Predavatelj: doc. dr. Marko Jankovec

^

Obvestila

Spletna stran predmeta OME, kjer se nahajajo osnovne informacije o predmetu. Vse aktualne vsebine za tekoče leto so na e-chu.

^

O predmetu

Predmet razvija sposobnosti za razumevanje uporabe mikrokrmilnikov v elektronskih sistemih. Razvija tudi sposobnost integracije mikrokrmilnikov z različnimi perifernimi enotami in nudi potrebne izkušnje za programiranje in odpravljanje napak pri delu s periferijo v različnih aplikacijah. Poudarek je na praktični uporabi mikrokrmilnikov v ciljnih aplikacijah, kjer se še posebej osredotočimo na lastnosti, načini uporabe in priključitev perifernih enot s stališča elektronike. Vsebina predmeta OME se v tretjem letniku nadgradi pri predmetu Vgrajeni sistemi.

Predstavitev predmeta (pdf).

Podrobnejša vsebina

 • Uvod in stanje tehnologije.
 • Zasnova mikroprocesorskega sistema in načini realizacije.
 • Načrtovanje: definiranje specifikacij, izbira mikroprocesorja in periferije.
 • Arhitektura malih mikroprocesorjev. Zgradba in arhitektura jedra.
 • Periferne enote malih mikrokontrolerjev.
 • Registri portov in elektronska zgradba digitalnih I/O portov.
 • Časovniki in števci s CCP, PWM.
 • Analogna vezja: komparator in referenca, A/D pretvornik.
 • Nadzorna vezja in nadzor napajalne napetosti.
 • Prekinitve in servisiranje prekinitev.
 • Proženje, detektiranje in servisiranje zunanjih prekinitev.
 • Prenosi podatkov: paralelni in serijski prenos, takt in sinhronizacija. Asinhroni in sinhroni prenosi.
 • Električne lastnosti komunikacij, potek signalov pri sprejemu in oddaji, kabli in priključki.
 • Elektronska vezja za podporo komunikacijam.
 • Načrtovanje in realizacija mikroprocesorskega vezja. Strategije načrtovanja tiskanih vezij za mikroprocesorske sisteme.
 • Testiranje sistema: električno in programsko testiranje. Mehanizmi, odkrivanje in analiza napak. Sestava testov in funkcionalno testiranje.

Laboratorijske vaje potekajo v Laboratoriju za aplikativno elektroniko, kjer je 16 sodobno opremljenih delovnih mest za individualno delo na mikrokrmilniških razvojnih sistemih. Laboratorijske vaje so razdeljene na 10 sklopov, v okviru katerih študent zgradi mikrokrmilniški sistem od spodaj navzgor. Pri vsaki vaji spozna in uporabi en del periferije mikrokrmilnika in tako postopoma gradi mikrokrmilniški sistem s ciljem končne aplikacije - preprostega sistema za zajemanje analognih signalov s prenosom na PC prek USB vodila. Študentom nudim možnost, da v okviru prve laboratorijske vaje zgradi lasten mikrokrmilniški razvojni komplet za domačo uporabo, ki ga sicer uporabljamo na laboratorijskih vajah.

Preverjanje znanja:

 • Znanje teorije iz mikrokrmilniških sistemov in periferije preverjamo s pomočjo spletnega vprašalnika, ki ga kandidati izpolnijo na pisnem delu izpita. Pozitiven rezultat teoretičnega dela izpita je pogoj za pristop k ustnemu izpitu, kjer študentje predstavijo projekt.
 • Ustni izpit, kjer študent predstavi projekt, ki ga je zgradil v okviru vsebine laboratorijskih vaj ali doma nadgradil z dodatno funkcionalnostjo.

^

Gradiva

Gradiva s predavanj:


1. Uvod, tehnologije digitalnih vezij 

2. Arhitekture mikroprocesorjev

 3. Arhitektura AVR

4. I/O linije

 • ATmega324 podatkovni list - poglavje 14.
 • Programming and customising the AVR microcontroller, poglavje 3.8.
 • Introduction to Microcontrollers, poglavje 2.3.
 • Primeri

5. Sistemi za podporo in kontrolo delovanja

 • ATmega324 podatkovni list - poglavja 9, 11, 24, 25, 26, 27.
 • Programming and customising the AVR microcontroller, poglavje 3.13, 5.2, 5.3
 • Introduction to Microcontrollers, poglavje 2.7.1., 2.7.3

6. Prekinitve

 • ATmega324 podatkovni list -poglavja 7.5, 7.7 in 12.
 • Programming and customising the AVR microcontroller, poglavje 3.12, 6.3
 • Introduction to Microcontrollers, poglavje 2.5
 • Primeri

7,8. Števci

9. Branje tipk in matrične tipkovnice, vzporedna vodila, LCD prikazovalnik

 10. AD pretvorba

11. Asinhrone serijske komunikacije

12. Sinhrone serijske komunikacije - SPI

13. Sinhrone serijske komunikacije - IIC

Splošna literatura:

 1. John L. Hennessy and David A. Patterson, Computer Architecture, A quantitative approach, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1990.
 2. FrederickM. Cady, Microcontrollers and Microcomputers, M. Oxford University Press, 1997.
 3. Jonathan W. Valvano, Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing,  s. Thomson Brooks/Cole, 2003.
 4. Günther Gridling, Bettina Weiss, Introduction to Microcontrollers, 2006.
 5. Dhananjay V. Gadre, Programming and customising the AVR microcontroller, McGraw-Hill, 2001
 6. Janez Pogorelc, Uvod v programiranje mikrokrmilnikov, UM-FERI, 2005
^

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje potekajo v laboratoriju LAE, ki se nahaja v tretjem nadstropju nove stavbe. Pogoj za opravljanje laboratorijske vaje je rešen spletni vprašalnik z vsebino prejšnjega predavanja.

