Preizkušanje PV gradnikov

^

Meritve PV modulov

Lastnosti PV modulov so odvisne od tipa same celice in od pogojev pod katerimi delujejo. Da bi lahko module različnih tipov ali proizvajalcev medsebojno primerjali jih moramo izmeriti pod določenimi standardiziranimi pogoji. Običajno se merijo pod standardnimi testnimi pogoji (STC) in nominalnimi obratovalnimi pogoji (NOC).

Meritve PV modulov izvajamo v laboratorijskem okolju ali na prostem, večinoma na preizkuševališčih LPVO-A in LPVO-B, ki se nahajata na strehi Fakultete za Elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

 

Standardni testni

Nominalni obratovalni pogoji

 • spekter AM1.5
 • sončno sevanje: 1000 W/m2
 • temperatura modula: 25°C
 • sončno sevanje: 800 W/m2
 • temperatura modula: NOCT
  • NOCT - nominalna temperatura celice
  • 800 W/m2, Tzrak: 20 °C, veter: 1 m/s

V laboratoriju pri meritvah modulov sledimo standardu IEC 61215.

Glede na standard IEC 61215/61646 trenutno pokrivamo:

10.1 Vizualni pregled modula

10.2 Določitev največje moči

10.3 Izolacijski test

10.4 Meritev temperaturnih koeficientov

10.5 Meritev nominalne temperature modula (NOCT)

10.6 Lastnosti modula pri STC in NOCT

10.7 Lastnosti modula pri nizkih osvetlitvah

10.8 Dolgoročni test pod realnimi testnimi pogoji

10.11 Temperaturno ciklanje

10.12 Test z zmrzovanjem pri prisotnost vlage

10.13 Ciklanje pri visoki vlagi in temperaturi

10.15 Preizkus izolacije v vlagi

10.18 Test premostitvenih diod

Poleg tega izvajamo tudi meritve homogenosti učinkovitosti pretvorbe PV modulov z metodo elektroluminiscence. S tem postopkom odkrijemo večino skritih defektov v PV modulu, ki lahko bistveno vplivajo na časovno stabilnost in energijski izplen fotonapetostnega sistema.

^

Preizkušanje razsmernikov

Razsmernike in druge pretvornike moči za fotovoltaične sisteme, ki vsebujejo modul za sledenje točki maksimalne moči (MPPT) preizkušamo po standardih EN50530 in EN61683. V ta namen uporabljamo PV simulator prozvajalca Spitzenberger&Spies PVS7000, ki simulira karakteristiko fotonapetostnega polja do 7 kW in merilnik omrežne napetosti in toka Zimmer LMG95.

Karakteristike PV simulatorja:

 • Maksimalna izhodna napetost 950 V
 • Maksimalni izhodni tok 22A
 • Maksimalna izhodna moč 7 kW
 • Tokovne omejitve za posamezna napetostna območja
  • 200V/22A
  • 400V/22A
  • 600V/14A
  • 800V/11A
  • 950V/9,25A

Testi, ki jih opravljamo:

 • Statična MPP učinkovitost
 • Dinamična MPP učinkvitost
 • Statična učinkovitost pretvorbe moči
 • Izračun ETA učinkovitosti
 • Startup & Shutdown test
 • Meritev harmonikov omrežnega toka razsmernika
 • Meritev faktorja moči