Predavatelj: doc. dr. Marko Jankovec

^

Obvestila

4.10.2014

Ta spletna stran ni več aktualna, saj so vse vsebine tega predmeta prenesene na sistem e-cho.

^

O predmetu

Snov omogoča razumevanje pojavov, ki so prisotni pri načrtovanju elektronskega sklopa. Razvija sposobnosti izbiranja ustreznih materialov in tehnologij za realizacijo podsestavov na tiskanih vezjih. Študent spozna postopke načrtovanja sklopa s tehničnega in poslovnega vidika. Predmet daje znanja, ki so potrebna za načrtovanje in gradnjo elektronskih naprav v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Podrobnejša vsebina:

 • Principi gradnje elektronskih naprav. Strategije načrtovanja izdelka, časovni in finančni načrt. Električne, mehanske, termične in oblikovne zahteve izdelka.
 • Tehnologije izdelave tiskanih vezij, električne, mehanske in termične lastnosti laminatov.
 • Zanesljivost in življenjska doba naprav. Vpliv okolja na zanesljivost.
 • Rezervni sistemi, povečevanje zanesljivosti, redundanca.
 • Zakonske omejitve elektronskih izdelkov. Varnostni standardi. Standardi na področju EMC. Tehnika načrtovanja za EMC. Filtriranje napajanja in filtri. Izločanje in preprečevanje dostopa za motnje. Meritve na področju EMC. Znak CE.
 • Napajanja in napajalni viri. Standardne napajalne napetosti in serijski napajalniki. Usmerniki, stabilizatorji in reference. Varovanje napajalnikov in zaščite.
 • Mase in ozemljitve, preprečevanje širjenja motenj, filtriranje.
 • Linijski električni pojavi na tiskanih vezjih, zaključitve linij in filtriranje. Presuhi med linijami.
 • Preboji in razelektritve. Zaščita pred ESD.
 • Upravljanje s toploto. Segrevanje in hlajenje naprave. Meritve in zaščite.
 • Ohišja elementov in podsklopov. Standardi, oblike, združljivost ohišij. Standardi strojnih elementov. Tehnologije in postopki za oblikovanje ohišij. Elektromehanski in drugi vgradni elementi.
^

Contact

Marko Jankovec

Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani
1000 Ljubljana
marko.jankovec@fe.uni-lj.si 

Kabinet BN312, stavba B, tretje nadstropje, katedra za elektroniko

Tel.: +386 1 4768 931

 

Vprašanja in predloge glede predmeta lahko posredujete tudi prek spletnega obrazca: