^

Testiranje tandemskih sončnih celic

Klasični sončni simulatorji ponavadi niso najbolj primeren vir svetlobe za testiranje tandemskih sončnih celic, kot so perovskit/silicijeve celice, ker z njimi praviloma ni mogoče nastavitviti pravilnih ravni svetlobnega vzbujanja za vsako podcelico posebej in s tem njihovega pravilnega ali želenega toka. Namesto tega se pogosto uporablja več sončnih simulatorjev svetlobnih virov, vendar je kalibracija takšne nastavitve ponavljajoča in dolgotrajna.

Za namen testiranja tandemskih sončnih celic smo razvili testni sistem dualLED, ki temelji na bikromatskem LED svetlobnem viru, ki zagotavlja enostavno in hitro kalibracijo, kar olajša meritve. DualLED je bil zasnovan predvsem za dolgoročno testiranje stabilnosti. Z zasnovo smo poskrbeli, da je degradacija svetlobe čim manjša. V primerjavi z običajnimi viri svetlobe ksenonska in halogenska sijalka, ki dosežeta približno 1000 ur delovanja, je življenjska doba dualLED svetlobnega vira več kot desetkrat daljša. Z uporabo dualLED sistema v povezavi z našim sledilnikom μMPP tako enostavno izvajamo dolgoročne meritve stabilnosti.

DualLED je sestavljen iz treh ključnih delov: bikromatski LED svetlobni vir, držalo za vzorce in krmilnik. Bikromatski svetlobni vir zagotavlja dva spektralno popolnoma neodvisna svetlobna vira, držalo vzorca ima štiri testna mesta za laboratorijske sončne celice (enkapsulirane ali nekapsulirane), krmilnik pa zagotavlja, da je mogoče celoten sistem nadzirati prek računalnika in avtomatizirati merilne procese.

^

Komponente

Bikromatski LED svetlobni vir

 • modro LED polje: matrika 12 x 12, glavna valovna dolžnia 470 nm, največja gostota moči 890 W/m2 @ T=25 °C, nehomogenost = 2.7 %
 • IR LED polje: matrika 7 x 7, glavna valovna dolžina 940 nm, največja gostota moči 960 W/m2 @ T=25 °C, nehomogenost = 3.9 %
 • neodvisen nadzor obeh LED polji
 • vse LED sijalke v polju delujejo v isti delovni točki, kar močno zmanjša možnost različne degradacije LED sijalk
 • ozek 20° svetlobni snop LED sijalke zagotavlja pravokotno osetlitev
 • učinkovito hlajenje svetlobnega vira zagotavlja nizko obratovalno temperaturo, s čimer podaljša življenjsko dobo vira
 • nadzor temperature LED sijalk in njihovega toka ponuja dodatne informacije o delovanju

Držalo vzorcev

 • 7.5 x 7.5 cm2 veliko območje homogene osvetlitve za 4 laboratorijske sončne cleice
 • 4-točkovna meritev do vsake merjene celice
 • vakuum zagotavlja dober termični in električni kontakt
 • temperaturna regulacija z minimalnim vplivom elektromagnetnih interferenc (EMI) na testne vzorce omogoča meritve majhnih signalov brez šumov
 • vključuje matriko fotodiod za referenčne meritve obsevanja neodvisno za modro in IR osvetlitev
 • vključuje matriko RTD temperaturnih senzorjev za meritev temperature vzorcev

Krmilnik

 • Ročni ali elektronski (software) nadzor ointenzitete obsevanja
 • monitoring vseh parametrov sistema s programom na računalniku
 • avtomatizirani merilni in kalibracijski postopki
 • monitoring obsevanja in temperature na držalu
 • različni digitalni vmesniki zagotavljajo dobro združljivost (USB, RS485, I2C, 1 wire)
^

Kontakt in povpraševanje

Za podrobnejše informacije, tehnična vprašanja in povpraševanje smo vam na voljo.

 • Gašper Matič, e-pošta: gasper.matic@fe.uni-lj.si, tel.: (01) 4768 723

 Lahko pa uporabite spodnji obrazec.