^

Doktorske disertacije

2012

 • HERMAN, Matic; Modeliranje in karakterizacija dinamičnih lastnosti sončnih celic; Topič, Marko; 2012, Cobiss id: 265139712
 • LIPOVŠEK, Benjamin; Napredni koncepti svetlobnega ujetja v tankoplastnih optoelektronskih elementih; Krč, Janez; 2012, Cobiss id: 264852736

2011

 • ANDREJAŠIČ, Tine; Analiza direktnih algoritmov za optimizacijo izrabe sončne energije v fotonapetostnih generatorjih; Topič, Marko, 2011; Cobiss id: 8626772
 • NERAT, Marko; Modeliranje in analiza morfoloških posebnosti tankoplastnih polikristalnih sončnih celic Cu(In,Ga)Se2; Smole, Franc, 2011; Cobiss id: 8422484

2010

 • KURNIK, Jurij; Analiza energijskega izplena fotonapetostnih modulov; Topič, Marko; 2010; Cobiss id: 7965012

2009

 • BERGINC, Marko; Vpliv snovnogeometrijskih lastnosti in pogojev delovanja na učinkovitost elektrokemijskih sončnih celic; Topič, Marko; 2009; Cobiss id: 7145812
 • ČAMPA, Andrej; Modelling and optimization of advanced optical concepts in thin-film solar cells; Krč, Janez; 2009; Cobiss id: 7145556
 • JURMAN, David; Določanje prostorske orientacije z integriranimi inercialnimi in magnetnimi senzorji; Topič, Marko; 2009; Cobiss id: 7144788

 2008

 • ČERNIVEC, Gregor; Numerical modelling and optimization of thin and thick film polycrystalline Cu(In, Ga)(Se, S)2 solar cells; Smole, Franc; 2008; Cobiss id: 6729556

 2007

 • GLAŽAR, Boštjan; Zasnova in razvoj GPIB krmilnikov s pasivno in aktivno vlogo v merilnih sistemih; Topič, Marko; 2007; Cobiss id: 237073664

 2005

 • MERC, Uroš; Transport elektronov po minipasu polprevodniških superrešetk; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 4768340

 2004

 • JANKOVEC, Marko; Analiza tankoplastnih detektorskih struktur iz amorfnega silicija za detekcijo ultravijoličnega sevanja; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4596820

 2002

 • KRČ, Janez; Analysis and modelling of thin-film optoelectronic structures based on amorphous silicon with rough and flat interfaces; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 122387712
 • VUKADINOVIĆ, Mišo; Tunelski prehodi nosilcev naboja v amorfnih in mikrokristalnih silicijevih strukturah; Smole, Franc; 2002; Cobiss id: 122386176
^

Magistrske naloge

2012

 • ROZINA, Uroš; Adaptivno filtriranje VEP in ERG signalov v okolju LabView; 2012; Topič, Marko; Cobiss id: 9465172

2011

 • KOLAR, Janko; Spektroskop visokoenergijskih žarkov; Topič, Marko; 2011; Cobiss id: 8430164

2005

 • ŽUNIČ, Andrej; Karakterizacija in analiza delovanja bralne elektronike amorfnosilicijevih detektorjev ultravijoličnega sevanja; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4805972

2003

 • MERC, Uroš; Polprevodniške strukture z resonančnim tuneliranjem; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 3419988

2001

 • KRČ, Janez; Optoelektronske lastnosti amorfnosilicijevih večplastnih struktur z gladkimi in hrapavimi površinami; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2145620
^

Specialistične naloge

2010

 • STEPAN, Jože; Ovrednotenje metod za meritev temperature fotonapetostnih modulov; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 7969620

2008

 • JANČAR, Janez; Odčitavanje električne energije na števcu MT831; Smole, Franc; 2008; Cobiss id: 6688084

2006

 • KUTIN, Gregor; Krmiljenje nizkonapetostnega enosmernega brezkrtačnega motorja; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5350228
 • PODBREŽNIK, Uroš; Spektrofotometrična objektivizacija in upravljanje z barvnimi niansami predlakirane tanke pločevine; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5379156

2005

 • MAK, Marjan; Izvedba zaščite mešalnika pred poškodbami uporabnikov; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 5099604
^

