Modeliranje in simulacije predstavljajo pomembno orodje pri načrtovanju, analizi in optimizaciji sončnih celic in fotonapetostnih modulov. Modeliranje zajema zasnovo in razvoj modelov, ki opisujejo realne fizikalne razmere v obravnavanih strukturah. Razvite modele združimo v numerični simulator (program). Določimo vhodne parametre, ki ustrezajo realnim razmeram ter s pomočjo simulatorja izvedemo simulacije.

Rezultati simulacij so izhodne karakteristike sončnih celic in fotonapetostnih modulov ali interne veličine, do katerih največkrat eksperimentalno nimamo dostopa.

Modeliranje in simulacije so v našem laboratoriju močno zastopane in jih zatlo glede na fizikalno ozadje delimo na: