Predavatelj: doc. dr. Marko Jankovec

^

Obvestila

^

O predmetu

Predmet razvija sposobnosti za razumevanje delovanja in uporabo programske in elektronske opreme pri načrtovanju in uporabi elektronskih sistemov. Predmet je razdeljen na tri zaokrožene sklope:

 1. Grafično programiranje: NI LabVIEW
 2. Simulacija vezij: LT SPICE
 3. Načrtovanje vezij: Altium designer

 

Podrobnejša vsebina

 • Uvod
 • Pregled, razdelitev in načini uporabe računalniških orodij v elektroniki.

Grafično programiranje

 • LaBVIEW programsko okolje
 • Koncept programiranja v okolju LabVIEW
 • Tok programa in pretok podatkov
 • Upravljanje s spominom, učinkovitost in determinističnost izvajanja programa
 • LabVIEW programski elementi 
 • Virtualni instrumenti in funkcije
 • Podatkovne komunikacije in sinhronizacija
 • Upravljanje z napakami
 • Vzorci načrtovanja programa
 • Načrtovanje podprogramov
 • Orodja in tehnike razhroščevanja
 • Povezava s fizikalnim svetom.
 • Sistemi za zajemanje podatkov

 Simulacija elektronskih vezij

 • Zasnova in zgradba programa SPICE.
 • Programski moduli.
 • Tekstovni in grafični vmesnik.
 • Osnovne analize.
 • Numerične metode osnovnih analiz.
 • Dodatne analize v programu SPICE.
 • Modeli in urejevalnik modelov.
 • Modeliranje in simulacija digitalnih vezij.
 • Simulacija vezij z mešanimi signali

 Načrtovanje elektronskih vezij

 • Splošno o orodjih za načrtovanje tiskanih vezij.
 • Organizacija Altium designer okolja.
 • Pravila za izdelavo električne sheme.
 • Lista povezav.
 • Organizacija in delo s knjižnicami.
 • Načrtovanje tiskanega vezja.
 • Postavitve elementov in povezovanje tiskanega vezja.
 • Avtomatsko generiranje dokumentacije.
 • Simulatorji in emulatorji. ICD in odpravljanje napak.
 • Programatorji: načini programiranja in elektronska zgradba.
 • Povezava razvoja elektronske in programske opreme.
 • Orodja za avtomatsko testiranje elektronskih vezij.
^

LabVIEW akademija

LabVIEW predavanja in vaje so akreditirani s strani podjetja National Instruments v okviru NI LabVIEW Academy Program. To pomeni, da imate vsi, ki opravite predmet možnost brezplačnega opravljanja izpita CLAD za pridobitev naziva Certified LabVIEW Associate Developer.

^

Izpitni roki


Izpitni roki:

 • Redni izpitni roki:
  • 17.06.2014 ob 9h v LAE
  • 25.08.2014 ob 11h v LAE. Ustni izpit sledi isti dan prek Skype-a.
 • Število mest je omejeno na 8. Če bo prijav več, potem bosta v dnevu dva termina.

Primeri vprašanj za ustni izpit.

Stari izpiti:

^

Kontakt

Marko Jankovec

Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani
1000 Ljubljana

marko.jankovec@fe.uni-lj.si 

Kabinet BN312, stavba B, tretje nadstropje, katedra za elektroniko

Tel.: +386 1 4768 931

 

Vprašanja in predloge glede predmeta lahko posredujete tudi prek spletnega obrazca: