^

O programu

SunIrradiance je programski paket za simualcijo sončnega obsevanja, donosa PV modulov in simulacijo PV sistemov.

Ključne lastnosti

  • simulacija sončnega obsevanja v Sloveniji (spektralni in globalni model)
  • enodiodni model PV modulov
  • simulacija izgub v PV sistemih
  • izgube zaradi lastnega senčenja modulov
  • sistemi z različnimi orientacijami modulov
^

Opis

Področje uporabe

Prvi sklop programskega paketa je namenjen simulaciji sončnega obsevanja na poljubno orientirano površino v Sloveniji. Uporablja dva modela izračunavanja obsevanja: spektralni in globalni. Spektralni model je namenjen natančnejšim simulacijam PV modulov in je mogoč le za tri lokacije v Sloveniji, medtem ko globalni model omogoča simulacije sončnega obsevanja za poljubno točko v Sloveniji.

Drugi sklop programskega paketa je namenjen simulacijam sončnih celic in modulov, za kar uporablja temperaturno in od obsevanja odvisen enodiodni model sončne celice. Omogoča izračun IU karakteristike, letni energijski donos in simulacijo delnega senčenja.

V tretjem sklopu se simulacije modulov združijo z razsmernikom v izračun donosa celotnega PV systema.

Model

SunIrradiance uporanlja Birdov spektralni model izračunavanja sončnega sevanaj pri jasnem vremenu, ki je nato nadgrajen za oblačno vreme. Globalni model temelji na stohastičnem modelu izračunavanja urega sončnega obsevanja iz mesečnih vrednosti na osnovu TAG in MTM modela. Obsevanje na naklon je izračunano s pomočjo Perezovega modela.

^

Reference

Objave

  1. BRECL, Kristijan, TOPIČ, Marko. Development of a stochastic hourly solar irradiation model. International journal of photoenergy, ISSN 1110-662X, 2014, vol. 2014, str. 1-7 (povezava)

^

Kontakt

Program je namenjem interni uporabi.

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo.

Lahko pa uporabite spodnji obrazec