^

Velik porast fotovoltaičnih sistemov v Sloveniji in svetu povečuje tudi potrebo po merilni opremi za te namene. Še posebno potrebo po tovrstni opremi izkazuejo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo fotovoltaičnih gradnikov, načrtovanejem in postavljanjem PV elektrarn ter preizkušanjem in monitoringom. 

V laboratoriju razvijamo elektronske merilne sisteme za karakterizacijo IU karakteristik PV modulov in polj.

  1. Merilnik IU karakteristike PV modulov, ki deluje na principu variabilnega elektronskega bremena. Breme deluje kot variabilna pasivna upornost in zato omogoča obremenitev PV modula zgolj v njegovem generatorskem režimu. Posebnost merilnika je njegova visoka natančnost in algoritem skeniranja IU karakteristike.
  2. V razvoju je merilnik IU karakteristike PV polj do 1000V/22A/10kW. Metoda meritve temelji na kapacitivnem bremenu, ki med samo meritvijo shranjuje generirano energijo PV modulov in jo po končani meritvi v daljšem času varno disipira s praznenjem prek ohmskega bremena.
  3. V delu je tudi razvoj referenčnega senzorja osvetlitve za potrebe meritev IU karakteristik PV generatorjev.

 Več informacij o naših tržnih produktih lahko najdete na tej strani