^

Modeliranje in simulacije

 Svetloba v sončnih celicah

 • v strukturah sončnih celic želimo ujeti čimveč svetlobe (vendar le tisti del spektra, ki ima višjo energijo kot je energijska reža polprevodnika)
 • ujeto svetlobo skušamo čimbolj absorbirati v aktivnih delih celice (v neaktivnih delih, kot so kontakti, absorbirana svetloba celico le greje)
 • absorbirana svetloba v aktivnih delih celice doprinese k električnemu toku celice (aktivni del celice je ožje področje pn spoja ali osrednja, intrinzična plast (i-uc-Si:H na desni sliki) v primeru pin izvedb tankoplastnih celic)

 

Namen optičnega modeliranja in simulacij

 • analizirati in izboljšati zgoraj opisane razmere v sončnih celicah in fotonapetostnih modulih
 • na podlagi rezultatov simulacij in eksperimenta zasnovati nove optične koncepte celic in modulov

Motivacija in pomen

 • trendi razvoja klasičnih in tankoplastnih sončnih celic gredo v smeri tanjšanja plasti
 • v tankih aktivnih plasteh celic postane učinkovito upravljanje in ujetje svetlobe (light management and light trapping) toliko bolj pomembno
 • predvsem v tankoplastnih sončnih celicah je potencial izboljšanja ujetja svetlobe še vedno velik – potrebne so optimizacije obstoječih konceptov in razvoj novih!
 • apliciranje rezultatov simulacij na laboratorijske celice in PV module v proizvodnji
^

Raziskovalne aktivnosti v LPVO

Modeliranje

 • eno-dimenzionalni delno-koherentni optični simulator SunShine (razvit v LPVO, opis modela)
 • dvo-dimenzionalni optični simulator FEMOS (razvit v LPVO, opis modela)
 • uporaba tro-dimenzionalnega simulatorja  MEEP (razvit na MIT, ZDA, povezava)
 • razvoj in uporaba novih optičnih modelov in simulatorjev (npr. za opis plazmonskih efektov v strukturah sončnih celic z vgrajenimi kovinskimi nanodelci, model razvit v sodelovanju LPVO z HZB, Nemčija, opis modela)
 • razvoj naprednih kombiniranih optičnih modelov (npr. kombinacija geometrijske optike in koherentnega modela)

 

Simulacije

 

Raziskave in razvoj naprednih optičnih konceptov

Izbrane raziskave (objavljene v revijah):

 

Kontaktne osebe

Janez Krc

Benjamin Lipovšek

  

Povezave

Storitve s področja optičnega modeliranja in simulacij

Projekti

Sodelovanja