nosilec: prof. dr. Marko Topič

^

O predmetu

Slušatelji se seznanijo z aktualnimi raziskovalno-razvojnimi tehnološkimi in ekonomskimi trendi na področju sončnih celic, fotonapetostnih modulov ter sistemov. Pri predmetu se izvajajo izbrani sklopi predavanj, laboratorijske vaje in seminar. 

 

 

Pregled vsebine

 • sončne celice: principi delovanja, materiali in tehnologije
 • napredni trendi celic iz kristalnega silicija, tankoplastnih celic (silicijevih, halkopiritnih in kadmijteluridnih), elektrokemijskih in organskih sončnih celic, tandemskih in večspojnih celic ter celic termofotovoltaike
 • analiza optičnih in električnih izgub, modeliranje, simulacije in karakterizacija
 • fotonapetostni moduli: značilnosti, tehnološki trendi in standardi kristalnosilicijevih, tankoplastnih in koncentratorskih PV modulov
 • vrednotenje zmogljivosti, analiza izgub in energijskega izplena
 • modeliranje, simulacije in karakterizacija
 • fotonapetostni sistemi: omrežni in samostojni PV sistemi, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje; močnostni regulatorji in razsmerniki, zaščitni elementi; priključevanje na omrežje, ekonomika PV sistemov

^

Gradiva in literatura

Gradiva

V pripravi.

 

Literatura

 • A. Luque, S. Fonash: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, Wiley, 2003
 • Roth W., Brecl K., Krč J., Likovič A., Nemac F., Opara Krašovec U., Smole F., Škarja G., Topič M., Vukadinović M: Soltrain: Izkoriščanje sončne energije za proizvodnjo električne energije s pomočjo fotonapetostnih sistemov, slovenski priročnik, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2004
 • M.A.Green: Third Generation Photovoltaics: Advanced Solar Energy Conversion, Springer, 2005
 • A. Martí and A. Luque (Eds): Next Generation Photovoltaics: High Efficiency through Full Spectrum Utilization, Wiley, 2003
 • A. Luque and Viacheslav M. Andreev: Concentrator Photovoltaics. Springer, 2007
 • J. Krč, M. Topič: Optical Modeling and Simulation of Thin-Film Photovoltaic Devices, CRC Press, 2013
^

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje se izvajajo v dogovorjenem terminu v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko.

^

Povezave