Član

orcid

E-pošta

Bibliografija

Telefon

prof. dr. Marko Topič (predstojnik)

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8470

prof. dr. Franc Smole

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8330

prof. dr. Janez Krč

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8843

izr. prof. dr. Marko Jankovec

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8931

doc. dr. Matija Pirc

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8407

izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8845

doc. dr. Marko Jošt

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8846

viš. znan. sod. dr. Kristijan Brecl

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8848

znan. sod. dr. Matevž Bokalič

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8276

as. dr. Boštjan Glažar

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8953

as. dr. Gašper Matič

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8321

sam. raz. dr. Milan Kovačič

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

Žan Ajdič, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

Jošt Balent, univ.dipl. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8276

Andraž Debevc, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8276

Matej Guštin, univ. dipl. ekon.

e-pošta

(01) 476 8848

Miha Kikelj, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8276

Miloš Ljubotina, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

Jure Pušnjak, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

Špela Tomšič, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8276

Darjo Uršič, mag. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8848

Urban Barbič, dipl. inž. el.

orcid

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8723

Jože Stepan, dipl. inž. el., spec. el. sist.

e-pošta

bibliografija

(01) 476 8936

Fatmir Mehić, dipl. inž. el.

e-pošta

(01) 476 8723

Matjaž Tome, dipl. inž. el.

e-pošta

(01) 476 8936

^

Študenti

Aljaž Kontestabile

*Doktorski študent

^

Alumni člani

zasl. prof. dr. Jože Furlan

dr. Sascha Lindig

dr. Tine Andrejašič

dr. Žiga Lokar

dr. Julian Ascencio Vasquez

dr. Uroš Merc

dr. Marko Berginc

dr. Stefan Mitterhofer

dr. Andrej Čampa

dr. Marko Nerat

dr. Gregor Černivec

dr. Martin Sever

dr. Marija Drev

dr. Martina Schmid

dr. Miha Filipič

dr. Mišo Vukadinović

dr. Matic Herman

dr. Tjaša Vidmar

dr. Mateja Hočevar

mag. Andrej Žunič

dr. David Jurman

Dorijan Morelj

dr. Rok Kimovec

Jure Petric

dr. Blaž Kirn

Jan Slapšak

dr. Urša Opara Krašovec

Marijan Žurga

dr. Jurij Kurnik