V LPVO so raziskave usmerjene tudi v preizkušanje različnih PV gradnikov. Sem lahko uvrstimo tako testiranje pri zunanjih pogojih kot tudi pri laboratorijskih pogojih.

Pri meritvah preizkušamo delovanje:

 • sončnih celic
 • PV modulov
 • razsmernikov
^

Preizkušanje gradnikov pri zunanjih pogojih

Za potrebe raziskav delovanja različnih PV modulov imamo na strehi Fakultete za elektrotehniko postavljeno zunanje preizkuševališče PV modulov, ki omogoča merjenje vseh bistvenih parametrov delovanja PV modulov (I-U karakteristika, moč, tok in napetost v točki maksimalne moči, napetost pri odptrih sponkah, kratkostični tok, učinkovitost pretvorbe, ...) pri različnih vremenskih pogojih. Poleg meritev modulov se izvajajo tudi meritve trenutnih vremenskih parametrov (sončno sevanje, temperatura zraka, hitrost vetra, zračni tlak...).

Na tem mestu izvajamo tudi meritve PV modulov za zunanje stranke v skladu s standardi EN 60891, EN 60904, EN 61215 in EN 61646 in sicer:

 • Meritev IU karakteristike pri STC in ovrednotenje izkoristka
 • Meritev temperature in ovrednotenje NOCT
 • Meritve temperaturnih koeficientov Isc, Uoc in Pmpp

Izvajamo tudi dolgoročno testiranje PV modulov pod realnimi pogoji za obdobje od 1 meseca do 1 leta, kjer ovrednotimo

 • proizvedeno energijo (dnevno, mesečno)
 • temperaturo  (trenutno, povprečno, maksimalno)
 • sončno obsevanje  (trenutno, povprečno, maksimalno)
 • energijski izplen

 

 

^

Preizkušanje gradnikov pri laboratorijskih pogojih

Meritve pri zunanjih pogojih so sicer bolj podobne realnim pogojem, v katerih delujejo različni PV gradniki, vendar so laboratorijske meritve lažje ponovljive. Enostavneje je tudi spreminjanje in nastavljanje le enega vplivnega parametra. 

Glavna merilna oprema, ki jo v LPVO uporabljamo za laboratorijsko preizkušanje PV gradnikov. 

 • sončni simulator (umetni vir svetlobe)
 • razni instrumenti za skeniranje IU karakteristike PV celic in modulov
 • referenčne sončne celice različnih tehnologij za minimizacijo napak spektralnega neujemanja 
 • PV simulator (simulator poljubne IU karakteristike PV polja do 950V/22A/7 kW)
 • klimatska komora od -70 do +180 °C in 10%-98% RH (notranje dimenzije 2,1x1,1x1 m)
 • preizkuševalnik električne prebojne trdnosti (do 6 kV)
 • impulzni preizkuševalnik (1,2/50 us do 12 kV)
 • merilnik ozmeljitvene upornosti (do 45A)
^

Peizkušanje po standardih 61215, 61646 in 61730

V laboratoriju izvajamo naslednje testiranja PV gradnikov:

Po standardih EN 61215 in EN 61646 (odobritev tipa PV modulov):

 • Visual inspection
 • Maximum power determination
 • Insulation test 
 • Measurement of temperature coefficients*
 • Measurement of NOCT*
 • Performance at STC and NOCT*
 • Performance at low irradiance*
 • Outdoor exposure test
 • Hot-spot endurance test
 • Thermal cycling test
 • Humidity freeze test
 • Damp heat test
 • Wet leakage current test
 • Temperature test
 • Mechanical load test
 • Bypass diode thermal test
 • Light-soaking

Po standardu EN 61730 (varnostni standard za PV module:

poleg testov, ki so že zajeti zgoraj še:

 • Accessibility test 
 • Conduit bending
 • Terminal box knock out test
 • Robustness of termination test
 • Dielectric withstand test
 • Ground continuity test
 • Impulse voltage test
 • Reverse current overload test

Po standardu EN 50530 (razsmerniki):

 • Statična učinkovitost MPPT
 • Dinamična učinkovitost MPPT
 • Statična učinkovitost pretvorbe energije
 • Celotna (EURO) učinkovitost razsmernika
 • Poleg zahtevanih ananliziramo tudi detaljnejše delovanje razsmernika pod različnimi pogoji obratovanja