^

Voščilo

23. december 2011

Leto 2011 se izteka. Prihajajoče praznike izkoristite za veselje in učinkovit počitek.

V 2012 Vam želimo obilo uspehov v prihajajočih izzivih, morebitne težave in sitnosti naj se učinkovito zmanjšujejo, obnovljivi trenutki sreče in zadovoljstva pa naj rastejo in se gostijo.

Srečno!

^

Zagovor diplomskega dela

19. december 2011

Miha leskovec je uspešno zagovarjal diplomsko delo z naslovom Razvoj in karakterizacija faznega detektorja s femtosekundno dolgotrajno stabilnostjo pod mentorstvom doc. dr. Marka Jankovca.

^

Zagovor diplomskega dela

17. november 2011

Fedja Turel je uspešno zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Gorivne celice pod mentorstvom prof. dr. Franca Smoleta.

^

Zagovor diplomskega dela

4. november 2011

Anton Šuklje je uspešno zagovarjal diplomsko delo Zasnova in realizacija nadzornega strežnika z brezžično povezavo Wi-Fi pod mentorstvom prof. dr. Marka Topiča.

^

Začetek CEA-SLO bilateralnega projekta

1. november 2011

Uradni pričetek CEA-SLO bilateralnega projekta, ki bo trajal dve leti.

^

Novi MRji v LPVO

1. november 2011

Z doktorskim usposabljanjem so v LPVO začeli trije novi mladi raziskovalci: Gašper Matič, Martin Sever in Tjaša Vidmar.

^

Poster na konferenci NANOSMAT

18. oktober 2011

Na konferenci NANOSMAT je Mateja Hočevar predstavila poster Sol-Gel TiO2 paste for large area dye-sensitized solar cells / modules.

^

Prispevki na konfernci MIDEM 2011

29. september 2011

Udeležili smo se 47. mednarodne konference MIDEM 2011 s prispevki:

  • M. Berginc, Influence of Cell Temperature and Tri-iodide Concentration in the Electrolyte on the Lifetime of Electrons within Nanoporous TiO2 Layer of the Dye-sensitized Solar Cells
  • M. Bokalič, Luminescence Imaging Techniques for Solar Cell Local Efficiency Mapping
  • M. Filipič, 2D Simulation of Interdigitated Back Contact HIT Solar Cell using ASPIN2
  • M. Herman, A Method for Determination of I-V Curve Scan Time of Solar Cells
  • J. Stepan, Comparison of Temperature Sensors and their Attachment to PV Modules
^

Zagovor doktorske disertacije

22. september 2011

Tine Andrejašič, univ. dipl. inž. je kot mladi raziskovalec iz gospodarstva uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Analiza direktnih algoritmov za optimizacijo izrabe sončne energije v fotonapetostnih generatorjih.

^

Fotovoltaika na poti h konkurenčnosti

16. september 2011

V okviru Tehnoloških dnevov OZS je imel prof. dr. Marko Topič predavanje Fotovoltaika na poti h konkurenčnosti.

^

Fotovoltaika - priložnosti in pasti

14. september 2011

Na konferenci ZSFI (Združenje Slovenske Fotovoltaične Industrije) je imel prof. dr. Marko Topič predavanje Fotovoltaika - priložnosti in pasti.

^

Nova LPVO spletna stran

6. september 2011

Pred začetkom novega študijskega leta smo prenovili spletno stran. Stran smo razdelili na tri vsebinske sklope, od katerih je vsak namenjen svoji ciljni skupini

Želimo, da bo iskanje informacij po spletni strani enostavno.