Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn tekom življenjske dobe

^

Projekt (so)financiran s strani ARRS

Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani ARRS (Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije).

 

^

Raziskovalni projekt

Članica UL

Fakulteta za elektrotehniko

Šifra

J2-7105

Naziv projekta

Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn tekom življenske dobe

Obdobje

1.1.2016 - 31.12.2018

Letni obseg

1,88 FTE

Vodja

Marko Topič

Veda

Tehniške vede

Sodelujoče RO

sodelujoče RO

Vsebinski opis projekta

Raziskovalni projekt se osredotoča na določanje in karakterizacijo nehomogenosti v fotonapetostnih (PV) modulih. Cilj projekta je razviti metodologijo in simulacijski model različnih nehomogenosti, raziskati njihovo obnašanje v življenjski dobi PV modula in predvideti njihov vpliv na energijski izplen celotnega PV sistema.

Sestava projektne skupine

povezava na Sicris

Faze projekta in njihova realizacija

Projekt je razdeljen na pet delovnih sklopov:

  • DS 1: Določitev in razvrstitev nehomogenosti
  • DS 2: Dolgoročno spremljanje in analiza nehomogenosti
  • DS 3: Določanje in vrednotenje proizvodno in okoljsko vzbujenih nehomogenosti
  • DS 4: Modeliranje in simulacije nehomogenosti
  • DS 5: Model napovedovanja energijskega izplena

 

Bibliografske reference

povezava na Sicris