^

Motivacija

Zahteva po čim natančnejši napovedi energijskega izplena določenega PV modula (oz. PV elektrarne) na dani lokaciji in načinu postavitve se postavlja predvsem s strani investitorjev v PV elektrarne. Pomembno je bodočemu investitorju prikazati, koliko lahko pričakuje od svoje investicije, da lahko na podlagi tega tudi oceni njeno energijsko in predvsem ekonomsko smotrnost. V primeru napovedi energijskega izplena PV modulov ali sistema le na osnovi STC ali NOCT vrednosti, podanih v podatkovnih polah proizvajalcev, pogosto prihaja do preveč optimističnih ocen izplena. Optimistična napoved sicer pomaga pri odločitvi o investiciji, vendar to dolgoročno pomeni razočaranje, ker ta ne dosega prej napačno (preveč optimistično) predvidenega energijskega izplena.

^

Modeliranje

V LPVO smo razvili programski paket SunIrradiance, ki omogoča simulacijo sončnega obsevanja v Sloveniji, PV modulov in sistemov. Sončne celice v vsakem modulu so modelirane z enodiodnim modelom, ki je odvisen od sončnega obsevanja in temperature. PV modul

Simulacije PV modulov nam skupaj z analizami sončnega obsevanja in meritvami vplivov senčenja omogočajo podajo natančnejše ocene izplena načrtovanega PV sistema.

^

Kontakt in povpraševanje

Za podrobnejše informacije, tehnična vprašanja in povpraševanje smo vam na voljo.

  • Matevž Bokalič, e-pošta: matevz.bokalic@fe.uni-lj.si, tel.: (01) 4768 276
  • Kristijan Brecl, e-pošta: kristijan.brecl@fe.uni-lj.si, tel.: (01) 4768 848

 

Lahko pa uporabite spodnji obrazec.