^

Doktorske disertacije

2021

 • MITTERHOFER, Stefan; Modeliranje in spremljanje pojavov prenosa vlage v polimernih materialih in fotonapetostnih modulih; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 82570755
 • ASCENCIO VÁSQUEZ, Julián Andrés; Modelling and worldwide assessment of performance and aging of photovoltaic modules and systems; Topič, Marko; 2021; Cobiss id: 77808131
 • LINDIG, Sascha; Impact of outdoor effects, degradation and technical failures on uncertainty in energy performance of photovoltaic systems; Topič, Marko; 2021; Cobiss id: 62333955; RUL

2019

 • LOKAR, Žiga; Optical modelling and optimization of solar cells with nano- and microphotonic structures based on rigorous coupled wave analysis; Krč, Janez; 2019; Cobiss id: 12443988; RUL

2018

 • KIMOVEC, Rok; Analysis of laser power converters in laser based power supplies; Topič, Marko; 2018; Cobiss id: 12281172; RUL

2017

 • JOŠT, Marko; Fabrication and characterization of nanotextures for light management in photovoltaic and optoelectronic devices; Topič, Marko; 2017; Cobiss id: 11765588; RUL
 • KOVAČIČ, Milan; Design and optimization of advanced photonic structures for thin-film optoelectronic devices by means of optical modelling; Krč, Janez; 2017; Cobiss id: 11862100

2016

 • KIRN, Blaž; Zmogljivost sončnih fotonapetostnih elektrarn skozi življenjski cikel; Topič, Marko; 2016; Cobiss id: 11665748; RUL

2015

 • MATIČ, Gašper; Razvoj elektronskega sistema za upravljanje vsevrtečega brezpilotnega letala; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11057748; RUL
 • SEVER, Martin; Optimisation of interface textures in thin-film silicon solar cells aided by three-dimensional optical modelling and simulations; Krč, Janez; 2015; Cobiss id: 11057492; RUL

2014

 • DREV, Marija; Nanokristalinične TiO [spodaj] 2 plasti in luminiscenčni pretvorniki v elektrokemijskih sončnih celicah; Topič, Marko; 2014; Cobiss id: 10848852

2013

 • BOKALIČ, Matevž; Conversion efficiency inhomogeneities of photovoltaic devices; Topič, Marko; 2013; Cobiss id: 9925204
 • FILIPIČ, Miha; Modeling and analysis of third generation heterojunction solar cells; Smole, Franc; 2013; Cobiss id: 9924436
 • PIRC, Matija; Vpliv električnega polja na optično absorpcijo v amorfnih polprevodnikih; Topič, Marko; 2013; Cobiss id: 9980244

2012

 • HERMAN, Matic; Modeliranje in karakterizacija dinamičnih lastnosti sončnih celic; Topič, Marko; 2012; Cobiss id: 265139712
 • LIPOVŠEK, Benjamin; Advanced light management in thin-film optoelectronic devices; Krč, Janez; 2012; Cobiss id: 9167444

2011

 • ANDREJAŠIČ, Tine; Analiza direktnih algoritmov za optimizacijo izrabe sončne energije v fotonapetostnih generatorjih; Topič, Marko; 2011; Cobiss id: 8626772
 • NERAT, Marko; Modeliranje in analiza morfoloških posebnosti tankoplastnih polikristalnih sončnih celic Cu(In,Ga)Se [spodaj] 2; Smole, Franc; 2011; Cobiss id: 8422484

2010

 • KURNIK, Jurij; Analiza energijskega izplena fotonapetostnih modulov; Topič, Marko; 2010; Cobiss id: 7965012

2009

 • ČAMPA, Andrej; Modelling and optimization of advanced optical concepts in thin-film solar cells; Krč, Janez; 2009; Cobiss id: 7145556
 • BERGINC, Marko; Vpliv snovnogeometrijskih lastnosti in pogojev delovanja na učinkovitost elektrokemijskih sončnih celic; Topič, Marko; 2009; Cobiss id: 7145812
 • JURMAN, David; Določanje prostorske orientacije z integriranimi inercialnimi in magnetnimi senzorji; Topič, Marko; 2009; Cobiss id: 7144788

2008

 • ČERNIVEC, Gregor; Numerical modelling and optimization of thin and thick film polycrystalline Cu(In, Ga)(Se, S) [sub] 2 solar cells; Smole, Franc; 2008; Cobiss id: 6729556

2007

 • GLAŽAR, Boštjan; Zasnova in razvoj GPIB krmilnikov s pasivno in aktivno vlogo v merilnih sistemih; Topič, Marko; 2007; Cobiss id: 237073664

2005

 • JANKOVEC, Marko; Analiza tankoplastnih detektorskih struktur iz amorfnega silicija za detekcijo ultravijoličnega sevanja; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4596820
 • MERC, Uroš; Transport elektronov po minipasu polprevodniških superrešetk; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 4768340

2002

 • KRČ, Janez; Analysis and modelling of thin-film optoelectronic structures based on amorphous silicon with rough and flat interfaces; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 122387712
 • VUKADINOVIĆ, Mišo; Tunelski prehodi nosilcev naboja v amorfnih in mikrokristalnih silicijevih strukturah; Smole, Franc; 2002; Cobiss id: 122386176

1996

 • TOPIČ, Marko; Analiza heterospojnih amorfnosilicijevih struktur; Smole, Franc; 1996; Cobiss id: 63756544
^

Magistrske naloge

2016

 • GERJEVIČ, Andrej; Analiza povprečne odmevne površine pri radarskem zaznavanju; Topič, Marko; 2016; Cobiss id: 11432020; RUL
 • JANC, Gregor; Sistem sprotnega nadzora parametrov elektroenergetskega transformatorja; Smole, Franc; 2016; Cobiss id: 11619924; RUL

2014

 • NOSAN, Uroš; Analiza tankoplastnih detektorjev ultraviolične [!] svetlobe na osnovi amorfnega silicija; Topič, Marko; 2014; Cobiss id: 10463060
 • ROJEC, Žiga; Optična optimizacija polja svetlečih diod v sončnem simulatorju; Krč, Janez; 2014; Cobiss id: 10756436

2012

 • ROZINA, Uroš; Adaptivno filtriranje VEP in ERG signalov v okolju LabView; Topič, Marko; 2012; Cobiss id: 9465172; RUL

2011

 • KOLAR, Janko; Spektroskop visokoenergijskih žarkov; Topič, Marko; 2011; Cobiss id: 8430164

2005

 • ŽUNIČ, Andrej; Karakterizacija in analiza delovanja bralne elektronike amorfnosilicijevih detektorjev ultravijoličnega sevanja; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4805972

2003

 • MERC, Uroš; Polprevodniške strukture z resonančnim tuneliranjem; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 3419988

2001

 • KRČ, Janez; Optoelektronske lastnosti amorfnosilicijevih večplastnih struktur z glatkimi in hrapavimi površinami; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2145620
^

Specialistične naloge

2016

 • GRKMAN, Gorazd; Načrtovanje digitalno nastavljivega visokonapetostnega vira za meritev izolacijske upornosti; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11485268; RUL
 • KOŽELJ, Tadej; Optimizacija energijske učinkovitosti termosolarnega sistema z nastavljivo regulacijo črpalke in upoštevanjem vremenske napovedi; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11638868; RUL
 • PREVODNIK, Boštjan; Tehnologije in pristopi pri proizvodnem testiranju kompleksnih elektronskih naprav in sistemov; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11639380; RUL

2010

 • STEPAN, Jože; Ovrednotenje metod za meritev temperature fotonapetostnih modulov; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 7969620

2008

 • JANČAR, Janez; Odčitavanje električne energije na števcu MT831; Smole, Franc; 2008; Cobiss id: 6688084

2006

 • KUTIN, Gregor; Krmiljenje nizkonapetostnega enosmernega brezkrtačnega motorja; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5350228
 • PODBREŽNIK, Uroš; Spektrofotometrična objektivizacija in upravljanje z barvnimi niansami predlakirane tanke pločevine; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5379156

2005

 • MAK, Marjan; Izvedba zaščite mešalnika pred poškodbami uporabnikov; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 5099604
^

Magistrske naloge - bolonjski študij 2. stopnje

2021

 • AJDIČ, Žan; Vpliv dodatka MAPbBr[spodaj]3 na delovanje FACs perovskitnih sončnih celic; Jošt, Marko; 2021; Cobiss id: 75738371
 • AMON, Martin; Optično povezan pulzno-širinski modulator za krmiljenje naprav pri preverjanju elektromagnetne združljivosti; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 68516611
 • MALOVRH, Marko; Visokonapetostni adapter za tester varnosti industrijskih naprav; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 54632707; RUL
 • PRIJATELJ, Primož; Merilna naprava za testiranje USB napajalnikov s protokoloma Quick Charge ali USB Power Delivery po standardu IEC 62368-1:2014; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 54644227; RUL
 • RATAJEC, Rok; Razvoj naprave za končno testiranje enosmernih električnih motorjev; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 69344771
 • URŠIČ, Darjo; Miniaturni IoT senzorski sistem napajan s perovskitno sončno celico za uporabo v zaprtih prostorih; Pirc, Matija; 2021; Cobiss id: 75602435

2020

 • ŠPEHAR, Elvis; Digitalna kontrola analognega parametričnega izenačevalnika; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 23363075; RUL
 • ANTEŠIĆ, Marko; Razvoj merilnika ekvivalentne serijske upornosti s tuljavo Rogowski za sprotno spremljanje staranja elektrolitskih kondenzatorjev; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 31799811; RUL
 • KOBAL, Janko; Senzorski FET element z 2,5-dimenzionalnim elektronskim plinom; Benjamin, Lipovšek; 2020; Cobiss id: 54347523; RUL
 • KOPRIVEC, Jan; Trifazni vmesnik za tester električnih strojev in prenosnih naprav; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 39487235; RUL
 • KOVAČIČ, Aljaž; Dekoder nemoduliranega signala IRIG-B; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 22976515; RUL
 • MALOVRH, David; Razvoj industrijskega krmilnika na osnovi računalnika Raspberry Pi; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 20470019; RUL
 • POGAČNIK, Luka; Kompaktni analizator leta modelarske rakete; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 31497219; RUL
 • REMEC, Marko; Temperaturno stabilizirana platforma za karakterizacijo sončnih celic; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 28788739; RUL

2019

 • ŠARAN, Erna; Characterisation of ASIC designed pixel array image sensors using an automated measurement system; Benjamin, Lipovšek; 2019; Cobiss id: 12591700; RUL
 • BEVC, Urban; Razvoj računalniškega modula za merilno napravo uMPPT; Jankovec, Marko; 2019; Cobiss id: 12463188; RUL
 • BOŽEGLAV, Jan; Avtomatizirano merilno mesto za razvojne meritve sinhronskih motorjev; Jankovec, Marko; 2019; Cobiss id: 12469588; RUL
 • ERŽEN PAJIČ, Gal; Testiranje tehnologije LoRa v realnem okolju; Jankovec, Marko; 2019; Cobiss id: 12650068; RUL
 • JEREB, David; Merilnik temperature z galvansko ločenimi termočleni; Smole, Franc; 2019; Cobiss id: 12711252; RUL
 • KRAŠNA, Aljaž; Razvoj elektronskega bremena za testiranje napajalnikov; Jankovec, Marko; 2019; Cobiss id: 12556628; RUL
 • LETNAR, Črt; Karakterizacija in analiza napak fotonapetostnih modulov z metodo UV fluorescence; Benjamin, Lipovšek; 2019; Cobiss id: 12511316; RUL
 • PERKO, Jernej; Primerjalna analiza stikalnih napetostnih regulatorjev SEPIC in Ćuk; Topič, Marko; 2019; Cobiss id: 12599124; RUL
 • POLJANEC, Matej; Načrtovanje avtonomnega fotonapetostnega sistema za napajanje manjših vsakodnevnih naprav; Jankovec, Marko; 2019; Cobiss id: 12668244; RUL
 • PRHAJ, Žiga; Razvoj in ovrednotenje elektronskih senzorjev za zaznavanje dežja; Jankovec, Marko; 2019; Cobiss id: 12709972; RUL
 • TOMŠIČ, Špela; Optimizacija kristalnosilicijevih fotonapetostnih modulov, poljubno orientiranih v prostoru, z upoštevanjem realističnih pogojev osvetlitve; Benjamin, Lipovšek; 2019; Cobiss id: 12661332; RUL

2018

 • ŠTRANCAR, Matjaž; Samostojni zapisovalnik temperature s termočleni; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12024916; RUL
 • BENKO LOKNAR, Martina; Karakterizacija fotopomnoževalke v nasičenem režimu s simulatorjem scintilacijskih bliskov; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12275028; RUL
 • BOŽIČ, Žiga; Razvoj merilnega inštrumenta za merjenje IU-karakteristike fotonapetostnih modulov s funkcijo sledenja točke maksimalne moči; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12288084; RUL
 • GOVEDNIK, Janez; Sistem za prostorsko skeniranje elektromagnetnih motenj elektronskih naprav v bližnjem polju; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12287572; RUL
 • ILOVAR, Žiga; Testirna naprava za staranje elektrolitskih kondenzatorjev; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12025172; RUL
 • KIKELJ, Miha; Numerično modeliranje in simulacija enoelektronskih logičnih vezij; Benjamin, Lipovšek; 2018; Cobiss id: 12224084; RUL
 • KOROŠAK, Žiga; Modularno svetilo iz svetlečih diod za osvetljevanje fotonapetostnih modulov; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12141908; RUL
 • KOSMAČ, Matej; Avtomatizacija teleskopske naprave za razmet sena po seniku; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12106068; RUL
 • MARKOČIČ, Miha; Princip delovanja tranzistorja s krmilno elektrodo v elektrolitu kot imunosenzor; Topič, Marko; 2018; Cobiss id: 12282964; RUL
 • MRAZ, Anže; Karakterizacija preklopnih zmožnosti in proces izdelave spominskih elementov na TaS[sub]2; Smole, Franc; 2018; Cobiss id: 12275540; RUL
 • RAKUŠČEK, Tilen; Razvoj stikalnega napajalnika za ogrevalne svečke dizelskih motorjev; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12291924; RUL
 • SLAPŠAK, Jan; Brezžični sistem za merjenje vlage in temperature znotraj fotonapetostnih modulov; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12024404; RUL
 • STROJIN, Blaž; Razvoj sončnega simulatorja z uporabo tehnologije svetlečih diod; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12110676; RUL
 • VREČAR, Simon; Nadzorni sistem baterijskega paketa; Krč, Janez; 2018; Cobiss id: 12087892; RUL

2017

 • DEBEVC, Andraž; Goniometrični merilni sistem za celovito optično karakterizacijo hrapavih vzorcev; Benjamin, Lipovšek; 2017; Cobiss id: 11808852; RUL
 • ROGELJA, Jani; Sistem za končni funkcionalni preizkus večfunkcijskih napetostnih regulatorjev za alternatorje; Krč, Janez; 2017; Cobiss id: 11925844; RUL
 • SEME, Miha; Brezžični senzorski sistem za sledenje rezultata pri košarki; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 12000084; RUL
 • SENICA, Urban; Usmerjeno sklapljanje svetlobe iz laserjev na osnovi nanožic v silicijeve valovode; Krč, Janez; 2017; Cobiss id: 11844692; RUL

2016

 • BAŠ, Anže; Organske svetleče diode; Smole, Franc; 2016; Cobiss id: 11651668; RUL
 • CANKAR, Matic; Razvoj merilne enote za sistem za nadzor in sledenje vodnim plovilom; Krč, Janez; 2016; Cobiss id: 11644500; RUL
 • GREGORC, Urban; Uporaba brezžične komunikacije LoRa za omrežje vremenskih postaj; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11672916; RUL
 • JERAJ, Primož; Sistem za komunikacijo in avtomatsko testiranje brezkrtačnih DC motorjev za manjša električna vozila; Krč, Janez; 2016; Cobiss id: 11655764; RUL
 • PERČIČ, Tomaž; Elektronski krmilnik elektropnevmatskega mehanizma za puško airsoft; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11643220; RUL
 • PODLIPNIK, Jernej; Časovni kontrolni sistem medicinskega pospeševalnika delcev; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11383636; RUL
 • TOSTOVRŠNIK, Miha; Frekvenčni pretvornik za krmiljenje asinhronskih motorjev v ventilacijskem sistemu; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11668564; RUL
 • TROŠT, Jure; Razvoj zanesljivega merilnika količine tekočega goriva za uporabo v letalstvu; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11383380; RUL
 • ZUPAN, Jernej; Avtomatski sistem za merjenje časa na treningih pri športu kajak in kanu na divjih vodah; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11285588; RUL

2015

 • PETRIC, Jure; Elektronski spirometer in stetoskop z brezžičnim komunikacijskim vmesnikom; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11229268; RUL
 • SORTA, Jernej; Šestmestni večstrminski integracijski AD-pretvornik z lastnim umerjanjem; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11168596; RUL
 • STANOVNIK, Karel; Sistemi sledenja v zaprtih prostorih; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11229524; RUL
^

Univerzitetne diplomske naloge

2016

 • ANDREJAŠ, Aleš; Terensko testiranje kompaktnih odklopnikov in bimetalnih relejev; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11314260; RUL
 • ANZELJC, Dejan; Primerjava termičnih lastnosti materialov za tiskana vezja za aplikacije s svetlečimi diodami; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11415124; RUL
 • BABNIK, Miha; Določanje notranje serijske upornosti PV-modulov iz ene izmerjene IU-karakteristike pri osvetlitvi; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11411284; RUL
 • BALENT, Jošt; Evalvacija programskega paketa HyperLynx 3D EM za določanje parametrov linij na tiskanih vezjih; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11500628; RUL
 • BARTOL, Julija; Optične simulacije metamaterialov z negativnim lomnim količnikom; Krč, Janez; 2016; Cobiss id: 11597396; RUL
 • CEGLAR, Mihael; Avtomatska naprava za umerjanje in končno kontrolo linearnih magnetnih dajalnikov pomika; Smole, Franc; 2016; Cobiss id: 11378260; RUL
 • KADUNC, Žiga; Izdelava USB vmesnika in povezovalne plošče za merilni sistem; Krč, Janez; 2016; Cobiss id: 11384660; RUL
 • KALIŠNIK, Samo; Akustična ureditev prostora za kritično poslušanje v domačem snemalnem studiu; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11500884; RUL
 • KAPLAN, Blaž; Visokofrekvenčno indukcijsko segrevanje s tehnologijo vakuumskih elektronk; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11400276; RUL
 • KREJAN, Miha; Razvoj hitrega laserskega merilnika razdalje; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11435860; RUL
 • KRIŽNAR, Matej; Povezava IP-domofonov s pametnimi hišnimi sistemi; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11414868; RUL
 • MARIĆ, Marko; Ura s sprejemnikom GPS; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11345748; RUL
 • MARKAČ, Danijel; Razvoj krmilnika sistema za izdelavo biodizla; Krč, Janez; 2016; Cobiss id: 11392596; RUL
 • MERLJAK, Matej; Grafen in njegova uporaba; Smole, Franc; 2016; Cobiss id: 11546452; RUL
 • MIKUŽ, Štefan; Določanje stopnje oblačnosti z metodo merjenja temperature neba; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11465044; RUL
 • MLAKAR, Miha; Krmilnik brezkrtačnega motorja za uporabo v samostojnem fotovoltaičnem sistemu; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11529812; RUL
 • MUŠIĆ, Admir; Razvoj napajalnika za avtomobilski žaromet iz svetlečih diod; Krč, Janez; 2016; Cobiss id: 11388756; RUL
 • PISNIK, Tin; Industrijski razvoj in izdelava kabelskih snopov; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11408724; RUL
 • ŠERUGA, Zoran; Razvoj sistema za končno preverjanje elektronike za regulacijo kotne hitrosti motorja; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11464532; RUL
 • ŠILAK, Peter; Elektronski fotonapetostni piranometer z vgrajenim protokolom Modbus na vodilu RS485; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11560020; RUL
 • TANŠEK, Tadej; Načrtovanje elektronskega vezja za baterijsko napajan kuhinjski mešalnik; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11501908; RUL
 • TROJER, Luka; Daljinski nadzor termostata s spletnim strežnikom AVR NET I/O; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11377236; RUL
 • ZAKRAJŠEK, Dejan; Uporaba PID-regulatorja za nastavitev temperature; Smole, Franc; 2016; Cobiss id: 11413332; RUL
 • ŽBOGAR, Dominik; Razvoj inkrementalnega magnetnega rotacijskega dajalnika pozicije; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11367508; RUL

2015

 • DOKIĆ, Dimitri; Zaključitve prenosnih linij na tiskanih vezjih; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11098708
 • MIHAILOVIĆ, Ian; Izdelava in karakterizacija memristorjev MoOx in spominskih elementov TaS2; Smole, Franc; 2015; Cobiss id: 11036500; RUL
 • VERDNIK, Gregor; Tridimenzionalne optične simulacije tankoplastnih silicijevih sončnih celic s kovinskimi nanodelci; Krč, Janez; 2015; Cobiss id: 11004756; RUL

2014

 • ARKO, Boris; Ogljikove nanocevke; Smole, Franc; 2014; Cobiss id: 10850388
 • BERCE, Vid; Sistem za generacijo visoke napetosti za preizkušanje degradacije PV modulov; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10521428
 • KIMOVEC, Rok; Brezžično napajanje električnih naprav prek optičnega vlakna; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10584916
 • MAHMUTOVIĆ, Safet; Zanesljivost elektronskih komponent; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10666068
 • MATIJEVIĆ, Marko; Visokonapetostni stikalni napajalnik za napravo za funkcionalno magnetno stimulacijo; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10534740
 • MEDIČ, Urban; Elektronski krmilnik hitrosti brezkrtačnih motorjev; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10652500
 • MEHLE, Marcos Estanislao; Arhitekturna študija lokalnega zaščitnega sistema RF celice linearnega pospeševalnika; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10653780
 • NUSEV, Gjorgji; Meritve bližnjega magnetnega in električnega polja za določanje elektromagnetne združljivosti naprav; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10870868; RUL
 • STANIČ, Nejc; Modernizacija modelnih železnic v merilu N 1:160; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10545492
 • ZAKRAJŠEK, Blaž; Naprava za regulacijo temperature računalniških sistemov; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10463316
 • ZALAR, Klemen; Pretvornik za napajanje elektronike iz ene sončne celice; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10660436
 • ZUPANC, Gregor; Merilnik prostorske homogenosti svetlobe sončnega simulatorja; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10660692

2013

 • ANDREJAŠIČ, Gregor; Digitalno krmiljen linearni napajalnik; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9987412
 • BERUS, Miha; Obratovanje strešne sončne fotonapetostne elektrarne; Topič, Marko; 2013; Cobiss id: 9984084
 • BOGATAJ, Matija; Testna platforma svetila s svetlečimi diodami za notranjo razsvetljavo; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9974356
 • GOLOB, Rok; Sledilno-nadzorni sistem z modulom Telit GM862-GPS; Topič, Marko; 2013; Cobiss id: 9985108
 • IVANČIČ, Jaka; Razvoj visokofrekvenčnega fazno občutljivega ojačevalnika; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9673812
 • JEVŠOVAR, Jan; Razvoj krmilnika antenskega sistema; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9987156
 • JOŠT, Marko; Določevanje sipanja svetlobe s CCD kamero; Topič, Marko; 2013; Cobiss id: 10104404
 • JURINEC, Damir; Svetleče diode v vlogi senzorjev dotika; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9927508
 • KASTELIC, Marko; Oddaljeno programiranje senzorske platforme VESNA; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9682516
 • KRENČAN, Jernej; Tehnologije v hladilno-zamrzovalnih aparatih Gorenje; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9768020
 • KRŽIČ, Peter; Razvoj napajalnika za svetleče diode v avtomobilskih aplikacijah; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9762132
 • MAHNE, Žiga; Signalni generator za krmiljenje elektromotorjev; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 9972820
 • MIKLAVČIČ, Peter; Obratovanje in vzdrževanje termosolarnih in fotonapetostnih sistemov; Topič, Marko; 2013; Cobiss id: 9941076
 • NEVEČNY, Mitja; Tehnični in ekonomski vidiki gradnje fotonapetostnih sistemov; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 10342228
 • URŠIČ, Rok; Standardi in merilne metode na področju elektromagnetne združljivosti; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 10344020
 • VRHUNC, Jure; Načrtovanje sončne fotonapetostne elektrarne na samostojni hiši; Topič, Marko; 2013; Cobiss id: 9762900
 • VRŠČAJ, Jernej; Razvoj elektronskega sistema za vizualizacijo glasbe z barvnim osvetljevanjem klavirskih tipk; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 10137428
 • ŽNIDARŠIČ, Matija; Univerzalni krmilnik svetilnosti svetil; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 10138964

2012

 • DEČMAN, Mitja; Razvoj spletnega sistema za preverjanje znanja; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9285460
 • KAVČIČ, Boštjan; Kristalnosilicijevi fotonapetostni moduli in standardi; Topič, Marko; 2012; Cobiss id: 9092692
 • KIRN, Blaž; Razvoj digitalnega detektorja kovin v industriji; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9468756
 • KNAP, Franc; Nanoelektronski tranzistorji : diplomsko delo; Smole, Franc; 2012; Cobiss id: 9535316
 • KORENČ, Andraž; Razvoj kapacitivnega merilnika IU karakteristike PV polj; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9676116
 • KOVAČIČ, Milan; Filtrske strukture v tankoplastnih silicijevih fotodetektorjih za zaznavanje fluorescenčne svetlobe izbranih biomolekul; Krč, Janez; 2012; Cobiss id: 9615444
 • KRANJC, Marko; Elektronika in komunikacijski sistemi v vozilih; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9574996
 • LEŠNIK, Bojan; Dvoosni sledilnik soncu; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9536340
 • PENKO, Miha; Optimizacija metode kositranja priključnih vodnikov in uporovnega varjenja kontaktov; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9285716

