znan. sod. dr. Marko Berginc

^

 

Delovno mesto: Raziskovalec
Katedra: III. Katedra za elektroniko
Laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
Kabinet: BN315

Tel.: (01) 4768 276
Tajnica: (01) 4768 319
E-pošta: marko.berginc@fe.uni-lj.si

^

Biografija

Izobrazba

 • 2009 doktorat elektrotehniških znanosti na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 2004 univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, smer elektronika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Izvolitve

 • 2013 znanstveni sodelavec
 • 2011 pedagoški asistent z doktoratom
 • 2009 raziskovalni asistent z doktoratom
 • 2004 mladi raziskovalec

Področje raziskovalnega dela

V okviru programske skupine Polprevodniška elektronika in v okviru evropskih in domačih projektov Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko raziskujem na področju razvoja in karakterizacije elektrokemijskih sončnih celic in sončnih celic na osnovi perovskitnega absorberja.

Vpetost v raziskovalne projekte

 • Evropski projekt 7. OP “Plasmon Generating nanocomposite Materials (PGNM) for 3rd Generation Thin Film Solar Cells
 • Podoktorksi projekt “Raziskave kratkoročnih in dolgoročnih notranjih procesov pri delovanju elektrokemijskih sončnih celic
 • Bilateralni projekt med Slovenijo in Francijo, “Plazmonika v sončnih celicah tretje generacije”.

^

Bibliografija

 • 12 objav v mednarodnih revijah, ki jih indeksirajo SCI Expanded (4-krat kot prvi avtor)
 • 2 članka v domači reviji
 • 37 predstavitev na specializiranih mednarodnih konferencah
 • predavanje na konferenci 21st International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 2011, Fukuoka, Japonska
 • 213 čistih citatov objavljenih del
 • soavtor slovenskega patenta  SI 22807 A

Zbrana v sistemu Cobiss.