^

IU karakterizacija

Imamo več merilnih inštrumentov za meritev IU karakteristike optoelektronskih elementov za različna napetostna in tokovna območja, pri pogojih brez ali z osvetlitvijo. Inštrumenti omogočajo širok nabor napetostnih in tokovnih območij.

Keithley 238 je source-measurement inštrument (SMU) namenjen predvsem meritvi IU karakteristik senzorjev in manjših sončnih celic, saj ima izredno tokovno ločljivost 10 fA. Njegova maksimalna napetost je 100 V, maksimalni tok 1A.

Keithley 2602 je  source-measurement inštrument (SMU) s tokovno zmogljivejšivimi izhodi do 3A in maksimalno napetostjo 40V. Namenjen je meritvi IU karakteristik sončnih celic večjih površin. Inštrument vsebuje dva ločena SMU kanala. V sistemu za karakteriziacijo sončnih celic uporabljamo dva inštrumenta Keithley 2602.

HP4145B je inštrument za IU karakterizacijo polprevodniških elementov in vsebuje 4 SMU kanale. Z njim lahko karakteriziramo elemente z do 4 sponkami, na katerih lahko merimo napetosti do 100 V in tokove do 100 mA.

^

Dinamična karakterizacija

V namen karakterizacije dinamičnih lastnosti polprevodniških elementov uporabljamo dva inštrumenta.

HP4280A je merilnik CV karakteristike polprevodniških struktur, predvsem MOS kondenzatorjev. Z njim lahko izmerimo visokofrekvenčno (1MHz) CV  karakteristiko v napetostnem območju do 100V.

HP4284A je LCR merilnik, ki ga uporabljamo za karakterizacijo pasivnih in aktivnih komponent z induktivnim ali kapacitivnim karakterjem.

^

Karakterizacija šuma

Zgradili smo merilni sistem šuma optoelektronskih elementov, s katerim lahko merimo spektre šuma od mHz območja do 100 kHz.  To spektralno območje nam omogoča predvsem karakterizacijo 1/f šuma. Merilni sistem se sestoji iz

  • nizkošumnega napetostnega predojačevalnika SR560 za potrebe meritve napetostnega šuma. Njegovo območje ojačenja je od 1 do 50 000.
  • nizkošumni tokovni predojačevalnik SR570 za potrebe meritve tokovnega šuma.  Njegovo območje transkonduktance je od 1pA/V do 1 mA/V.
  • nizkošumni tokovni ojačevalnik HMS564 za potrebe meritve tokovnega šuma.  Njegovo območje transkonduktance je od 100 pA/V do 1 mA/V.
  • dvokanalni FFT spektralni analizator SR780 z signalim virom, ki poleg zajema spektra signala omogoča tudi meritve frekvenčnih karakteristik četveropolov (npr. avdio ojačevalnikov)
^

Kontakti in povpraševanje

Za podrobnejše informacije, tehnična vprašanja in povpraševanje smo vam na voljo.

  • Marko Jankovec, e-pošta: marko.jankovec@fe.uni-lj.si, tel.: (01) 4768 931
  • Kristijan Brecl, e-pošta: kristijan.brecl@fe.uni-lj.si, tel.: (01) 4768 848

Lahko pa uporabite spodnji obrazec.