2011

 • BERGAMASCO, Marko; Avtomatska vremenska postaja; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8435796
 • FORŠTNER, Matej; Inteligentne stavbe; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8631380
 • GOMBAČ, Simon; Ultrazvočni merilnik razdalje; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8432980
 • LESKOVEC, Miha; Razvoj in karakterizacija faznega detektorja s femtosekundno dolgotrajno stabilnostjo; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8858196
 • ŠUKLJE, Anton; Zasnova in realizacija nadzornega strežnika z brezžično povezavo Wi-Fi; Topič, Marko; 2011; Cobiss id: 8857172
 • TUREL, Fedja; Gorivne celice; Smole, Franc; 2011; Cobiss id: 8868948
 • VERBIČ, Aleš; Izgradnja napajalnega sistema modula netClamp; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8674388
 • ZUPAN, Primož; Električne naprave v eksplozijsko ogroženih okoljih; Topič, Marko; 2011; Cobiss id: 8362580
 • ZUPANČIČ, Luka; Razvoj uporabniškega vmesnika za družino obtočnih črpalk NMT; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8676692
 • ZVER, Andrej; Merilnik horizontalnega sevalnega diagrama sistema anten; Jankovec, Marko; 2011; Cobiss id: 8433236

2010

 • CVEK, Matjaž; Optimizacija optičnih lastnosti enodimenzionalnih lateralnih periodičnih struktur v tankoplastnih silicijevih sončnih celicah; Krč, Janez; 2010; Cobiss id: 7800148
 • FLEGO, Tomaž; Primerjalna analiza fotovoltaičnih in termo solarnih sistemov; Topič, Marko; 2010; Cobiss id: 7978580
 • GOMEZEL, Erik; Sistem za simulacijo varjenja s postopkom TIG; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 7773780; RUL
 • JERMOL, Sebastjan; Uporaba lambda sonde pri regulaciji uplinjevalnih kotlov na trda goriva; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 7616340
 • KLEMENČIČ, Borut; Plazemski zvočnik; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 7746132
 • PERLA, Marijo; Kratkoročno napovedovanje proizvodnje električne energije fotonapetostnih sistemov; Topič, Marko; 2010; Cobiss id: 7610708
 • VIDENŠEK, Andrej; Merilni sistem za testiranje primarnih baterij; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 8035412
 • VRLINIČ, Gregor; Napajanje visokosvetilnih svetlečih diod; Jankovec, Marko; 2010; Cobiss id: 8125268

2009

 • BRAJKOVIČ, Robert; Krmiljenje visokosvetilnih RGB svetlečih diod; Jankovec, Marko; 2009; Cobiss id: 7447636
 • FILIPIČ, Miha; Modeliranje in analiza elektrokemijskih sončnih celic; Smole, Franc; 2009; Cobiss id: 7336276
 • JOŠT, Robert; Pridobivanje električne energije s sončnimi celicami; Smole, Franc; 2009; Cobiss id: 7336532
 • KATARINČIČ, Peter; Razvoj razsmernika za samostojni fotovoltaični sistem; Jankovec, Marko; 2009; Cobiss id: 7163476
 • LAVTAR, Damjan; Obnovljivi viri energije - sončna energija; Krč, Janez; 2009; Cobiss id: 7182676
 • MARKIČ, Aljaž; Načrtovanje fotonapetostnih sistemov; Topič, Marko; 2009; Cobiss id: 7184212
 • ŠTUBLAR, Jernej; Primerjava nazivne in obratovalne zmogljivosti fotonapetostnih modulov; Topič, Marko; 2009; Cobiss id: 7175508

2008

 • ARNOLJ, Janez; Računalniško vodena naprava za vžiganje grafike v les; Jankovec, Marko; 2008; Cobiss id: 6577236
 • BOKALIČ, Matevž; Sistem za določevanje lokalne občutljivosti optoelektronskih elementov; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6696532
 • CILENŠEK, Aleksander; Svetleče diode v aplikacijah razsvetljave; Jankovec, Marko; 2008; Cobiss id: 6856532
 • KANALEC, Tomaž; Zasnova in realizacija nadzornega sistema preko mobilnega omrežja GSM; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6706004
 • KNEZ, Tadej; Nizkopasovni EMC filter za zmanjšanje konduktivnih elektromagnetnih motenj pri novi generaciji frekvenčnih pretvornikov; Smole, Franc; 2008; Cobiss id: 6805588
 • NOVAK, Marko; Razvoj krmilja za elektrostatični filter; Jankovec, Marko; 2008; Cobiss id: 6769492
 • RAZPOTNIK, Marko; Detektorji kovin v industriji; Jankovec, Marko; 2008; Cobiss id: 6547540
 • ROZINA, Uroš; Zasnova in realizacija mikrokrmilniškega sistema za spremljanje in uravnavanje pogojev v namenskem skladišču; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6577492
 • SETNIKAR, Milan; Preskušanje funkcionalnosti in zanesljivosti brezkontaktnih senzorjev zasuka s trajnim magnetom; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6733140
 • TOMAŽIČ, Sašo; Zasnova in realizacija večpasovnega motilnika brezžičnih komunikacij; Topič, Marko; 2008; Cobiss id: 6441300
 • ŽVEGLIČ, Tomaž; Sistem za krmiljenje pametne hiše; Smole, Franc; 2008; Cobiss id: 6551124

2007

 • KAMENŠEK, Gregor; Zasnova in realizacija 16 kanalne avdio mešalne mize; Topič, Marko; 2007; Cobiss id: 5841492
 • KONČAN, Matjaž; Maketa dvoosnega sledilnika sonca; Topič, Marko; 2007; Cobiss id: 5886036
 • LIPOVŠEK, Benjamin; Optična analiza zadnjih kontaktov v tankoplastnih silicijevih sončnih celicah; Krč, Janez; 2007; Cobiss id: 6074452
 • MOŽINA, Miha; Ultraviolet detectors based on gallium nitride and aluminium nitride; Topič, Marko; 2007; Cobiss id: 5992020
 • SIMČIČ, Martin; Krmiljenje konstrukcije za premikanje kamere z dvema servomotorjema; Krč, Janez; 2007; Cobiss id: 6233940
 • SLADIČ, Marko; Načrtovanje manjšega samostojnega fotonapetostnega sistema za razsvetljavo; Krč, Janez; 2007; Cobiss id: 6286932
 • SUHADOLNIK, Matjaž; Ultrazvočni merilnik razdalje; Krč, Janez; 2007; Cobiss id: 6126164

2006

 • BRATINA, Primož; Analiza izplena sledilnih sistemov v fotovoltaiki; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5353556
 • GOLOB, Rok; Materiali in tehnologije sončnih celic; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5215316
 • HERMAN, Matic; Mrežni monitorski LED prikazovalnik; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5542484
 • JANEŽIČ, Tadej; Industrijski tiskalniki za označevanje embalaže; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5294676
 • JANKOVEC, Danijel; Mikrokrmilniški vmesnik za SD pomnilniško kartico; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5296724
 • KOVŠE, David; Pregled sončnih celic s poudarkom na tankoplastnih tehnologijah; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5350484
 • LAMOVŠEK, Branko; Standardi s področja fotovoltaike in razvoj dvoosnega sledilnega sistema; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5196116
 • MIKLAVČIČ, Simon; Dnevni izplen energije fotonapetostnega modula v sistemih brez sledenja in s sledenjem; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5358420
 • NERAT, Marko; Naprava za pozicioniranje in sledenje smeri v vodoravni ravnini; Topič, Marko; 2006; Cobiss id: 5450068
 • PAP, Zlatko; Avtomatsko vodena in nadzorovana drsna vrata; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5696596
 • RAMŠAK, Marko; Prenova preklopne avtomatike v Termoelektrarni Šoštanj; Smole, Franc; 2006; Cobiss id: 5245524

2005

 • BALANTIČ, Metod; Svetleče diode kot svetila prihodnosti; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 4769364
 • ĐORĐEVIĆ, Dalibor; Polprevodniške laserske diode; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 5082452
 • FEGIC, Tadej; Delovanje amorfnosilicijevih fotonapetostnih modulov na sredini življenske dobe; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4964692
 • ISLAMBEGOVIĆ, Dino; Ojačevalnik za napajanje nizkotonskega zvočnika v sistemu avtomobilskega ozvočenja; Smole, Franc; 2005; Cobiss id: 4856916
 • JAGODIC, Alojz; Mikrokrmilniški polnilnik svinčenih akumulatorjev; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 5125204
 • RADEJ, Blaž; Analiza in testiranje zanesljivosti elektronskega merilnika električne energije; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4645716
 • SRPČIČ, Silvo; Elektronska ključavnica z dvosmerno komunikacijo; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 5135444
 • STIPANOVIĆ, Dražen; USB naprava za zaznavanje azimuta v realnem času; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4782164
 • ŠTERN, Jože; Sistem za preizkušanje nizkonapetostnih omrežnih modemov v gospodinjskih števcih električne energije; Topič, Marko; 2005; Cobiss id: 4976468

2004

 • CERNATIČ, Matej; Mikrokrmilniška naprava za krmiljenje enosmernih motorjev brez ščetk; Topič, Marko; 2004; Cobiss id: 4490580
 • ČAMPA, Andrej; Analiza in določanje vhodnih parametrov optičnega modeliranja tankoplastnih sončnih celic; Krč, Janez; 2004; Cobiss id: 4333396
 • JERMAN, Peter; Zanesljivost nizkonapetostnega eneregetskega napajanja za računalnški sistem; Topič, Marko; 2004; Cobiss id: 4296276
 • JURMAN, David; USB naprava za zaznavanje rotacije in inklinacije v realnem času; Topič, Marko; 2004; Cobiss id: 4345940
 • KUŽNIK, Tomaž; Brezkontaktno merjenje temperature barvne pločevine z merilnikom Raynger SY30 PRO; Topič, Marko; 2004; Cobiss id: 4404564
 • SLAVIČEK, Simon; Izvajanje validacije temperatur v procesni industriji; Smole, Franc; 2004; Cobiss id: 4220244

2003

 • BENEDIČIČ, Samo; Mikrokrmilniški regulator centralnega ogrevanja; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3441748
 • ČERNIVEC, Gregor; Merilnik spektralne porazdelitve vpadne svetlobe; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 3925844
 • JELOVČAN, Alenka; Sončno sevanje ter vplivi in zaznavanje ultravijolične svetlobe; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3699540
 • KOMOVEC, Sandi; PCI kartica za sprejem digitalnih avdio podatkov; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3457108
 • MARŠNJAK, Sergej; 3D simulacija dogajanja v polprevodnikih na mikroskopskem nivoju; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 3925332
 • NOSAN, Uroš; Karakterizacija tankoplastnih amorfnosilicijevih UV-detektorjev; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3600980
 • PERKO, Andrej; Polnjenje, praznjenje in merjenje kapacitete sekundarnih baterij; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3395412
 • RAUH, Janko; Analiza hibridnega debeloplastnega vezja EHZ 1430; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 18001959
 • RINK, Gregor; Daljinsko vodeno vozilo; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3523156
 • ŠENICA, Branko; Gorivne celice; Smole, Franc; 2003; Cobiss id: 4032084
 • TOVORNIK, Danilo; POS omrežja in integralni test POS terminalov; Topič, Marko; 2003; Cobiss id: 3457876

2002

 • GERJEVIČ, Andrej; Mikrokrmilniška alarmna naprava z brezžičnimi senzorji; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3187540
 • GLAŽAR, Boštjan; RDS periferni vmesnik; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3480148
 • KRIŽMAN, Sandi; Obdelava signalov v programskem okolju Labview; Smole, Franc; 2002; Cobiss id: 2676308
 • KROŠELJ, Boštjan; Nizkonapetostni omrežni modemski sistem; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3446612
 • LUŠIN, Tomaž; RF modemski sistem; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 2680660
 • MALOVRH, Andrej; Programirljiva analogna integrirana vezja; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3438932
 • REBOLJ, Matija; Človeško in elektronsko zaznavanje barv; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 2696276
 • SELIČ, Majda; Zaznavanje barv in slik ter njihova reprodukcija; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3363668
 • ŽEPIČ, Tomaž; Lasersko vrtanje mikrovij in direktno strukturiranje tiskanih vezij; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3342420
 • ŽUNIČ, Andrej; Omrežni modem; Topič, Marko; 2002; Cobiss id: 3187284

2001

 • BITENC, Janez; Mikrokrmilniška meteorološka naprava; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2723924
 • BRADAČ, Slavko; Obrezovalnik keramičnih blokov; Smole, Franc; 2001; Cobiss id: 2310228
 • MARTINC, Peter; Merjenje karakteristik polprevodniških elementov z zaznavanjem učinkov višjih redov; Smole, Franc; 2001; Cobiss id: 2644052
 • VATOVEC, Dejan; Računalniško podprt merilni sistem za karakterizacijo fotonapetostnih modulov; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2802516
 • ZAVADLAV, Mitja; Računalniško podprt CNC rezkalni stroj; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2642260
 • ŽABJEK, Damijan; Sistem za dvoosno sledenje položaja sonca; Topič, Marko; 2001; Cobiss id: 2627156

2000

 • KERN, Robert; Mikrokrmilniška meteorološka postaja; Topič, Marko; 2000; Cobiss id: 2373972
 • MERC, Uroš; Polprevodniški laserji; Smole, Franc; 2000; Cobiss id: 1888596
 • NOSE, Matjaž; Analogni sistem za detekcijo barv z RGB prikazovalnikom; Topič, Marko; 2000; Cobiss id: 2150484
 • POJE, Primož; Temna tokovno - napetostna karakterizacija dvopolnih optoelektronskih elementov; Topič, Marko; 2000; Cobiss id: 2359380
^

Visokošolske diplomske naloge

2000

 • KROHNE, Aljoša; Naprava za hitro polnjenje akumulatorskih baterij; Topič, Marko; 2000; Cobiss id: 2374996
 • ŠINKOVEC, Robert; Računalniško podprt merilni sistem za karakterizacijo polprevodniških diod; Topič, Marko; 2000; Cobiss id: 1812820
 • ZUPANČIČ, Stane; Principi polnjenja akumulatorskih baterij in merjenja njihove kapacitete; Topič, Marko; 2000; Cobiss id: 2143828
^

Diplomske naloge - bolonjski študij 1. stopnje

2021

 • BABIČ, Tilen; Nizkocenovni doma narejeni osciloskop za ljubitelje elektrotehnike; Pirc, Matija; 2021; Cobiss id: 71234819
 • FORTUNA, Žiga; Razvoj AC-DC pretvornika z razponom vhodne napetosti od 85 V do 550 V; Pirc, Matija; 2021; Cobiss id: 75543299
 • JANEŽIČ, Janez; Analogni tri-stezni distorzijski efekt za bas kitaro; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 79365891
 • JUG, Matjaž; Razvoj referenčnega oscilatorja za sinhronizacijo podsistemov pospeševalnikov delcev; Pirc, Matija; 2021; Cobiss id: 75527683
 • KLENOVŠEK, Lovro; Algoritem za samodejno ostrenje slike za industrijske kamere; Pirc, Matija; 2021; Cobiss id: 71244547
 • MEHIĆ, Fatmir; Testiranje polnilnic za električna vozila; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 74647299
 • MIKLAVČIČ, Matic; Digitalno krmiljen analogni kitarski efekt; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 55036675; RUL
 • PAPEŽ, Amadej; Razvoj mikrokrmilniškega učnega kompleta za učenje programiranja; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 79231491
 • PIVK, Kristan; Razvoj elektronike za FEspirator V3; Jankovec, Marko; 2021; Cobiss id: 74668803
 • ROZMAN HADŽIČ, Žan; Spajkalna postaja kot učni pripomoček za učenje programiranja mikrokontrolerjev; Pirc, Matija; 2021; Cobiss id: 54056707; RUL
 • SEDEJ, Matic; Mikrokrmilniški sistem za upravljanje in nadzor naprav preko GSM/GPRS omrežja; Pirc, Matija; 2021; Cobiss id: 54011651; RUL
 • VRHOVNIK, Luka; Razvoj programske kode naprave za nadzor plovila; Pirc, Matija; 2021; Cobiss id: 75546627

2020

 • ČARMAN, Vid; Dvoosni sledilnik sonca za demonstracijo vplivov orientacije in senčenja na delovanje sončnih celic; Pirc, Matija; 2020; Cobiss id: 28586499; RUL
 • ČARMAN, Vid; Dvoosni sledilnik sonca za demonstracijo vplivov orientacije in senčenja na delovanje sončnih celic; Pirc, Matija; 2020; Cobiss id: 28329219; RUL
 • ŽIVIC, Tadej; Sistem za instrumentalno upravljanje z MIDI napravami in DMX vesoljem; Pirc, Matija; 2020; Cobiss id: 28934147; RUL
 • ANČIMER, Andrej; Application for access to the web graphical user interface of remote embedded devices; Pirc, Matija; 2020; Cobiss id: 27933955; RUL
 • BAJC, Jan; Python knjižnica za avtomatizacijo meritev s spektralnim analizatorjem HP4395A; Pirc, Matija; 2020; Cobiss id: 29690627; RUL
 • DEBEVC, Martin; Revizija baterijskega paketa za napajanje naprav za zajemanje podatkov; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 23738883; RUL
 • DOŠLIĆ, Alen; Naprava za izvajanje kratkih stikov za preizkušanje varnosti električnih naprav; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 32000515; RUL
 • ERJAVEC, Anže; Elektromagnetna skladnost naprav pri uporabi različnih kablov HDMI; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 32366851; RUL
 • FINK, Jan; Laserski projektor za uporabo v mobilni robotiki; Pirc, Matija; 2020; Cobiss id: 28606723; RUL
 • GNEZDA, Anže; Avtomatizacija merilnega mesta za temperaturne teste elektronsko komutiranih ventilatorjev; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 32380163; RUL
 • HRASTOVEC, Luka; Razširljiv nizkocenovni baterijski nadzorni sistem; Pirc, Matija; 2020; Cobiss id: 31995395; RUL
 • KODELE, Jernej; Naprava za kontrolirano ukrivljanje sončnih celic; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 28869891; RUL
 • KOROŠEC, Jaka; Vizualizacija zvočnega signala z matričnim LED prikazovalnikom; Pirc, Matija; 2020; Cobiss id: 29715715; RUL
 • KRAMŽAR, Aleš; Modifikacija polnilne postaje za električna vozila OpenEVSE; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 28083203; RUL
 • MIKLIČ, Žiga; Sončna elektrarna za samooskrbo; Krč, Janez; 2020; Cobiss id: 28936963; RUL
 • ROGELJ, Jernej; Razvoj vmesnika med vodiloma Art-Net in DMX512; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 20514307; RUL
 • SERAŽIN, Patrik; Razvoj merilnika porabe električnih naprav; Jankovec, Marko; 2020; Cobiss id: 54049539; RUL

2019

 • ŠTRUCELJ, Rok; Razvoj tiskanega vezja za elektronsko ključavnico; Jankovec, Marko; 2019; Cobiss id: 12652884; RUL
 • DODIČ, Kristian; Določanje kompleksnih lomnih količnikov enkapsulacijskih materialov v fotonapetostnih modulih; Benjamin, Lipovšek; 2019; Cobiss id: 12674388; RUL
 • KREJAN, Marko; Načrtovanje avtomatizacije stanovanjske hiše s sistemom Loxone; Jankovec, Marko; 2019; Cobiss id: 12781396; RUL
 • PUSTOSLEMŠEK, Matic; Integracija dvojnega žarka v optični sistem za merjenje spektralnega odziva in kvantnega izkoristka sončnih celic; Benjamin, Lipovšek; 2019; Cobiss id: 12664916; RUL
 • ZUPIN, Matevž; Razvoj armaturne plošče dirkalnika za tekmovanje Formula Student; Jankovec, Marko; 2019; Cobiss id: 12661076; RUL

