Razpisane diplomske teme VS in magistrske teme 2. stopnje študija

V sklopu izobraževalnih aktivnostih v LPVO lahko zaključite študij na vseh stopnjah in izdelate zaključne naloge pod vodstvom izkušenih mentorjev.

^

doc. dr. Marko Jošt

Diplomske naloge si lahko izberete s področja fotovoltaike s poudarkom na perovskitnih sončnih celicah.

Točno tematiko naloge si izberete na razgovoru glede na vaše želje ali trenutne potrebe v laboratoriju.

Trenutno predlagani naslovi zaključnih nalog:

 • Sistem za mehanično patentiranje perovskitnih sončnih celic
 • Upogibalnik za fleksibilne perovskitne sončne celice
 • Sistem za blade coating perovskitov
 • Škatla z belimi LED za indoor analizo perovskitnih sončnih celic (indoor light simulator)

Kontakt: Marko Jošt

^

doc. dr. Matija Pirc

Diplomske naloge si lahko izberete s področij:

 • analogne ali digitalne elektronike
 • optoelektronike
 • fotovoltaike

Podrobnejšo tematiko naloge si izberete na razgovoru, glede na trenutno aktualne probleme in izzive s posameznega področja ter glede na tekoče projekte v laboratoriju. Dobrodošli tudi z lastnimi idejami!

Trenutno zasedene teme:

 • Razvoj sistema za demonstracijo in preizkušanje diskretnih filtrov
 • Razvoj učne platforme za prve korake v svet programiranja osnovnošolcev – programirljiv avtomobilček

Proste teme:

 • Razvojne naloge
  • Razvoj miniaturnega LED umetnega sonca za meritve sončnih celic in razvoj instrumentov
  • Razvoj ultrazvočnega merilnika hitrosti vetra
  • Razvoj merilnika hitrosti vetra z grelno žičko

Kontakt: Matija Pirc

^

izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek

Diplomske naloge si lahko izberete s področij:

 • fotovoltaike,
 • optoelektronike ali
 • elektronike.

Podrobnejšo tematiko naloge si izberete na razgovoru, glede na trenutno aktualne probleme in izzive s posameznega področja ter glede na tekoče projekte v laboratoriju. Dobrodošli tudi z lastnimi idejami!

Kontakt: Benjamin Lipovšek

^

izr. prof. dr. Marko Jankovec

Diplomske naloge si lahko izberete s področij:

 • analogne ali digitalne elektronike
 • optoelektronike
 • fotovoltaike

Podrobnejšo tematiko naloge si izberete na razgovoru, glede na trenutno aktualne probleme in izzive s posameznega področja ter glede na tekoče projekte v laboratoriju. Dobrodošli tudi z lastnimi idejami!

Trenutno zasedene teme:

 • Sistem za karakterizacijo temperaturnih odvisnosti LED (Anzeljc Dejan, v sodelovanju s Hella)
 • Določitev preproste metode določanja serijske upornosti PV modulov in polj (Miha Babnik, v sodelovanju z Metrelom)

Proste teme:

 • Razvojne naloge
  • Razvoj LED umetnega sonca za meritve sončnih celic
  • Razvoj 3D skenerja za meritev prostorske porazdelitve EMI
  • Razvoj IU merilnika za PV module v sklopu z mikrorazsmernikom
  • Prenosni solarni polnilnik mobilnih telefonov (izdelava lastne sončne celice in polnilnega vezja z baterijo)
  • Kalibracijski postopki in negotovosti pri kalibraciji referenčnih sončnih celic
  • IR matrični prikazovalnik (v sodelovanju s hišo eksperimentov)
  • Elektro-magnetni fliper (v sodelovanju s hišo eksperimentov)

 • Teoretične naloge
  • Algoritmi sledenja MPP v fotovoltaičnih sistemih

Kontakt: Marko Jankovec

^

prof. dr. Janez Krč

Diplomske naloge si lahko izberete s področij:

 • fotovoltaike,
 • optoelektronike in fotonike ter
 • splošne elektronike.

Podrobnejšo tematiko naloge si izberemo skupaj na razgovoru, glede na trenutno aktualne probleme in izzive s posameznega področja ter glede na tekoče projekte v laboratoriju. Dobrodošli tudi z lastnimi idejami!

Spodaj je navedenih nekaj širših pod-področij možnih tematik:

 • optično modeliranje in simulacije naprednih konceptov sončnih celic (ključno orodje za optimizacijo obstoječih in razvoj novih konceptov celic)
 • optične izboljšave optoelektronskih elementov (npr. bio-senzorjev za detekcijo DNK)
 • fotonski kristali (1-D, 2-D, 3-D)
 • nove metode karakterizacij optoelektonskih in fotonskih struktur (npr. koncepti meritev, ki omogočajo predvidevanje optične situacije znotraj elementov, ključno za izboljšave)
 • uporabne aplikacije iz analogne in digitalne elektronike

Kontakt: Janez Krč

^

prof. dr. Marko Topič

Diplomske naloge si lahko izberete s področij:

 • fotovoltaike in trajnostne energetike,
 • optoelektronike in fotonike ter
 • analogne ali digitalne elektronike.

Podrobnejšo tematiko naloge si izberete na razgovoru, glede na trenutno aktualne probleme in izzive s posameznega področja ter glede na tekoče projekte v laboratoriju. Dobrodošli tudi z lastnimi idejami!

Spodaj je navedenih nekaj aktualnih tematik:

 • energijski donos fotonapetostnih gradnikov in sončnih elektrarn
 • napovedovanje proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn
 • hranilniki električne energije in energetski management v samostojnih PV sistemih
 • nove metode karakterizacij PV modulov (elektroluminescenca, fotoluminescenca)
 • načrtovanje, obratovanje in vzdrževanje sončnih elektrarn
 • zanesljivost elektronskih, fotonapetostnih in optoelektronskih gradnikov
 • upogibljivi prikazovalniki
 • tiskana elektronika
 • uporabne aplikacije iz analogne in digitalne elektronike

Kontakt: Marko Topič