Univerzitetne in visokošolske strokovne diplomske naloge

2013

 • ANDREJAŠIČ, Gregor; Digitalno krmiljen linearni napajalnik; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9987412
 • BOGATAJ, Matija. Testna platforma svetila s svetlečimi diodami za notranjo razsvetljavo; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss. id: 9974356
 • CANKAR, Matic. Krmilni in nadzorni sistem za otočne sončne elektrarne; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss. id: 10181972
 • IVANČIČ, Jaka; Razvoj visokofrekvenčnega fazno občutljivega ojačevalnika; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9673812
 • JEVŠOVAR, Jan; Razvoj krmilnika antenskega sistema; Jankovec, Marko; Cobiss id:9987156
 • JURINEC, Damir;Svetleče diode v vlogi senzorjev dotika; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9927508
 • KASTELIC, Marko; Oddaljeno programiranje senzorske platforme VESNA; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9682516
 • KRENČAN, Jernej; Tehnologije v hladilno-zamrzovalnih aparatih Gorenje; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9768020
 • KRŽIČ, Peter; Razvoj napajalnika za svetleče diode v avtomobilskih aplikacijah; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9762132
 • MAHNE, Žiga. Signalni generator za krmiljenje elektromotorjev; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss. id: 9972820
 • NEVEČNY, Mitja; Tehnični in ekonomski vidiki gradnje fotonapetostnih sistemov; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id:
 • ŠPEHAR, Elvis. Krmiljenje svetil s svetlečimi diodami v sistemih s strojnim vidom; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss. id: 10184532
 • URŠIČ, Rok; Standardi in merilne metode na področju elektromagnetne združljivosti; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id:
 • VRŠČAJ, Jernej. Razvoj elektronskega sistema za vizualizacijo glasbe z barvnim osvetljevanjem klavirskih tipk; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss. id: 10137428
 • ŽNIDARŠIČ, Matija. Univerzalni krmilnik svetilnosti svetil; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss. id: 10138964

2012

 • DEČMAN, Mitja; Razvoj spletnega sistema za preverjanje znanja; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9285460
 • KAVČIČ, Boštjan; Kristalnosilicijevi fotonapetostni moduli in standardi; Topič, Marko; 2012; Cobiss id: 9092692
 • KIRN, Blaž; Razvoj digitalnega detektorja kovin v industriji; 2012; Jankovec, Marko; Cobiss id: 9468756
 • KNAP, Franc; Nanoelektronski tranzistorji; Smole, Franc; 2012, Cobiss id: 9535316
 • KORENČ, Andraž; Razvoj kapacitivnega merilnika IU karakteristike PV polj; Jankovec, Marko, 2012;
 • KOVAČIČ, Milan; Filtrske strukture v tankoplastnih silicijevih fotodetektorjih za zaznavanje fluorescenčne svetlobe izbranih biomolekul; Krč, Janez; 2012; Cobiss id: 9615444
 • KRANJC, Marko; Vrste in načini komunikacij v vozilih; Jankovec, Marko; 2012;Cobiss id: 9574996
 • LEŠNIK, Bojan; Dvoosni sledilnik soncu; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9536340;
 • PENKO, Miha; Optimizacija metode kositranja priključnih vodnikov in uporovnega varjenja kontaktov; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9285716
 • PETRIC, Jure. Temperaturna regulacija podstavka v sistemu za karakterizacijo sončnih celic; Jankovec, Marko;  2012: Cobiss id. 9636948
 • RAVNIKAR, Uroš; Razvoj prototipa radarskega merilnika hitrosti; Jankovec, Marko; 2012;Cobiss id: 9584980

2011

 • BERGAMASCO, Marko; Avtomatska vremenska postaja; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8435796
 • FORŠTNER, Matej; Inteligentne stavbe; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8631380
 • GOMBAČ, Simon; Ultrazvočni merilnik razdalje; Jankovec, Marko, somentor Puhan Janez; 2011; Cobiss id: 8432980
 • LESKOVEC, Miha; Razvoj faznega detektorja s femtosekundno dolgotrajno stabilnostjo; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8858196
 • MARTINEZ, Juan de Hita; Accelerometer based measurement of distance; 2011; Topič, Marko; Cobiss id: 8899412
 • ŠUKLJE, Anton; Zasnova in realizacija nadzornega strežnika z brezžično povezavo Wi-Fi; 2011; Topič, Marko; Cobiss id: 8857172
 • TUREL, Fedja; Gorivne celice; 2011; Smole, Franc; Cobiss id: 8868948
 • VERBIČ, Aleš; Izgradnja napajalnega sistema modula netClamp; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8674388
 • ZUPAN, Primož; Električne naprave v eksplozijsko ogroženih okoljih; Topič, Marko; 2011; Cobiss id: 8362580
 • ZUPANČIČ, Luka; Razvoj uporabniškega vmesnika za družino obtočnih črpalk NMT; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8676692
 • ZVER, Andrej; Merilnik horizontalnega sevalnega diagrama sistema anten; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8433236