2018

 • ŠKAPIN, Leon; Razvoj bralne elektronike za linijski senzor CCD; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12184148; RUL
 • BABNIK, Andraž; Prototip dvoosnega sončnega sledilnika za majhen fotonapetostni modul; Krč, Janez; 2018; Cobiss id: 12224852; RUL
 • BANOVEC, Dejan; Naprava za kalibracijo kamer za merjenje razdalje z metodo laserske triangulacije; Benjamin, Lipovšek; 2018; Cobiss id: 12176980; RUL
 • BARBIČ, Urban; Elektronski simulator pacienta za invazivno meritev krvnega pritiska; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12177492; RUL
 • GORJUP, Nejc; Optimizacija sistema kamer za zaznavanje napak pri proizvodnji kartona na kartonskem stroju; Benjamin, Lipovšek; 2018; Cobiss id: 12360788; RUL
 • KOZJEK, Marko; Načrtovanje majhne sončne elektrarne s programom Sunny Design 3; Krč, Janez; 2018; Cobiss id: 12221012; RUL
 • SLUGA, Rok; Samostojni PV predstavitveni sistem z dvoosnim sledilnikom sonca; Benjamin, Lipovšek; 2018; Cobiss id: 12176724; RUL
 • VRANIČAR, Jaka; Načrtovanje in izdelava elektronskih modulov za intervencijski alarmni sistem; Jankovec, Marko; 2018; Cobiss id: 12184916; RUL

2017

 • ŽMITEK, Klemen; Zanesljivost in življenjska doba števca električne energije AM550; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 11785044; RUL
 • ŠUBELJ, Jan; Vključitev sistema pametnega upravljanja doma v programsko okolje OpenHAB; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 11821652; RUL
 • HUSSU, Žiga; Kapljično tiskanje transparentnih oksidov; Topič, Marko; 2017; Cobiss id: 11835732; RUL
 • KREGAR, Martin; Točilni avtomat z avtomatskim doziranjem količine pijače; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 11839060; RUL
 • KVAS, Blaž; Krmilnik za integrirani brezkrtačni zaganjalnik-generator; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 11821396; RUL
 • MALJURIČ, Dalibor; Development of a voltage controlled current source for thermo-optic switches; Krč, Janez; 2017; Cobiss id: 11849812; RUL
 • MALOVRH, David; Razvoj elektronike trifaznega merilnika električne energije; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 11817044; RUL
 • OBLAK, Marko; Določanje pogonske moči ladje prek merjenja vzvoja in kotne hitrosti gredi ladijskega vijaka; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 11711828; RUL
 • PANIĆ, Damjana; Nadgradnja sistema za merjenje slabljenja optičnih vlaken; Krč, Janez; 2017; Cobiss id: 11839316; RUL
 • PIRNAT, Domen; Razvoj sistema pomožnih opozorilnih luči za intervencijska vozila; Krč, Janez; 2017; Cobiss id: 11712596; RUL
 • PRIJATELJ, Primož; Modularni krmilnik za močnostne svetleče diode; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 11839572; RUL
 • SVETLIČIČ, Polde; Izdelava linearnega magnetnega enkoderja; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 11949140; RUL
 • ZUPANC, Boštjan; Brezžični senzorski sistem za spremljanje podatkov v okolju; Jankovec, Marko; 2017; Cobiss id: 11892308; RUL

2016

 • ARTNAK, Matej; Sistem za obračanje in krmiljenje fotoaparata za avtomatizacijo fotografiranja; Jankovec, Marko; 2016; Cobiss id: 11315796; RUL
 • BOHTE, Mitja; Avtomatizirani stroj za izdelavo cigaret; Benjamin, Lipovšek; 2016; Cobiss id: 11663444; RUL
 • PERKO, Jernej; Analiza delovanja generatorja naključnih števil na osnovi šuma prebojnih diod; Krč, Janez; 2016; Cobiss id: 11519060; RUL

2015

 • ČOŽ, Gašper; Brezžično upravljanje javne razsvetljave z detekcijo smeri vožnje; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11099476; RUL
 • ANTEŠIĆ, Marko; Razvoj uporabniškega vmesnika za indukcijski grelec; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11192404; RUL
 • BELINGAR, Božidar; Razvoj aplikacij za nadzor, analizo in prikaz podatkov merilnih naprav v programskem okolju LabVIEW; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11179860; RUL
 • LOVŠIN, Rok; Elektronsko merjenje gledanosti televizije; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11086164; RUL
 • PERUŠEK, Primož; Razvoj LabVIEW gonilnikov za inštrument Red Pitaya; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11173460; RUL
 • STERNEN, Rok; Načrtovanje in simulacija delovanja sončne elektrarne; Topič, Marko; 2015; Cobiss id: 11040340; RUL
 • TOMAŽIN, Blaž; Analogni simulator IU karakteristike PV modula; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11099988; RUL
 • TOME, Matjaž; Nizkocenovna USB naprava za zajemanje in generacijo signalov; Jankovec, Marko; 2015; Cobiss id: 11160148; RUL

2014

 • BERNOT, Grega; Mikrokrmilniški vmesnik za upravljanje električnih skuterjev; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10667348
 • BRANDSTAETTER, Aljoša; Testirna naprava za rotacijske enkoderje RMB44; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10913620; RUL
 • LIKAR, Marko; Gama spektrometer na osnovi scintilacijskega pretvornika; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10871892; RUL
 • ROGELJA, Jani; Programska oprema za končno kontrolo mikro razsmernikov za fotonapetostne module; Krč, Janez; 2014; Cobiss id: 10855764; RUL
 • TEGEL, Klemen; Avtomatizacija premikanja masažne kopeli; Jankovec, Marko; 2014; Cobiss id: 10872148; RUL
 • VEDE, Tinkara; Analiza silicija za sončne celice s k[spodaj]0-metodo nevtronske aktivacijske analize; Topič, Marko; 2014; Cobiss id: 10760276

2013

 • ŠPEHAR, Elvis; Krmiljenje svetil s svetlečimi diodami v sistemih s strojnim vidom; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 10184532
 • CANKAR, Matic; Krmilni in nadzorni sistem za otočne sončne elektrarne; Jankovec, Marko; 2013; Cobiss id: 10181972
 • HRIBAR, Janez; Vpliv premostitvenih diod na izhodne karakteristike fotonapetostnih generatorjev; Krč, Janez; 2013; Cobiss id: 9998164

2012

 • PETRIC, Jure; Temperaturna regulacija podstavka v sistemu za karakterizacijo sončnih celic; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9636948
 • RAVNIKAR, Uroš; Razvoj prototipa radarskega merilnika hitrosti; Jankovec, Marko; 2012; Cobiss id: 9584980