Pod pojmom karakterizacije pri fotovoltaiki lahko v splošnem ločimo karakterizacijo materialov, ki jih uporabljmo pri izdelavi sončnih celic in PV modulov ter  karakterizacijo že izgotovljenih sončnih celic in modulov. Pri tem gre za različne (ponavadi laboratorijske) meritve optičnih in električnih lastnosti obravnavanih merjencev.

^

Optična karakterizacija

V sklopu optične karakterizacije se v LPVO ukvarjamo z meritvami:

 • odbojnosti
 • prepustnosti
 • absorpcije
 • faktorja razpršitve
 • kotne odvisnosti razpršene svetlobe
 • homogenosti optičnih filtrov
^

Električna karakterizacija

V sklopu električne karakterizacije se v LPVO ukvarjamo z meritvami:

 • spektralne občutljivosti
 • kvantnega izkoristka
 • I-U karakteristike in parametrov, ki so določljivi iz te karakteristike (Pmax, Isc, Uoc, Impp, Umpp, izkoristek pretvorbe, Gsh, Rs, FF)
 • vpliva temperature na parametre zmogljivosti različnih sončnih celic in PV modulov
 • lokalne občutljivosti pretvorbe (LBIC - light beam induced current, EL - elektroluminiscenca)