znan. sod. dr. Andrej Čampa

^

 

Delovno mesto: Raziskovalec
Katedra: III. Katedra za elektroniko
Laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
Kabinet: BN315

Tel.: (01) 4768 875
Tajnica: (01) 4768 320
E-pošta: andrej.campa@fe.uni-lj.si

^

Biografija

Izobrazba

 • 2009 zaključil doktorski študij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 
 • 2004 vpisal na podiplomski študij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 2004 zaključil univerzitetni študijski program elektrotehnike, smer Elektronika, na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani,

 Zaposlitve

 • 2012 Raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • 2009 Raziskovalec v podjetju Trimo, d.d.
 • 2004 mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Laboratorij za polprevodniške strukture

Usposabljanja v tujini

 • 2007/2008 Tehnična Univerza Delft, Inštitut DIMES, Nizozemska (6 mesecev),

Področje raziskovalnega dela

V okviru programske skupine Polprevodniška elektronika in v okviru evropskih in domačih projektov Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko raziskujem na naslednjih področjih:

 • optično modeliranje in simulacije tankoplastnih optoelektronskih struktur,
 • metode optičnih karakterizacij materialov in struktur,
 • numerična matematika.
 • razvoj materialov - TCO
 • električne simulacije polprevodnikov

Pomembni dosežki

 • nov pristop pri določanju materialnih parametrov (lomni količnik in debelina) iz RT metode (glej več pri programskem paketu Nika).
 • razvoj 2D optičnega simulatorja z lastno implementacijo numeričnih metod (FEMOS 2D).
 • 2 metodi za simuliranje nekoherentnih plasti v koherentnih modelih.

^

Bibliografija

Zbrana v sistemu Cobiss.