Predavatelj: doc. dr. Marko Jankovec

^

Obvestila

Spletna stran predmeta OME, kjer se nahajajo osnovne informacije o predmetu. Vse aktualne vsebine za tekoče leto so na e-chu. Kako pa se imamo na elektroniki, pa si lahko pogledatu tukaj: https://www.youtube.com/channel/UC9GoXFOWS0mUDcWyhc4cr2w/videos

 

^

O predmetu

Predmet razvija sposobnosti za razumevanje uporabe mikrokrmilnikov v elektronskih sistemih. Razvija tudi sposobnost integracije mikrokrmilnikov z različnimi perifernimi enotami in nudi potrebne izkušnje za programiranje in odpravljanje napak pri delu s periferijo v različnih aplikacijah. Poudarek je na praktični uporabi mikrokrmilnikov v ciljnih aplikacijah, kjer se še posebej osredotočimo na lastnosti, načini uporabe in priključitev perifernih enot s stališča elektronike. Vsebina predmeta OME se v tretjem letniku nadgradi pri predmetu Vgrajeni sistemi.

Predstavitev predmeta (pdf).

Podrobnejša vsebina

 • Uvod in stanje tehnologije.
 • Zasnova mikroprocesorskega sistema in načini realizacije.
 • Načrtovanje: definiranje specifikacij, izbira mikroprocesorja in periferije.
 • Arhitektura malih mikroprocesorjev. Zgradba in arhitektura jedra.
 • Periferne enote malih mikrokontrolerjev.
 • Registri portov in elektronska zgradba digitalnih I/O portov.
 • Časovniki in števci s CCP, PWM.
 • Analogna vezja: komparator in referenca, A/D pretvornik.
 • Nadzorna vezja in nadzor napajalne napetosti.
 • Prekinitve in servisiranje prekinitev.
 • Proženje, detektiranje in servisiranje zunanjih prekinitev.
 • Prenosi podatkov: paralelni in serijski prenos, takt in sinhronizacija. Asinhroni in sinhroni prenosi.
 • Električne lastnosti komunikacij, potek signalov pri sprejemu in oddaji, kabli in priključki.
 • Elektronska vezja za podporo komunikacijam.
 • Načrtovanje in realizacija mikroprocesorskega vezja. Strategije načrtovanja tiskanih vezij za mikroprocesorske sisteme.
 • Testiranje sistema: električno in programsko testiranje. Mehanizmi, odkrivanje in analiza napak. Sestava testov in funkcionalno testiranje.

Laboratorijske vaje potekajo v Laboratoriju za aplikativno elektroniko, kjer je 16 sodobno opremljenih delovnih mest za individualno delo na mikrokrmilniških razvojnih sistemih. Laboratorijske vaje so razdeljene na 10 sklopov, v okviru katerih študent zgradi mikrokrmilniški sistem od spodaj navzgor. Pri vsaki vaji spozna in uporabi en del periferije mikrokrmilnika in tako postopoma gradi mikrokrmilniški sistem s ciljem končne aplikacije - preprostega sistema za zajemanje analognih signalov s prenosom na PC prek USB vodila. Študentom nudim možnost, da v okviru prve laboratorijske vaje zgradi lasten mikrokrmilniški razvojni komplet za domačo uporabo, ki ga sicer uporabljamo na laboratorijskih vajah.

Preverjanje znanja:

 • Znanje teorije iz mikrokrmilniških sistemov in periferije preverjamo s pomočjo spletnega vprašalnika, ki ga kandidati izpolnijo na pisnem delu izpita. Pozitiven rezultat teoretičnega dela izpita je pogoj za pristop k ustnemu izpitu, kjer študentje predstavijo projekt.
 • Ustni izpit, kjer študent predstavi projekt, ki ga je zgradil v okviru vsebine laboratorijskih vaj ali doma nadgradil z dodatno funkcionalnostjo.
^

MIkroprocesorski Študentski KOmplet

Vse o MIŠKOtu verzija 2 najdete tu.

Podatki za MIŠKOte verzije 1 so tu.

Galerija projektov, ki so jih študenti ustvarili z MIŠKOti.

^

Kontakt

Marko Jankovec

Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani
1000 Ljubljana

marko.jankovec@fe.uni-lj.si 

Kabinet BN312, stavba B, tretje nadstropje, katedra za elektroniko

Tel.: +386 1 4768 931

 

Vprašanja in predloge glede predmeta lahko posredujete tudi prek spletnega obrazca: