Napovedovanje energijskega izplena sončnih elektrarn

^

Motivacija

Zahteva po čim natančnejši napovedi energijskega izplena določenega PV modula (oz. PV elektrarne) na dani lokaciji in načinu postavitve se postavlja predvsem s strani investitorjev v PV elektrarne. Pomembno je bodočemu investitorju prikazati, koliko lahko pričakuje od svoje investicije, da lahko na podlagi tega tudi oceni njeno energijsko in predvsem ekonomsko smotrnost. V primeru napovedi energijskega izplena PV modulov ali sistema le na osnovi STC ali NOCT vrednosti, podanih v podatkovnih polah proizvajalcev, pogosto prihaja do preveč optimističnih ocen izplena. Optimistična napoved sicer pomaga pri odločitvi o investiciji, vendar to dolgoročno pomeni razočaranje, ker ta ne dosega prej napačno (preveč optimistično) predvidenega energijskega izplena.

^

Glavni vplivi na energijski izplen sončnih elektrarn

 • vpliv izbranega PV generatorja
  • učinkovitost pretvorbe
  • vpliv temperature
  • vpliv sončnega sevanja in spektralni vpliv
  • ...
 • vpliv izbrane lokacije postavitve
  • sončno sevanje
  • senčenje (okolica, lastno senčenje)
  • temperatura zraka
  • hitrost vetra
  • ...
 • vpliv načina postavitve PV generatorja
  • orientacija
  • naklon
  • način montaže (prosta postavitev / integracija)
  • način sledenja (fiksna postavitev, eno ali dvoosno sledenje)
  • ...
 • vpliv izbranega razsmernika, vezave ter zaščitnih elementov