne izpite se izvajajo nesposredno preko Študijskega informacijskega sistema.

 • Pogoj za pisni izpit: Opravljene vse laboratorijske vaje
 • Pogoj za ustni izpit: Pozitivno ocenjen pisni izpit (vsaj 50 od 100 točk)

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu

 • A4 list (dve strani) z enačbami, ki ga sestavi študent sam. List ne sme vsebovati shem ali rešenih nalog.
 • Namenski kalkulator (mobilni telefoni in tablice niso dovoljeni)

Primeri izpitnih nalog

^

Kontakt

Predavatelj

Janez Krč

janez.krc@fe.uni-lj.si

Tel.: +386 1 4768 843

Kabinet BN307, stavba B, tretje nadstropje, katedra za elektroniko

Asistent

Boštjan Glažar

bostjan.glazar@fe.uni-lj.si

Tel.: +386 1 4768 953

Kabinet BN312, stavba B, tretje nadstropje, katedra za elektroniko