Laboratorijske vaje potekajo

 • 2. letnik AE - elektronika v petek
 • 2. letnik AE - izbirni predmet v ponedeljek

 

Naloga

petek 8-11

pon. 16-19

 

Sestavljanje

28.2.

28.2.

(petek 8-11)

1

Uvod

7.3.

10.3.

2

Zbirnik

14.3.

17.3.

3

Uvod v C

21.3.

24.3.

4

Tipke

Primeri

28.3.

31.3.

5

Časovniki

4.4.

7.4.

6

Prekinitve

11.4.

14.4.

Velika noč

18.4.

21.4.

7

LCD – gonilnik

primer

25.4.

5.5.

8

LCD – putch, printf

primer

9.5.

12.5.

9

AD pretvornik

16.5.

19.5.

10

Priprava (DN)

RS-232

23.5.

26.5.

11

Večopravilnost

Sod-osnovni

vaja4

vaja6

30.5.

2.6.

Pri vajah boste rabili natisnjeno shemo MIŠKO-ta!

Navodila za pripravo zbirniškega projekta.

Navodila za pripravo C projekta.

Dostop do vaj.

^

Projekti z laboratorijskih vaj

Zelo enostavni primeri uporabe posameznih funkcionalnosti procesorja ATmega324 s knjižnico AVR libc:

^

Razvojni sistem

Razvojno okolje:

MIkrokrmilniški Študentski KOmplet:

Orodja za programiranje lastnih AVR mikroprocesorskih sistemov

 • Navodila za samogradnjo USB ISP programatorja:

Vse .hex datoteke imajo kočnico .txt in jih je treba po prenosu preimenovati v .hex.

^

Teme za seminar

Pri izvedbi si lahko pomagate s projektom merilnika nivoje tekočine, ki združujeta tematike, obdelane na laboratoijskih vajah:

Naloge brez dodatne opreme:

 • Krmiljenje osvetlitve LCD zaslona s programskim ali strojnim PWM
 • Ura, budilka ali štoparica (rabi prekinitve)
 • Elektronska MIDI klaviatura na 4 tipke
 • Merilnik frekvence/periode digitalnega signala
 • Funkcijski generator z uporabo PWM
 • ...

Naloge z dodatno opremo:

 • Merjenje temperature z LM335
 • Merjenje temperature z DS18B20
 • Merjenje osvetlitve s fotodiodo
 • krmiljenje DC motorčka (PWM)
 • krmiljenje koračnega motorčka
 • krmiljenje modelarskega servo motorčka
 • Brezžična komunikacija z moduli RFM-01 in 02.
 • merjenje napetosti in/ali toka z avtomatskim določanjem merilnega območja
 • sledilnik sonca (za senzor se lahko uporabi navadna LEDica)
 • budilka z LED zaslonom
 • light show z izločevalnikom takta glasbe (kot luči so lahko barvne LED)
 • merilnik tlaka, višine, hitrosti (z uporabo tlačnih senzorjev)
 • MIDI klaviatura (vsaj 2 oktavi - matrično branje tipk)
 • Uporaba zunanje RTC ure
 • Branje in/ali generacija IR signala za daljinsko krmiljenje (npr. RC5)
 • Uporaba kvadraturnega enkoderja za vnos vrednosti
 • Uporaba preciznega AD pretovrnika na  I2C vodilu
 • Branje pozicije z GPS modula
 • Krmiljenje grafičnega LCD prikazovalnika
 • Branje resistivnih senzorjev dotika zaslona
 • Merilnik magnetnega polja - hallov senzor  - brezkontatna meritev toka
 • Izvedba kapacitivnega senzorja dotika - tipke
 • ...
^

Izpit

Izpitni režim:

 • Pisni del - reševanje spletnega vprašalnika na PC-jih v laboratoriju:
  • 30 vprašanj iz snovi predavanj in vaj
  • poznavanje delovanja ATMEL mikrokrmilnikov družine mega
  • dovoljena uporaba podatkovnega lista mikrokrmilnika ATmega324
 • Ustni del - zagovor projekta
  • demonstracija projekta - vezje in programska koda
  • vprašanja

Spletni vprašalniki:

Spletni vprašalniki so na voljo tukaj.

 • Na voljo so vsak teden od dneva predavanja (vsaka sreda) do torka 23:59:59 naslednji teden.
 • Vsebina vprašanj pokriva snov zadnjega predavanja.
 • Vsak ima en poizkus v enem terminu. 
 • Uporabniško ime in geslo sta enaka, kot za dostop do e-študenta.

Aktualni izpitni roki:

 • Pisni izpiti
  • 16.06.2014 ob 9h v LAE
  • 04.07.2014 ob 9h v LAE
  • 27.08.2014 ob 9h v LAE
  • 03.09.2014 ob 8h v LAE
 • Ustni izpiti in predstavitev seminarjev
  • 16.6.1014 ob 11h v LAE
  • 29.09.2014 ob 9h v LAE
^

Kontakt

Marko Jankovec

Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani
1000 Ljubljana

marko.jankovec@fe.uni-lj.si 

Kabinet BN312, stavba B, tretje nadstropje, katedra za elektroniko

Tel.: +386 1 4768 931

 

Vprašanja in predloge glede predmeta lahko posredujete tudi prek spletnega obrazca: