znan. sod. dr. Matevž Bokalič

^

Delovno mesto: znanstevni sodelavec
Katedra: III. Katedra za elektroniko
Laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
Kabinet: BN315

Tel.: (01) 4768 276
Tajnica: (01) 4768 319
E-pošta: matevz.bokalic@fe.uni-lj.si

LinkedIn
ResearchGate

^

Biografija

Izobrazba

 • 2013 doktorat elektrotehniških znanosti na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 2008 univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, smer elektronika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Izvolitve in zaposlitve

 • 2015 znanstveni sodelavec
 • 2013 raziskovalni asistent z doktoratom
 • 2008 mladi raziskovalec

 Gostovanja v tujini

 • 2014 Forschungszentrum Jülich, Nemčija (3 mesece)
 • 2012 Colorado State University, ZDA (4 mesece)

Področje raziskovalnega dela

V okviru programske skupine Polprevodniška elektronika in v okviru evropskih in domačih projektov Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko raziskujem na naslednjih področjih:

 • razvoj metod za prostorsko karakterizacijo fotonapetostnih generatorjev
 • karakterizacija nehomogenosti učinkovitosti pretvorbe fotonapetostnih generatorjev
 • modeliranje in simulacije električnih razmer v bližini nehomogenosti

 Pomembni dosežki

 • vpeljava tehnike elektroluminscence v prostorsko karakterizacijo elektrokemijskih sončnih celic
 • klasifikacija nehomogenosti v elektrokemijskih sončnih celicah in multikristalnih silicijevih fotonapetostnih modulih
^

Bibliografija

 • 5 objav v mednarodnih revijah, ki jih indeksirajo SCI Expanded (2-krat kot prvi avtor)
 • 15 prispevkov na specializiranih mednarodnih konferencah
 • predavanja na konferencah:
  • 38th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2012, Austin, Teksas, ZDA
  • 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EUPVSEC), 2012, Frankfurt, Nemčija

Popoln seznam v sistemu Cobiss.