Primeri s predavanj

Tu so navedeni primeri simulacij nekaterih vezij, ki so obravnavani na predavanjih.

Primeri iz zbirke rešenih nalog iz Nelinearnih elektronskih vezij

Naloge iz zbirke večinoma vsebujejo idealizirane modele elementov, ki dajo rezultat enak izračunanim. Za bolj realne rezultate lahko elemente zamenjate z realnimi modeli.

Zanimivosti

Na tem mestu zbiramo zanimiva vezja z realnimi modeli elementov, ki jih obravnavamo v okviru predmeta.

Študentski prispevki

Na email nam pošljite zanimive primere simulacij (zip), ki so lahko izpeljanke primerov in nalog predstavljenih v okviru predavanj in vaj ali vaši lastni projekti. Objavili jih bomo v tej rubriki.