2010

 • CVEK, Matjaž; Optimizacija optičnih lastnosti enodimenzionalnih lateralnih periodičnih struktur v tankoplastnih silicijevih sončnih celicah; Krč, Janez; 2010; Cobiss id: 7800148
 • FLEGO, Tomaž; Primerjalna analiza fotovoltaičnih in termo solarnih sistemov; Topič, Marko; 2010; Cobiss id: 7978580
 • GOMEZEL, Erik; Sistem za simulacijo varjenja s postopkom TIG; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 7773780
 • JERMOL, Sebastjan; Uporaba lambda sonde pri regulaciji uplinjevalnih kotlov na trda goriva; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 7616340
 • KLEMENČIČ, Borut; Plazemski zvočnik; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 7746132
 • PERLA, Marijo; Kratkoročno napovedovanje proizvodnje električne energije fotonapetostnih sistemov; Topič, Marko; 2010; Cobiss id: 7610708
 • VIDENŠEK, Andrej; Merilni sistem za testiranje primarnih baterij; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 8035412
 • VRLINIČ, Gregor; Napajanje visokosvetilnih svetlečih diod; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 8125268

2009

 • BURGER, Matej; Večkanalni sistem za zajem in obdelavo elektromiograma v realnem času; Jarm, Tomaž, somentor Jankovec, Marko; 2009; Cobiss id: 6999380
 • BRAJKOVIČ, Robert; Krmiljenje visokosvetilnih RGB svetlečih diod; Jankovec, Marko; 2009; Cobiss id: 7447636
 • FILIPIČ, Miha; Modeliranje in analiza elektrokemijskih sončnih celic; Smole, Franc; 2009; Cobiss id: 7336276
 • JOŠT, Robert; Pridobivanje električne energije s sončnimi celicami; Smole, Franc; 2009; Cobiss id: 7336532
 • KATARINČIČ, Peter; Razvoj razsmernika za samostojni fotovoltaični sistem; Jankovec, Marko; 2009; Cobiss id: 7163476
 • LAVTAR, Damjan; Obnovljivi viri energije - sončna energija; Krč, Janez; 2009; Cobiss id: 7182676
 • MARKIČ, Aljaž; Načrtovanje fotonapetostnih sistemov; Topič, Marko; 2009; Cobiss id: 7184212
 • ŠTUBLAR, Jernej; Primerjava nazivne in obratovalne zmogljivosti fotonapetostnih modulov; Topič, Marko; 2009; Cobiss id: 7175508

2008

 • ARNOLJ, Janez; Računalniško vodena naprava za vžiganje grafike v les; Jankovec, Marko; 2008; Cobiss id: 6577236
 • BOKALIČ, Matevž; Sistem za določevanje lokalne občutljivosti optoelektronskih elementov; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6696532
 • CILENŠEK, Aleksander; Svetleče diode v aplikacijah razsvetljave; Jankovec, Marko; 2008; Cobiss id: 6856532
 • KANALEC, Tomaž; Zasnova in realizacija nadzornega sistema preko mobilnega omrežja GSM; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6706004
 • KNEZ, Tadej; Nizkopasovni EMC filter za zmanjšanje konduktivnih elektromagnetnih motenj pri novi generaciji frekvenčnih pretvornikov; Smole, Franc; 2008; Cobiss id: 6805588
 • NOVAK, Marko; Razvoj krmilja za elektrostatični filter; Jankovec, Marko; 2008; Cobiss id: 6769492
 • RAZPOTNIK, Marko; Detektorji kovin v industriji; Jankovec, Marko; 2008; Cobiss id: 6547540
 • ROZINA, Uroš; Zasnova in realizacija mikrokrmilniškega sistema za spremljanje in uravnavanje pogojev v namenskem skladišču; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6577492
 • SETNIKAR, Milan; Preskušanje funkcionalnosti in zanesljivosti brezkontaktnih senzorjev zasuka s trajnim magnetom; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6733140
 • TOMAŽIČ, Sašo; Zasnova in realizacija večpasovnega motilnika brezžičnih komunikacij; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6441300
 • ŽVEGLIČ, Tomaž; Sistem za krmiljenje pametne hiše; Smole, Franc; 2008; Cobiss id: 6551124

