^

Izreden napredek v razvoju modernih visokozmogljivih  inercialnih senzorjev odpira vrata za uporabo le-teh v aplikacijah zaznavanja gibanja, kjer do sedaj to ni bilo tehnično izvedljivo ali pa ekonomsko upravičeno (biomedicina, rehabilitacija, kineziologija, šport).

V Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko se že vrsto let ukvarjamo z raziskavami in razvojem sodobnih senzorskih sistemov za zajemanje gibanja. Razvili smo prototipni senzorski sistem MIMU2, ki služi kot demonstrator tehnologije za zaznavanje gibanja z inercialnimi senzorji.

Podatki, pridobljeni s senzorskim sistemom za zaznavanje gibanja, nam omogočajo celovit vpogled v gibalne sposobnosti človeka in so zato uporabni pri rehabilitaciji poškodovanih oseb, v športni pedagogiki otrok in šolske mladine ter v trenažnem procesu tako rekreativcev kot tudi vrhunskih športnikov.

Z vabilom k sodelovanju nagovarjamo širok krog potencialnih uporabnikov: trenerjev, fizioterapevtov, zdravstvenih delavcev in raziskovalcev, ki si želijo dela z vrhunsko opremo, ki je sad domačega raziskovalnega in razvojnega dela.

^

Raziskovalne in razvojne možnosti

Na trgu je prisotnih več sistemov za zajemanje gibanja, zato se poraja vprašanje: Zakaj bi se odločili za senzorski sistem za merjenje kinematičnih veličin, prilagojen vašim potrebam? Odgovor je jasen: Ker bo tak senzorski sistem omogočal popolno prilagoditev vaši aplikaciji. Sistemi, ki so že prisotni na trgu, so namreč namenjeni za uporabo na različnih področjih (avtomatika, robotika, biomehanika), zato so morali njihovi snovalci pristati na različne kompromise, ki pa ne kažejo v prid uporabi v biomehaniki.

V naročniški senzorski sistem za merjenje kinematičnih veličin se vgrajuje senzorske podsklope, ki so skrbno izbrani glede na potrebe aplikacije. Shranjevanje podatkov, komunikacija z nadzornim računalnikom in avtonomija senzorskega sistema so prav tako optimizirani glede na naročnikove zahteve.

^

Zmogljivosti tehnologije

Senzorika:

  • meritev pospeška: ±1.5 g do ±70 g
  • meritev kotne hitrosti: ±50 °/s do ±6000 °/s
  • najvišja frekvenca vzorčenja: 1kHz

Shranjevanje podatkov:

  • različni mediji: Flash, SD, ...

Doseg brezžične komunikacije:

  • Bluetooth: 10 m
  • ZigBee: 100 m

Avtonomija:

  • glede na kapaciteto baterijskega napajanja
^

Senzorski sistem Mimu2

Brošura

^

Kontakt in povpraševanje

Uporabite spodnji naslov ali obrazec za vsa vprašanja.

  • Boštjan Glažar, e-pošta: bostjan.glazar@fe.uni-lj.si, Tel.: (01) 4768 723

 

Obrazec