doc. dr. Marko Jankovec

^

Delovno mesto: docent
Katedra: III. Katedra za elektroniko
Laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
Kabinet: BN312

Tel.: (01) 4768 931
Tajnica: (01) 4768 320
E-pošta: marko.jankovec@fe.uni-lj.si