Napredno modeliranje in karakterizacija visokoučinkovitih sončnih celic in fotonapetostnih modulov

^

Projekt (so)financiran s strani ARRS

Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani ARRS (Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije).

 

^

Raziskovalni projekt

Članica UL

Fakulteta za elektrotehniko

Šifra

J2-1727

Naziv projekta

Napredno modeliranje in karakterizacija visokoučinkovitih sončnih celic in fotonapetostnih modulov

Obdobje

1.7.2019 - 30.6.2022

Letni obseg

1,88 FTE

Vodja

Marko Topič

Veda

Tehniške vede

Sodelujoče RO

sodelujoče RO

Vsebinski opis projekta

Temeljni raziskovalni projekt » Napredno modeliranje in karakterizacija visokoučinkovitih sončnih celic in fotonapetostnih modulov« se osredotoča na raziskave naprednih konceptov modeliranja enospojnih in večspojnih sončnih celic in fotonapetostnih modulov za učinkovito pretvorbo sončne energije v električno. V okviru predlaganega projekta sinergijsko nadgrajujemo znanje in izkušnje slovenske raziskovalne skupine Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (UL FE, 1538-030) z odličnim tujim partnerjem (HZB), s katerim želimo nadaljevati uspešno sodelovanje.

 

Napredni koncepti modeliranja bodo uporabni za več fotovoltaičnih tehnologij, v okviru projekta pa jih bomo uporabili za izboljšave tandemskih perovskitno-silicijevih sončnih celic in PV modulov.

 

Raziskave bodo vključevale kontinuiran proces načrtovanja, modeliranja, izdelave vzorcev in eksperimentalne analize z validacijo posameznih komponent in implementacijo naprednih konceptov v sončne celice. Predlagane rešitve bodo stremele k izboljšani učinkovitosti pretvorbe in k zmanjševanju stroškov proizvodnje, hkrati pa bodo omogočile nižjo porabo materiala in energije za proizvodnjo sončnih celic.

 

Pri izvedbi vzorcev, ki jih bomo potrebovali tako za validacijo modelov kot tudi za potrditev izboljšanih konceptov struktur, bomo sodelovali s priznanimi strokovnjaki s Helmholtz Centra v Berlinu. Tesno prepletanje teoretičnega in eksperimentalnega dela je predvideno za vse faze projekta z namenom razvoja zanesljivega in učinkovitega simulacijskega orodja.

Sestava projektne skupine

povezava na Sicris

Faze projekta in njihova realizacija

Projekt je razdeljen na štiri delovne sklope:

 

  • DS 1: Razvoj sklopljenega pristopa modeliranja (CMA) in validacija na nivoju sončnih celic (M1-M30)
  • DS 2: Razvoj večnivojskega modeliranja in validacija na nivoju PV modulov (M1-M30)
  • DS 3: Analiza izgub in optimizacija visokoučinkovith perovskitno-silicijevih sončnih celic in modulov (M6-M36)
  • DS 4: Testiranje stabilnosti in karakterizacija na nivoju perovskitno-silicijevih sončnih celic in modulov (M1-M36)

 

Bibliografske reference

http://izumbib.izum.si/bibliografije/J20200227082823-J2-1727.html