^

Projekti (so)financirani s strani ARRS

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani ARRS (Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije).

 

^

Zaključeni

L2―8180

Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energije (B. Malič, IJS)

1.5.2017―30.4.2020

J2―7105

Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn tekom življenjske dobe

1.1.2016―31.12.2018

J2―5466

Nanostrukture za visokoučinkovite fotonapetostne generatorje

1.8.2013―31.7.2016

J2―4273

Oksidne pasivne in aktivne komponente za transparentno elektroniko

1.7.2011―30.6.2014

Z2―4189

Raziskave kratkoročnih in dolgoročnih notranjih procesov pri delovanju elektrokemijskih sončnih celic

1.7.2011―30.6.2013

Z2―4152

Tiskane TiO2-plasti za optoelektronske elemente

1.7.2011―30.6.2013

J2―0851

Napredni optični koncepti tankoplastnih sončnih celic

1.2.2008―30.1.2011