^

LED sončni simulator (prostor še za enega)

Izdelajte sončni simulator iz svetlečih diod (LED) glede na teoretično predlogo postavitve posameznih svetil. Simulator naj generira belo svetlobo na površini vsaj 30x30 cm. Skupna moč LED je ocenjena na cca. 900 W. Simulator se krmili prek osebnega računalnika, kjer je možno nastavljati moč posamezne LED.

Potrebno je:

 • izbrati ustrezne svetleče diode
 • načrtati in izdelati tokovne vire, ki so zmožni nastavljati svetilnost posamezne LED
 • načrtati in izdelati hladilni sistem za LED
 • izdelati programsko opremo za nastavljanje simulatorja (LabVIEW)

Želeno predznanje:

 • načrtovanje elektronskih vezij (osnovno)
 • poznavanje linearnih vezij (osnovno)
 • poznavanje mikrokrmilnikov (osnovno)
 • programiranje (C, LabVIEW) (osnovno)

Število študentov: 2-4

Zahtevnost (1-5): 5

Iz projekta je možno izluščiti vsaj teme za eno ali dve diplomski oz. magistrski deli.

Mentor: doc. dr. Marko Jankovec

^

Prenosna UV svetlika za detekcijo razpok na PV modulih (zaseden)

Zasnova in realizacija baterijsko napajane UV svetilke za detekcijo razpok oz. "snail trailov" na PV modulih na osnovi luminiscence EVA folije.

Mentor: Matevž Bokalič

^

Nadgradnja merilnega sistema ARS (zaseden)

Merilni sistem ARS se uporablja za določitev kotne odvisnosti razpršene laserske svetlobe, ki se odbija ali potuje skozi vzorec. Sistem je potrebno mehansko nadgraditi in posodobiti LabVIEW merilni program.

Mentor: prof. dr. Janez Krč

^

Regulacija temperature s peltierovim elementom (zaseden)

 

Izdelava sistema za vzdrževanje želene temperature osvetljene sončne celice.


Pri osvetlitvi se sončna celica segreje. Ker želimo izvajati meritve vedno pod enakimi pogoji, moramo zagotoviti tudi regulacijo temperature.

Projekt obsega izdelavo reguliranega sistema hlajenja s Peltierovim modulom.

Sklopi:

 • mehanska izdelava hladilnika s Peltierovim modulom in merjenjem temperature
 • branje temperaturnega senzorja z LabVIEW-em (gonilniki že napisani)
 • krmiljenje Peltierovega modula z LabVIEW-em na izbrano temperaturo

Zahteve so zgolj okvirne. Edini pogoj je izdelava regulirane temperaturne mizice. Način in orodja za izdelavo so lahko poljubna, v kolikor sistem dela.

Število študentov: 1

Zahtevnost (1-5): 2

Iz projekta je možno izluščiti temo za eno diplomsko delo.

Mentor: Rok Kimovec

^

LabVIEW program za meritev laserskega sistema (prost)

Izdelava avtomatske meritve sončne celice pri osvetlitvi z monokromatsko svetlobo.

Projekt je zelo modularen in se lahko dela po sklopih (ni potrebno, da naredite vse, lahko pa se ga tudi razširi).Obsega predvsem izdelavo LabVIEW programov.

Sklopi:

 • Krmiljenje laserskega vira preko RS-232 komand (izdelava driverja)
 • Merjenje IV karakteristike sončne celice z Keithley SMU (driver že napisan)
 • Izračun parametrov sončne celice iz IV karakteristike
 • ...

Podobne stvari so bile v našem laboratoriju že izdelane, zato boste imeli dobro tehnično in strokovno podporo. Delo se lahko dopolni s teoreričnim sklopom in bi bilo tako primerno tudi za magistersko nalogo.

Število študentov: 1-2

Zahtevnost (1-5): 3

Iz projekta je možno izluščiti temo za eno diplomsko delo ali eno magistrsko delo.

 

Mentor: Rok Kimovec