^

Meritve PV modulov

Lastnosti PV modulov so odvisne od tipa same celice in od pogojev pod katerimi delujejo. Da bi lahko module različnih tipov ali proizvajalcev medsebojno primerjali jih moramo izmeriti pod določenimi standardiziranimi pogoji. Običajno se merijo pod standardnimi testnimi pogoji (STC) in nominalnimi obratovalnimi pogoji (NOC).

Meritve PV modulov izvajamo v laboratorijskem okolju ali na prostem, večinoma na preizkuševališčih LPVO-A in LPVO-B, ki se nahajata na strehi Fakultete za Elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

 

Standardni testni pogoji

Nominalni obratovalni pogoji

 • spekter AM1.5
 • sončno sevanje: 1000 W/m2
 • temperatura modula: 25°C
 • sončno sevanje: 800 W/m2
 • temperatura modula: NOCT
  • NOCT - nominalna temperatura celice
  • 800 W/m2, Tzrak: 20 °C, veter: 1 m/s
^

Meritve z bliskovnim simulatorjem

Natančno merjenje tokovno-napetostne karakteristike in določanje parametrov zmogljivosti pod standardnimi testnimi pogoji izvajamo na bliskovnem simulatorju. Bliskovni simulator neodvisno od zunanjih vremenskih pogojev zagotavlja stabilne bliske svetlobe daljše od 100 ms, s homogeno razporeditvijo spektralno ustrezne svetlobe. Simulator spada v A+A+A+ razred po predlogu standarda IEC 60904-9 Ed.3 CD.

^

Prostorska karakterizacija

Prostorska karakterizacija

Ker so sončne celice in fotonapetostni moduli elektronski elementi velikih dimenzij, so podvrženi raznim nehomogenostim po njihovi površini. Prisotnost nehomogenosti pa pomeni zmanjšanje učinkovitosti pretvorbe. Zato izvajamo tudi detajlne meritve homogenosti učinkovitosti pretvorbe z metodo elektroluminiscence v več spektralnih območjih, dodatne informacije pa pridobimo z metodo UV fluorescence EVA folije. S temi metodami odkrijemo večino skritih defektov v PV modulu, ki lahko bistveno vplivajo na časovno stabilnost in energijski izplen fotonapetostnega sistema.

^

Meritve po standardu IEC 61215

V laboratoriju pri meritvah modulov sledimo standardu IEC 61215.

Glede na standard IEC 61215/61646 trenutno pokrivamo:

 • 10.1 Vizualni pregled modula
 • 10.2 Določitev največje moči
 • 10.3 Izolacijski test
 • 10.4 Meritev temperaturnih koeficientov
 • 10.5 Meritev nominalne temperature modula (NOCT)
 • 10.6 Lastnosti modula pri STC in NOCT
 • 10.7 Lastnosti modula pri nizkih osvetlitvah
 • 10.8 Dolgoročni test pod realnimi testnimi pogoji
 • 10.11 Temperaturno ciklanje
 • 10.12 Test z zmrzovanjem pri prisotnost vlage
 • 10.13 Ciklanje pri visoki vlagi in temperaturi
 • 10.15 Preizkus izolacije v vlagi
 • 10.18 Test premostitvenih diod
^

Kontakt in povpraševanje

Za podrobnejše informacije, tehnična vprašanja in povpraševanje smo vam na voljo.

 • Matevž Bokalič, e-pošta: matevz.bokalic@fe.uni-lj.si, tel.: (01) 4768 276
 • Kristijan Brecl, e-pošta: kristijan.brecl@fe.uni-lj.si, tel.: (01) 4768 848

 

Lahko pa uporabite spodnji obrazec.