Kombinirani model rasti plasti

^

O programu

Med depozicijo materialov na nanoteksturirane površine se oblika teksture spremeni. Upoštevanje pojava ne-idealne rasti močno izboljša pravilnost optičnih simulacij tankoplastnih sončnih celic. Z uporabo modela rasti plasti lahko te spremembe napovemo.

Ključne lastnosti

  • Napoved spremembe teksture pri depoziciji.
  • Primeren za različne materiale in tipe depozicije.

Model

V modelu sta kombinirana dva tipa rasti plasti:

  • idealna konformna rast (v vertikalni smeri) in
  • izotropna rast (v smeri lokalne normale na površino).

S primerno izbiro razmerja med obema rastema lahko uspešno napovedujemo spremembe v teksturi med depozicijo. Informacijo o ustreznem razmerju se pridobi preko slik prečnih prerezov nanešenih plasti ali celic na teksturirane površine.

^

Objave

  • M. Sever, B. Lipovšek, J. Krč, M. Topič, Optimisation of Surface Textures in Thin-Film Silicon Solar Cells with 3D Optical Modelling by Considering Realistic Layer Growth, in: EU PVSEC Proceedings, Frankfurt, Germany, 2012: pp. 2129–2131.
  • M. Sever, B. Lipovšek, J. Krč, A. Čampa, G. Sánchez Plaza, F.-J. Haug, et al., Combined model of non-conformal layer growth for accurate optical simulation of thin-film silicon solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells. 119 (2013) 59–66.
  • J. Krc, M. Sever, M. Topic, The Two Approaches of Surface-Texture Optimization in Thin-Film Silicon Solar Cells, IEEE Journal of Photovoltaics. 3 (2013) 1156–1162.
^

Kontakt

Za podrobnejše informacije in povpraševanje smo vam na voljo.

Lahko pa uporabite spodnji obrazec