^

Pri razvoju in uporabi sončnih elektrarn so potrebne meritve za presojo možnosti izboljšav in pravilnega delovanja. Na različnih korakih je potrebna različna oprema. V LPVO imamo več kot 10-letne izkušnje z meritvami posameznih laboratorijskih celic, PV modulov, ki so namenjeni elektrarnam in tudi meritve delovanja modulov v sončnih elektrarnah.