2007

 • KAMENŠEK, Gregor; Zasnova in realizacija 16 kanalne avdio mešalne mize; Topič, Marko; 2007; Cobiss id: 5841492
 • KONČAN, Matjaž; Maketa dvoosnega sledilnika sonca; Topič, Marko; 2007; Cobiss id: 5886036
 • LIPOVŠEK, Benjamin; Optična analiza zadnjih kontaktov v tankoplastnih silicijevih sončnih celicah; Krč, Janez; 2007; Cobiss id: 6074452
 • MOŽINA, Miha; Ultraviolet detectors based on gallium nitride and aluminium nitride; Topič, Marko; 2007; Cobiss id: 5992020
 • SIMČIČ, Martin; Krmiljenje konstrukcije za premikanje kamere z dvema servomotorjema; Krč, Janez; 2007; Cobiss id: 6233940
 • SLADIČ, Marko; Načrtovanje manjšega samostojnega fotonapetostnega sistema za razsvetljavo; Krč, Janez; 2007; Cobiss id: 6286932
 • SUHADOLNIK, Matjaž; Ultrazvočni merilnik razdalje; Krč, Janez; 2007; Cobiss id: 6126164

2006

 • BRATINA, Primož; Analiza izplena sledilnih sistemov v fotovoltaiki; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5353556
 • GOLOB, Rok; Materiali in tehnologije sončnih celic; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5215316
 • HERMAN, Matic; Mrežni monitorski LED prikazovalnik; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5542484
 • JANEŽIČ, Tadej; Industrijski tiskalniki za označevanje embalaže; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5294676
 • JANKOVEC, Danijel; Mikrokrmilniški vmesnik za SD pomnilniško kartico; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5296724
 • KOVŠE, David; Pregled sončnih celic s poudarkom na tankoplastnih tehnologijah; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5350484
 • LAMOVŠEK, Branko; Standardi s področja fotovoltaike in razvoj dvoosnega sledilnega sistema; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5196116
 • MIKLAVČIČ, Simon; Dnevni izplen energije fotonapetostnega modula v sistemih brez sledenja in s sledenjem; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5358420
 • NERAT, Marko; Naprava za pozicioniranje in sledenje smeri v vodoravni ravnini; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5450068
 • PAP, Zlatko; Avtomatsko vodena in nadzorovana drsna vrata; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5696596
 • RAMŠAK, Marko; Prenova preklopne avtomatike v Termoelektrarni Šoštanj; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5245524

2005

 • BALANTIČ, Metod; Svetleče diode kot svetila prihodnosti; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 4769364
 • ĐORĐEVIĆ, Dalibor; Polprevodniške laserske diode; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 5082452
 • FEGIC, Tadej; Delovanje amorfnosilicijevih fotonapetostnih modulov na sredini življenske dobe; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4964692
 • ISLAMBEGOVIĆ, Dino; Ojačevalnik za napajanje nizkotonskega zvočnika v sistemu avtomobilskega ozvočenja; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 4856916
 • JAGODIC, Alojz; Mikrokrmilniški polnilnik svinčenih akumulatorjev; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 5125204
 • RADEJ, Blaž; Analiza in testiranje zanesljivosti elektronskega merilnika električne energije; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4645716
 • SRPČIČ, Silvo; Elektronska ključavnica z dvosmerno komunikacijo; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 5135444
 • STIPANOVIĆ, Dražen; USB naprava za zaznavanje azimuta v realnem času; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4782164
 • ŠTERN, Jože; Sistem za preizkušanje nizkonapetostnih omrežnih modemov v gospodinjskih števcih električne energije; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4976468

