Razpisane diplomske teme 1. stopnje UN študija

Za zaključek prve stopnje bolonjskega univerzitetnega študija smo v LPVO pripravili nekaj tem diplomskih nalog, ki jih lahko izdelate pod vodstvom izkušenih mentorjev.

Teme so zbrane v priloženi datoteki.

Naslovi:

 • Mentor: doc. dr. Marko Jošt
  • Izračun SQ limite eno- in večspojnih sončnih celic pri obsevanju z različnimi spektri
  • Analiza energijskega izplena različnih fotovoltaičnih tehnologij
  • Izdelava in analiza perovskitnih sončnih celic
 • Mentor: doc. dr. Matija Pirc
  • Razvojni LED simulator sonca
  • Ali sigma-delta analogno-digitalni pretvorniki potrebujejo protiprekrivni filter?
  • Spektralni analizator za avdio frekvenčno območje
 • Mentor: izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek
  • Pristopi optičnega modeliranja kristalnosilicijevih sončnih celic in fotonapetostnih modulov
  • Vpliv parametrov piramidnih tekstur na svetlobno ujetje v kristalnosilicijevih sončnih celicah
  • Optično modeliranje nanohrapavih površin s pomočjo metode sledenja žarkov
 • Mentor: izr. prof. dr. Marko Jankovec
  • Krmiljenje servomotorja prek vodila CAN
  • Krmiljenje avtomobilskega LED žarometa prek vodila LIN
  • Grafični pogon za MiŠKo 3
 • Mentor: prof. dr. Janez Krč
  • Interferenčni barvni filtri za uporabo v fotovoltaiki
  • Pojav bele svetlobe pri siliciju
 • Mentor: prof. dr. Marko Topič, as. dr. Boštjan Glažar
  • Modem za komunikacijo preko električnega omrežja