Predavatelj: prof. dr. Marko Topič

^

Vsebina

Osnovni cilj predmeta: predstavitev vezav, lastnosti in postopkov načrtovanja pomembnejših nelinearnih vezij.

Potrebno predznanje: Osnove vezij, Elektronika, Teorija sistemov, Analogna elektronska vezja.

 • Vezja za preoblikovanje signalov.
  • Ohmski usmerniki.
  • Rezalniki.
  • Napetostni regulatorji.
  • Tokovni regulatorji.
  • Komparatorji.
  • Nelinearni ojačevalniki.
  • Močnostni ojačevalniki.
 • Dinamična vezja z enim vhodom.
  • Detektorji: amplitude, srednje, temenske, medtemenske, prave efektivne vrednosti.
  • Pripenjalniki.
  • RC usmerniki.
  • Množilniki napetosti.
 • Preklopni regulatorji (DC/DC) in usmerniki (AC/DC).
 • Vezja za generiranje signalov: monostabilni, bistabilni, astabilni multivibrator.
 • Fazno sklenjene zanke.
 • Pretvorniki: Vezja za vzorčenje in zadrževanje, V/F in F/V pretvorniki, D/A in A/D pretvorniki.

Vsebina po poglavjih (PDF)

Delitev nelinearnih elektronskih vezij (PDF)

^

Literatura

 • D.O. Pederson and K. Mayaram: Analog Integrated Circuits for Communication:Principles, Simulation and Design, 2Ed, Springer, 2008.
 • P.R. Gray et al, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 5Ed, Wiley, 2010.
 • Topič M., Levstek A., Jankovec M., Zbirka rešenih nalog iz nelinearnih elektronskih vezij, Založba FE in FRI, Ljubljana, 3. izdaja, 2006.
^

Laboratorijske vaje

Termini laboratorijski vaj - PDF osnutek za študijsko leto 2023/24

 1. Dvovalni usmernik
 2. Napetostni stabilizator
 3. Detektor temenske in srednje vrednosti
 4. Preklopni regulator napetosti
 5. Preklopni krmilnik za diodo LED
 6. Množilnik frekvence s PLL

Študenti opravljajo vaje posamično, zaradi česar so razporejeni v tri skupine. 3. in 4. vaja se opravi doma preko simulacije v LTspice.

Besedilo laboratorijskih vaj najdete v spletni učilnici e.FE. Opravljene laboratorijske vaje veljajo vsaj še naslednji dve študijski leti.

^

Izpitni roki

Termini in prijave na izpit

Izpitni roki so razpisani v STUDIS-u, kjer se je potrebno tudi prijaviti. Če imate težave pri prijavi, se obrnite na Študentsko pisarno.

 • Pogoj za pisni izpit: Opravljene vse laboratorijske vaje*
 • Pogoj za ustni izpit: Pozitivno ocenjen pisni izpit (vsaj 50 od 100 točk)

*Upoštevajo se tudi vaje opravljene vsaj v prejšnjih dveh študijskih letih.

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu

 • A4 list z enačbami, ki ga sestavi študent sam. List ne sme vsebovati shem ali rešenih nalog.
 • Namenski kalkulator (mobilni telefoni in tablice niso dovoljeni)

Rešitve izpitov

Rešitve izpita bodo dostopne v e-učilnici kmalu po koncu pisnega izpita.

Rezultati izpitov

Ocene pisnega izpita bodo dostopne v STUDIS-u, običajno naslednji delovni dan po izpitu. Ob vnosu ocene dobite obvestilo. Ogled izpitov bo v kabinetu Glažar - BN312.