Predavatelj: prof. dr. Marko Topič

^

Vsebina

Osnovni cilj predmeta: pridobiti temeljna znanja s področja zanesljivosti in vzdrževnja s poudarkom na metodah in postopkih napovedovanja zanesljivosti  komponent in sistemov

Potrebno predznanje: tehniška kakovost, statistična procesna kontrola, elektronika z digitalno tehniko

Poglavja:

Uvod v zanesljivost

 • kaj je zanesljivost in osnovni pojmi,
 • življenjska doba in strošek življenjskega cikla,
 • menedžment zanesljivosti in vzdrževanja;

Parametri vrednotenja zanesljivosti

Statistične funkcije in porazdelitve v zanesljivosti

 • diskretne porazdelitvene funkcije
 • zvezne porazdelitvene funkcije

Grafično prikazovanje podatkov zanesljivosti

 • porazdelitveni grafi
 • rangiranje podatkov

Napovedovanje zanesljivosti komponent

 • NPRD
 • MIL-HDBK-217

Napovedovanje zanesljivosti sistemov

 • zanesljivost zaporednih (serijskih) sistemov,
 • zanesljivost vzporednih (paralelnih) sistemov,
 • zanesljivost redundantnih sistemov,
 • zanesljivostni bločni diagram,
 • drevesna analiza odpovedi (“Fault tree analysis”),
 • FMEA / FMECA analiza;

Testiranje zanesljivosti

 • pospešeno testiranje življenjske dobe,
 • “burn-in & screening”,
 • demonstracijsko testiranje;

Mere zanesljivosti po fazah življenjskega cikla

 • v fazi načrtovanja,
 • v fazi proizvodnje,
 • v fazi uporabe;

Zanesljivost in kvaliteta programske opreme

 • prednosti/slabosti programske opreme,
 • okvare programske opreme,
 • modeliranje okvar programske opreme;

Vzdrževanje

 • kaj je vzdrževanje in osnovni pojmi,
 • analiza Markova,
 • strategija vzdrževanja,
 • vzdrževanje po fazah življenjskega cikla,
 • koncepti in analize vzdrževanja,
 • testiranje vzdrževanja;

Varnost

 • Varnost, tveganje in vpliv človeškega faktorja

 

^

Literatura

 • Topič M., Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov, Zapiski predavanj, Založba FE, Ljubljana, 2019.
 • O'Connor P. D., Practical Reliability Engineering, John Wiley & Sons, 1995.
 • Birolini A., Quality and Reliability of Technical Systems, Springer, 1997
^

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje so obvezne in potekajo v 8-9 terminih po urniku v LPE (klet stavbe B). Termini so običajno razporejeni na naslednji način: Prva vaja je na vrsti v sredini oktobra, naslednje potekajo vsak teden s predahom po 5. in po 7. vaji. Dodatno so prosti dnevi ob praznikih. Vaje opravlja vsak sam na svojem računalniku.

^

Izpitni roki

Pisni roki so objavljeni v Študijskem informacijskem sistemu. Na pisnem roku je dovoljena uporaba enačb na eni strani velikosti formata A4 in namenskega kalkulatorja (mobilni telefoni in tablice niso dovoljeni).