V LPVO smo vpeti v številne domače in mednarodne znanstvene projekte, kjer sodelujemo s številnimi raziskovalnimi ustanovami širom sveta. Znanja s področja fotovoltaike, optoelektronike in elektronike pa na osnovi projektov z industrijskimi partnerji širimo tudi v gospodarstvo.