2004

 • CERNATIČ, Matej; Mikrokrmilniška naprava za krmiljenje enosmernih motorjev brez ščetk; Topič, Marko; 2004; Cobiss id: 4490580
 • ČAMPA, Andrej; Analiza in določanje vhodnih parametrov optičnega modeliranja tankoplastnih sončnih celic; Krč, Janez; 2004; Cobiss id: 4333396
 • JERMAN, Peter; Zanesljivost nizkonapetostnega eneregetskega napajanja za računalnški sistem; Topič, Marko; 2004; Cobiss id: 4296276
 • JURMAN, David; USB naprava za zaznavanje rotacije in inklinacije v realnem času; Topič, Marko; 2004; Cobiss id: 4345940
 • KUŽNIK, Tomaž; Brezkontaktno merjenje temperature barvne pločevine z merilnikom Raynger SY30 PRO; Topič, Marko; 2004; Cobiss id: 4404564
 • SLAVIČEK, Simon; Izvajanje validacije temperatur v procesni industriji; Smole, Franc; 2004; Cobiss id: 4220244

2003

 • BENEDIČIČ, Samo; Mikrokrmilniški regulator centralnega ogrevanja; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3441748
 • ČERNIVEC, Gregor; Merilnik spektralne porazdelitve vpadne svetlobe; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 3925844
 • JELOVČAN, Alenka; Sončno sevanje ter vplivi in zaznavanje ultravijolične svetlobe; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3699540
 • KOMOVEC, Sandi; PCI kartica za sprejem digitalnih avdio podatkov; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3457108
 • MARŠNJAK, Sergej; 3D simulacija dogajanja v polprevodnikih na mikroskopskem nivoju; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 3925332
 • NOSAN, Uroš; Karakterizacija tankoplastnih amorfnosilicijevih UV-detektorjev; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3600980
 • PERKO, Andrej; Polnjenje, praznjenje in merjenje kapacitete sekundarnih baterij; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3395412
 • RAUH, Janko; Analiza hibridnega debeloplastnega vezja EHZ 1430; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 18001959
 • RINK, Gregor; Daljinsko vodeno vozilo; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3523156
 • ŠENICA, Branko; Gorivne celice; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 4032084
 • TOVORNIK, Danilo; POS omrežja in integralni test POS terminalov; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3457876

2002

 • GERJEVIČ, Andrej; Mikrokrmilniška alarmna naprava z brezžičnimi senzorji; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3187540
 • GLAŽAR, Boštjan; RDS periferni vmesnik; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3480148
 • KRIŽMAN, Sandi; Obdelava signalov v programskem okolju Labview; Smole, Franc; 2002; Cobiss id: 2676308
 • KROŠELJ, Boštjan; Nizkonapetostni omrežni modemski sistem; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3446612
 • LUŠIN, Tomaž; RF modemski sistem; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 2680660
 • MALOVRH, Andrej; Programirljiva analogna integrirana vezja; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3438932
 • REBOLJ, Matija; Človeško in elektronsko zaznavanje barv; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 2696276
 • SELIČ, Majda; Zaznavanje barv in slik ter njihova reprodukcija; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3363668
 • ŽEPIČ, Tomaž; Lasersko vrtanje mikrovij in direktno strukturiranje tiskanih vezij; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3342420
 • ŽUNIČ, Andrej; Omrežni modem; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3187284

2001

 • BITENC, Janez; Mikrokrmilniška meteorološka naprava; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2723924
 • BRADAČ, Slavko; Obrezovalnik keramičnih blokov; Smole, Franc; 2001; Cobiss id: 2310228
 • MARTINC, Peter; Merjenje karakteristik polprevodniških elementov z zaznavanjem učinkov višjih redov; Smole, Franc; 2001; Cobiss id: 2644052
 • VATOVEC, Dejan; Računalniško podprt merilni sistem za karakterizacijo fotonapetostnih modulov; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2802516
 • ZAVADLAV, Mitja; Računalniško podprt CNC rezkalni stroj; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2642260
 • ŽABJEK, Damijan; Sistem za dvoosno sledenje položaja sonca; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2627156

2000

 • KERN, Robert; Mikrokrmilniška meteorološka postaja; Topič, Marko; 2000; Cobiss id: 2373972
 • MERC, Uroš; Polprevodniški laserji; Smole, Franc; 2000; Cobiss id: 1888596
 • NOSE, Matjaž; Analogni sistem za detekcijo barv z RGB prikazovalnikom; Topič, Marko; 2000; Cobiss id: 2150484
 • POJE, Primož; Temna tokovno - napetostna karakterizacija dvopolnih optoelektronskih elementov; Topič, Marko; 2000; Cobiss id: 2359380