prof. dr. Marko Topič

^

Delovno mesto: redni profesor, dekan
Katedra: III. Katedra za elektroniko
Laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
Kabinet: BN302

Tel.: (01) 4768 470
Tajnica: (01) 4768 319
E-pošta: marko.topic@fe.uni-lj.si

Kontaktne ure:
v kabinetu BN302
ob sredah: 12h-13h
ob četrtkih: 11h-12h

^

Biografija

Izobrazba

 • 1996 doktor elektrotehniški znanosti na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
 • 1994 magister elektrotehniških znanosti na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 1991 diplomirani inženir elektrotehnike - visokošolski študijski program elektrotehnike, smer Elektronika, na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani

 

Izvolitve in zaposlitve

 • 2023-  dekan UL FE
 • 2011-  nazivni profesor na Colorado State University
 • 2006-  redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 2017-2023 predstojnik Katedre za elektroniko
 • 2014-2022  predsednik Evropske tehnološke in inovacijske platforme za fotovoltaiko (ETIP-PV.eu)
 • 2002-2006 izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 1997-2002 docent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 1996-1997 asistent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 1992-1996 mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

 

Gostovanja v tujini

 • 2020 Colorado State University, ZDA (2 meseca)
 • 2013 Colorado State University, ZDA (2 meseca)
 • 2011 Colorado State University, ZDA (2 meseca)
 • 2009 Colorado State University, ZDA (2 meseca)
 • 2007 Colorado State University, ZDA (2 meseca)
 • 2005 Colorado State University, ZDA (2 meseca)
 • 2002 Fachhochschule Koeln, Nemčija (2 mesece)
 • 2000 Forschungszentrum Juelich, Nemčija (7 mesecev)
 • 1998 Forschungszentrum Juelich, Nemčija (3 mesece) 

 

Področje pedagoškega dela

Nosilec predmetov na bolonjskih študijskih programih:

 • Nelinearna elektronska vezja (1. letnik 2. bolonjske stopnje UN-Elektronika)
 • Elementi polprevodniške elektronike (2. letnik 1. bolonjske stopnje VS-Elektronika)
 • Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov (3. letnik 1. bolonjske stopnje VS-Tehniška kakovost)
 • Fotovoltaika (izbirni predmet 3. bolonjske stopnje)

 

Nosilec raziskovalnih projektov/programov

 • 16 EU projektov (PVNET, ASINET, EUROPV, ADVOCATE, FLEXCELLENCE, ATHLET, SOLAMON, FAST TRACK, SOLARROK, SOLARTRAIN, DISC, ARCIGS-M, SUPERPV, HIGHLITE, AURORA, PEPPERONI)
 • 3 ARRS temeljnih projektov (J2-5466, J2-7105, J2-1727)
 • 12 bilateralnih projektov (Argentina, Francija 2x, Indija, Kitajska, Nemčija 2x, Portugalska, ZDA 4x)
 • raziskovalnega programa P2-0197 (2004-2008, 2009-2014, 2015-2021)
 • raziskovalnega programa P2-0415 (2022-2027)

 

Član uredniških odborov mednarodnih revij s faktorjem vpliva

 • Materials (ISSN 1996-1944) član UO od 2018
 • Solar RRL (ISSN 2367-198X) član UO od ustanovitve v 2017
 • The Scientific World Journal (ISSN 1537-744X) član UO Energy (2012-2018)
 • Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials (ISSN 0352-9045) glavni in odgovorni urednik od 2011; član UO od 2002
 • Solar Energy Materials and Solar Cells (ISSN 0927-0248) gostujoči urednik v Vol. 24, Iss. 11

 

Član programskih, svetovalnih ali organizacijskih odborov konferenc

 • podpredsednik svetovne konference WCPEC-7 (Waikoloa, ZDA, junij 2018)
 • predsednik evropske konference EU-PVSEC 2016 (Muenchen, Nemčija, sep. 2016)
 • sopredsedujoči EMRS 2015 Spring Meeting (Lille, Francija)
 • ustanovitelj in predsednik Slovenske fotovoltaične konference SLO-PV 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2023
 • ustanovitelj in predsednik 1. Slovenske konference o čipih SLO-Chip 2023
 • predsednik mednarodne konference MIDEM 2001, MIDEM 2009, MIDEM 2014
 • sopredsedujoči MRS 2008 Symp KK, EMRS 2009 Symp B, EMRS 2011 Symp R, EMRS 2013 Symp D
 • EU-PVSEC Program Committee 2008-2022
 • EU-PVSEC ExCo 2021-2022
 • IEEE PVSC IAC 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017
 • PVSEC IAC 2016-2022
 • WCPEC IAC 2026-2022

 

Nagrade in priznanja

 • 2022 Evropska nagrada Alexander Edmond Becquerel za izjemne dosežke na področju fotovoltaike
 • 2021 izredni član SAZU (Slovenske akademije znanosti in umetnosti)
 • 2021 častni predsednik društva MIDEM (Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale)
 • 2018 Jabolko navdiha - posebno priznanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, 19.12.2018 (skupaj z Markom Joštom, Benjaminom Lipovškom, Janezom Krčem ter Stevom Albrechtom in Berndom Rechom (HZB))
 • 2017 zlata plaketa Univerze v Ljubljani
 • 2017 redni član Inženirske akademije Slovenije
 • 2017 zaslužni član Elektrotehniške zveze Slovenije
 • 2016 dopisni član Mednarodne inženirske akademije
 • 2016 nagrada za najboljše predavanje na azijsko-pacifiški fotovoltaični konferenci PVSEC-26
 • 2014 izredni član Inženirske akademije Slovenije
 • 2008 Zoisova nagrada - najvišja državna nagrada na področju znanosti - za vrhunske dosežke na področjih elektronike, fotovoltaike in optoelektronike
 • 2006 Vodovnikova nagrada Fakultete za elektrotehniko za izjemne raziskovalne dosežke
 • 2000 Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju optoelektronike
 • 1997 Zlati znak Jožefa Stefana za doktorsko delo
^

Bibliografija in citiranost

Zbrana v sistemu Sicris.

Zbrana v sistemu Cobiss - celotna osebna bibliografija.

Zbrana v sistemu Google učenjak: Google Scholar

Zbrana v sistemu ResearchGate

Zbrana v sistemu Scopus

Zbrana v sistemu Publons

 

ORCID: 0000-0001-8089-2974

Scopus Author ID: 7006227312

ResearcherID: A-5194-2008